Közös tervek, elképzelések a Magyar Mérnöki Kamarával

Együttműködési megállapodás jött létre a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) és az Óbudai Egyetem között, melyet december 8-án írtak alá. A kooperáció kiemelt célja, hogy a hallgatók olyan naprakész tudásra tegyenek szert, amelynek birtokában szakmájuk gyakorlása során is eredményesek maradhatnak.

Prof. Dr. Kovács Levente rektor elmondta, a mérnöki társadalom és az Egyetem számára is fontos a mérnökhallgatók életpályájának kiteljesedése. Ennek érdekében különösen fontos, hogy rendszeresen áttekinthessék, milyen képzésekre van szüksége a jövő mérnökeinek. Az Egyetem a legkorszerűbb tudásbázist igyekszik átadni a fiataloknak. Jelenleg úgy érzékelhető, hogy néhány fontos kritérium azonban hiányzik a rendszerből, így a módszertan is, amelyet a Magyar Mérnöki Kamarával együttműködésben igyekeznek kidolgozni a továbbiakban. Megvizsgálják többek közt azt, hogy a felsőoktatás hogyan tud profitálni az MMK-n keresztül képviselt szakmai tudásból és tanúsításból. Az MMK részéről tanulmányozni szükséges, hogy miként tudják befolyásolni az egyes képzéseket annak érdekében, hogy azok valóban piacképesek és minél gyakorlatorientáltabbak lehessenek az Egyetemen. A rektor hangsúlyozta, hogy rendkívül dinamikusan változik az elvárt szakmai tudás. Ahhoz, hogy teljes mértékben meg tudjanak felelni a piaci igényeknek, elengedhetetlen az Egyetem és a Magyar Mérnöki Kamara együttműködése.

Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke örömét fejezte ki a kooperáció létrejöttéért. Az Óbudai Egyetemet a mérnökképzés bölcsőjének nevezte. Az MMK igyekszik biztosítani az, hogy az Intézményből kikerült hallgatók szakmájuk gyakorlása során is eredményesek lehessenek. Ennek egyik legfontosabb kritériuma a jól megalapozott tudás, amelyre az Egyetemen és a gyakorlati életben együttesen tehetnek szert a fiatalok. Ez egy olyan folyamat, amelyet működőképesen kell tartani és zökkenőmentessé tenni. Ehhez egyeztetésekre, célok összehangolására van szükség. Ezt szolgálta a kooperációról szóló dokumentum aláírását megelőző, oktatási kérdésekről szóló egyeztetőtárgyalás is. A tématerületek magukban foglalják azokat a kérdéseket, amelyeket már a szakma gyakorlásának kezdeti szakaszán érdemes befolyásolni, hiszen – mint azt a rektor is említette –, a műszaki szakterület szinte napról napra változik. Gyors ütemben újabb és újabb technológiák, eljárások és módszerek jelennek meg, melyeket követni kell tudni. Azért jött létre az együttműködési megállapodás, hogy mindezeknek közösen megfeleljenek és eredményesek maradhassanak.

 

Az együttműködési megállapodás magában foglalja többek közt: közös szakmai és képzési projektek, valamint pályázatok kidolgozását, kölcsönös részvételt az Egyetem és az MMK oktatási tevékenységében, valamint együttműködést a képzési kimenetek szabályozásában.Az együttműködési megállapodást kézjegyével ellátta: Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora, Ormándi Gabriella, az Egyetem kancellárja, valamint Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.

Az eseményen részt vett még: Dr. Virág Rudolf főtitkár, Müller Mihály, kommunikációs vezető.
Frissítve: 2021.04.16.

Legfrissebb cikkek