Megerősített együttműködésben a KSH-val

Az Óbudai Egyetem és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) vezetése együttműködési megállapodást írt alá január 19-én. A megerősített kooperáció célja az akadémiai és államháztartási szereplők kutatási és innovációs együttműködésével – a nemzetközi jó gyakorlatot követve – egy olyan kutatóműhely létrehozása, amelynek köszönhetően – a Felek kölcsönösen előnyös együttműködése által – mind a hazai társadalom számára hasznos, mind nemzetközileg is jelentős kutatási eredmények elérésére lesznek képesek a szakemberek.

Prof. Dr. Kovács Levente rektor hangsúlyozta, hogy a KSH meghatározó intézménye a statisztikával foglalkozó területnek. Az Óbudai Egyetemen műszaki felsőoktatási intézményként számos tudományos és oktatási szempontból is releváns tantárgyban jelenik meg a statisztika fogalma. Ennek az alkalmazott vetülete viszont kevésbé van jelen a tantervben. E területen is szeretnék fejleszteni a kooperációt.

Felidézte, hogy az együttműködés az Egyetem és a KSH között tudományos irány mentén alakult ki, elsősorban az egészségtudomány területén – a Tudományos Kiválósági Program tekintetében is – él egy évek óta tartó igen intenzív kapcsolat, Prof. Dr. Gulácsi László megbízott tudományos rektorhelyettes közvetítésével. A kooperációban kiemelt szerep jut a releváns tantárgyaknak, egyúttal stratégiai szempontból kiemelkedően fontos a kutatás-fejlesztési tevékenység is. Egy már meglévő kapcsolatot erősítenek meg és formalizálnak az együttműködési megállapodással. A rektor hangsúlyozta a kooperáció jelentőségét az Óbudai Egyetem számára.

Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke elmondta: szeretnék vonzóvá tenni a statisztika területét a hallgatók számára. Kifejtette, hogy a Hivatal szakembereinek elsődleges feladata a statisztikai adatok „előállítása”, elemzése, kezelése. A tevékenységük igen jelentős tudományos háttérrel bír. Azt szeretnék, hogy munkatársaik közvetlenül vegyenek részt a tudományos életben, egyúttal az oktatásból is kivegyék a részüket. További cél, hogy a hallgatók számára vonzóvá és hasznossá tegyék a statisztika tantárgyat. Az együttműködés kiváló keretet ad mindennek. A kooperáció azt is magában foglalja, hogy mind az Egyetem, mind a KSH munkatársai keressék a közös kutatási területeket, emellett az oktatásban is szervezettebben és rendszerezettebben szeretnének részt venni. A két intézmény együttműködése az ország és a Kárpát-medencében működő különböző egyetemek számára is hasznára válik a jövőben. A KSH vezetőinek célja többek közt a statisztika kultúrájának és gyakorlatának terjesztése a hallgatók és a különböző területek szakemberei körében. Ezáltal még szélesebb körben lehetővé válik a statisztikai eredmények elemezése értelmezése. Dr. Vukovich Gabriella örömét fejezte ki, hogy az Egyetemmel folytatni tudják az együttműködést, amelynek az egészségstatisztika és az egészségipar egy igen sarkalatos része. Ez azért is fontos, mert ezek a területek az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődést váltottak ki, és várhatóan a jövőben még kiemeltebb jelentőségűek lesznek.

Az együttműködési megállapodást kézjegyével ellátta, az Óbudai Egyetem részéről: Prof. Dr. Kovács Levente rektor és Ormándi Gabriella kancellár, a KSH részéről pedig Dr. Vukovich Gabriella elnök és Dr. Kincses Áron alelnök. Az eseményen részt vett még Prof. Dr. Gulácsi László, megbízott tudományos rektorhelyettes.Az együttműködés területei
A Hivatal és az Egyetem munkatársai már évek óta együttműködnek az egészségügyi és baleseti statisztika korszerűsítésének sikeres megvalósításában, a hazai biotechnológia gazdasági és társadalmi haszon mérési lehetőségeinek fejlesztésében, valamint a digitális egészségipar és az orvosi eszközök területén történő statisztikai számbavétel módszertani kidolgozásában. Cél, hogy a hivatalos statisztika és demográfia, valamint az informatika, egészség- , gazdaság- és társadalomtudomány módszertanának és gyakorlati kutatási tevékenységének ötvözése (például mesterséges intelligencia, és big data módszerek alkalmazása, korszerű kérdőíves kutatások és adminisztratív adatállományok harmonizálása) elsősorban az egészségipar és az egészségügy területén jelentős társadalmi haszonnal, minőségi szegmensbe tartozó publikációkat eredményezve valósuljanak meg.

Szakértői együttműködés
Az egyes intézményekben folyó kutatások igény szerinti szakértői és módszertani támogatása, a kutatási infrastruktúra megosztása.

Pályázati együttműködés
Közös pályázatfigyelő rendszer létrehozása, melynek célja hazai és nemzetközi pályázatokon való kölcsönösen előnyös és sikeres részvétel, ezzel hozzájárulva az intézmények stratégiai fejlesztési céljainak megvalósításához.

Oktatási együttműködés
Az Egyetemen közös Statisztika kurzus létrehozása graduális és PhD hallgatók számára, különös tekintettel a következő témakörökre: általános gazdaságstatisztika és egyes statisztikák bemutatása gazdasági ágazatok szerint; Társadalmi és népmozgalmi statisztika; Adatstratégia, adminisztratív adatforrások; Környezeti és területi statisztika.

Az együttműködési megállapodásban rögzítették, hogy a kihelyezett statisztika tanszék létrehozásához szükséges személyi és intézményi háttér biztosítása érdekében a Felek hosszú távú kölcsönös együttműködésére van szükség.

Frissítve: 2021.04.16.

Legfrissebb cikkek