Megnyílt az ÓE – CORDEN Egészségpont

Az Óbudai Egyetemen – nem orvosi egyetemként – az országban egyedülálló módon, Egészségpont kezdte meg működését 2020. december elején. A beruházás eredményképpen az Egyetem hallgatói és dolgozói, illetve az óbudai lakosság az Intézményi campus területén előre foglalt időpontban, sorban állás és várakozás nélkül vehetik igénybe a magas színvonalú diagnosztikai szolgáltatásokat és laborvizsgálatokat. A működtetésről együttműködési megállapodást kötött az Óbudai Egyetem és a Corden International /Magyarország/ Kft.

A kooperáció keretében a Kft. az Egyetem orvostechnikai szakmérnök képzésében működik együtt, közös K+F pályázatokban vesz részt, valamint gyakorlati helyszínt biztosít. Ennek részeként laborhelyiséget alakított ki az Egyetem épületében, amely vérvételi pontként is üzemel, így többek között a PCR tesztekhez szükséges mintavétel is megtörténhet.Prof. Dr. Kovács Levente rektor úgy fogalmazott, hogy az együttműködés hivatalossá tétele egy siker történet utolsó állomása. Mint mondta, többek közt azért is lehet sikerről beszélni, mert három hónap alatt a teljes beruházással elkészültek, így a labor rendkívül rövid idő elteltével meg is nyitott. Felidézte, hogy amikor az új félévben elindult az oktatás, azzal az ötlettel kereste meg Dr. Sára Botond kormánymegbízott urat, hogy ne csak az orvosi egyetemeken biztosítsanak laborvizsgálatokat, hanem az Óbudai Egyetemen is, így lerövidíthető a diagnosztikai vizsgálatokra várakozás ideje. Az országos oktatási intézményben dolgozó munkatársak és a hallgatók létszáma is indokolja, hogy  szűrésüket helyben, minél gyorsabban biztosítani lehessen. A Corden Kft.-vel történt egyeztetések során az Egyetem orvostechnikai területtel kapcsolatos képzésének bekapcsolása, egy labordiagnosztikai gyakorlóhelyszín kiépítése, valamint közös kutatás-fejlesztési elképzelések kidolgozása volt a tárgyalások kiindulópontja. Ezt követően fogalmazódott meg a szűrőpont létesítésének ötlete.

A beruházást egyedülállónak nevezte, hiszen az Óbudai Egyetem az egyetlen olyan felsőoktatási intézmény, amely nem orvosi egyetemként szűrőponttal rendelkezik. A Koronavírus elleni vakcina megjelenésével az Egészségpont nem- csak szűrővizsgálatokra lesz alkalmas, hanem oltópontként is működhet a továbbiakban. Prof. Dr. Kovács Levente beszéde végén köszönetét fejezte ki Dr. Sára Botond, kormánymegbízottnak és a Kormányhivatal minden munkatársának részvételéért a közös munkában, és az együttműködésben, illetve megköszönte a Corden Kft. vezetőinek is, hogy kitartottak a közös elképzelés megvalósítása mellett.

Dr. Sipos Sándor, a CORDEN Kft. ügyvezetője úgy fogalmazott, hogy a jövő záloga a fiatalok képzésébe és általában véve az oktatásba történő befektetés. Hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint a kis- és középvállalkozásoknak éppen ezért felelőssége és kötelessége is a PPT projektekben való részvétel. Kiemelte, hogy az együttműködésből az iparági és az akadémiai oldal egyaránt profitál. A cég át tudja adni Up to date szakmai tapasztalatait, ugyanakkor a Kft.-nek nagyon fontos, hogy versenyképes tudással rendelkező hallgatók hagyják el az Egyetemet, ezzel komoly alapokon álló munkaerőbázist biztosítva számukra. A Corden Kft. az együttműködésben Egészségpont üzemeltetését is vállalta, amely hozzájárul ahhoz, hogy pandémia idején az emberek a lakóhelyükhöz, munkahelyükhöz minél közelebb és gyorsabban érjenek el tesztelési lehetőséget, ami jelentősen erősíti a járvány elleni védekezést. Eredetileg a koronavírus kiszűrése volt az elsődleges cél, időközben azonban változtattak az elképzelésen szélesítve a palettát. Az Egészségponton elérhető lesz a koronavírus tesztelés teljes tárháza a PCR vizsgálattól kezdve a szerológiai vizsgálatokon túlmenően, az antigén gyorstesztig és a teljes körű labordiagnosztikai vizsgálatokig. Az Egyetem polgárai hosszas előjegyzés és sorban állás nélkül tudják igénybe venni a magas színvonalú labordiagnosztikai szolgáltatásokat. A Kft. ügyvezetője hozzátette, hogy a labor működtetése mellett az együttműködés fontos területét jelenti a kutatás-fejlesztési és innovációs projektekben, hazai és nemzetközi pályázatokban történő közös részvétel az Egyetemmel. Hozzátette, hogy modellértékűnek értékeli a kooperációt.

Dr. Sára Botond kormánymegbízott örömét fejezte ki, hogy megvalósulhatott a labordiagnosztikai központ az Óbudai Egyetemen. A projekt sikeres kivitelezése is azt igazolja, hogy a jelenlegi nehéz időszak ellenére összefogással el lehet érni a kitűzött célokat. Hangsúlyozta, hogy az Egészségpont a járványkezelés minden fázisának meg tud felelni. Kedvező földrajzi elhelyezkedése nemcsak az egyetemisták, hanem a lakosság számára is elérhetővé teszi a laborvizsgálatokat és az oltási lehetőséget.Az együttműködés alapvető célja: Oktatási, kutatási együttműködés az orvostechnikai eszközgyártás és forgalmazási minőség és megfelelőség biztosítási szakember/szakmérnök szak gyakorlati képzése keretében.

Gyakorlati helyszín biztosítása a hallgatók számára.

K+F pályázatokban való együttműködés és közös indulás.

Az együttműködés fő irányai: közös szakmai projektek, ezen belül egyebek mellett labordiagnosztikai gyakorlóhely kialakítása, konkrét kutatási, fejlesztési projektek gyakorlati kivitelezésének támogatására. A Kft. részt vesz az Egyetem oktatási tevékenységében oly módon, hogy (igény esetén) gyakorlati helyszínt biztosít az Egyetem hallgatói részére a releváns szakterületeken.

Közös projektek és pályázatok kidolgozása: a kölcsönös információcsere és kooperáció részeként az Egyetem és a Kft. közös hazai és/vagy nemzetközi projekteket dolgozhatnak ki és nyújthatnak be.

 

Az eseményen részt vett még: Prof. Dr. Kozlovszky Miklós, a Neumann János Informatikai Kar egyetemi tanára és dékánja, az EKIK BioTech Kutatóközpontjának vezetője, valamint Ihász Szilárd, a Corden Kft. cégvezetője, gazdasági igazgatója, cégvezetője.

A szakmai egyeztetést követően az Egészségpontot megtekintette és átadta: Dr. Sára Botond, kormánymegbízott, Prof. Dr. Kovács Levente rektor, Ormándi Gabriella kancellár, valamint Ihász Szilárd, a Corden Kft. cégvezetője.

GALÉRIA

Frissítve: 2021.04.16.

Legfrissebb cikkek