Az ÓE tovább erősíti jelenlétét a Magyarországi 5G Koalíció munkacsoportjaiban

A Magyarországi 5G Koalíció (5GK) munkacsoportjaiban egyre nagyobb mértékben vállalnak tevékenységet az Óbudai Egyetem munkatársai. Az egyetemen dolgozó kollégák delegálásáról Prof. Dr. Kovács Levente rektor és Mácz Ákos szakmai vezető egyeztetett.

A Magyarországi 5G Koalíció 2017. június 19-én alakult meg negyvenhat kormányzati és piaci szereplő, szakmai és érdekképviseleti szervezet, egyetem és tudományos műhely részvételével.

Az 5GK Koalíció keretében az elmúlt időszakban 5 munkacsoport alakult, melyek témaspecifikus munkaterv mentén, választott munkacsoport-vezető koordinálásával dolgoznak és munkájukról az Elnökséget, valamint Plenáris ülést folyamatosan tájékoztatják. A munkacsoportok igény szerint, de legalább két havonta üléseznek.

Az Óbudai Egyetem munkatársai, mostantól az 5 munkacsoport mindegyikébe, delegált tagként végeznek szakmai tevékenységet, segítve ezzel az 5G Koalíció munkáját.

A delegált tagok név szerint:

1.      5G Stratégia munkacsoport tagja: Prof. Dr. Kozlovszky Miklós, a Neumann János Informatikai Kar dékánja.

A stratégiai munkacsoport feladata javaslatok és ajánlások készítése a készülő Magyarországi 5G stratégiához.

2.      Hálózatfejlesztés és infrastruktúra munkacsoport tagjai: Maradi László, a Neumann János Informatikai Kar részéről, Dr. Wührl Tibor, egyetemi docens a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar képviseletében.

A munkacsoport feladata hálózatfejlesztési javaslatok kidolgozása az új hálózati architektúrára és az 5G bevezetése kapcsán felmerülő technológiai kihívásokra tekintettel.

3.      Alkalmazások és mintarendszerek munkacsoport tagja: Dr. Eigner György, a Neumann János Informatikai Kar egyetemi docense.

A munkacsoport feladata az 5G-re épülő alkalmazások beazonosítása, a magyar piac számára potenciális versenyelőnyt biztosító alkalmazások kiemelésével.

4.      Tesztkörnyezet munkacsoport tagjai: Dr. Szenes Katalin, Neumann János Informatikai Kar, címzetes egyetemi docenseDr. Varga Péter, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar egyetemi adjunktusa.
A munkacsoport feladata javaslatok és ajánlások kidolgozása a kialakítandó tesztkörnyezet vagy tesztkörnyezetek műszaki, technológiai, infrastrukturális igényeire, különös tekintettel a konfigurálható 5G hálózatokra.

5.      Nemzetközi együttműködések munkacsoport tagja: Dr. Kail Eszter, Neumann János Informatikai Kar egyetemi adjunktusa.

A munkacsoport feladata a lehetséges határ menti közös projektek kialakítása, együttműködések megvalósítása, EU-s kutatás-fejlesztési pályázatok és források beazonosítása, az 5G fejlesztéseket elősegítő további nemzetközi szakmai együttműködési lehetőségek feltérképezése. A Digitális Jólét Program által kezdeményezett Magyarországi 5G Koalíció (5GK) célja, hogy Magyarország az 5G fejlesztések egyik európai központjává váljon és régiós vezető szerepet töltsön be az 5G-re épülő alkalmazások fejlesztésében, tesztelésében. Cél, hogy Magyarország azon országok sorába tartozzon, ahol a világon elsőként valósul meg az 5G technológia bevezetése, gyakorlati alkalmazása.

2020 után az 5G mobilszolgáltatás az élet minden területén szinte korlátlan sávszélességet tud majd biztosítani, megteremtve ezzel a nagy adatátvitelt igénylő fejlesztések – így többek között a vezető nélküli (önvezető) és összekapcsolt járművek, a távdiagnosztika és távműtétek, az okos város (smart city) fejlesztések - infrastrukturális hátterét.

A digitalizáció jelenti a következő évtized legnagyobb gazdaságfejlesztési programját, a sikeresség és gyarapodás egyik legfontosabb eszköze. A sikeres digitális átalakulás lehetőséget teremt arra, hogy Magyarország Európa élvonalába kerüljön. A DJP a következő években is hozzá kíván járulni ahhoz, hogy Magyarország minél felkészültebb legyen az elkerülhetetlen digitális átalakulásra.

Ezt az összetett munkát segíti az Egyetem csapata.

Gratulálunk! További szakmai sikereket kívánunk!

 

 

 

Fotó: ivsz.hu
Frissítve: 2021.04.11.

Legfrissebb cikkek