Szövetségben a Testnevelési Egyetemmel a sportolás népszerűsítéséért

Az Óbudai Egyetem polgárai sportos életmódjának támogatása, társadalmi szinten az egészségtudatos életmód elősegítése érdekében együttműködési megállapodás jött létre a Testnevelési Egyetemmel 2020. december 1-jén. A szándéknyilatkozat szerint az egyik legfőbb cél a közös sportstratégia kialakítása.

A megállapodásban foglaltak szerint az együttműködés alapvető célja, hogy az egyetemek tudásbázisukat, kapcsolatrendszerüket közös szakmai céljaiknak érdekében együttesen mozgósítsák, és ezen keresztül a két intézmény akadémiai tudásának és tapasztalatainak ötvözésével emeljék a magyarországi oktatási, kutatási és harmadik missziós színvonalát.Mint arról a Sportegyesületekkel kötött együttműködési megállapodásról szóló cikkünkben már írtunk, Prof. Dr. Kovács Levente rektor és Ormándi Gabriella kancellár is aktívan sportol, mindketten igyekeznek jó példával elöl járni az Egyetem polgárai, oktatói, hallgatói előtt.

Prof. Dr. Kovács Levente rektor hangsúlyozta, hogy a közös szándéknyilatkozat aláírása mérföldkövet jelent az Egyetem életében. Felidézte, hogy a két intézmény kapcsolata nem mai keletű, több kutatást is folytattak már együtt a szakembereik, és ezúttal hivatalos formában is elköteleződnek. Sok más mellett egyetértenek abban, hogy a sportolni vágyókat minden formában támogassák.

Mindkét egyetem vezetése célul tűzte ki egymás kompetenciájának kiegészítését annak érdekében, hogy olimpiai eredményekkel büszkélkedhető nemzet tagjaiként a sportolási hagyományokat folytatva, tovább tudják emelni az élsport színvonalát. Tervekkel rendelkeznek az amatőr- és a tömegsportra vonatkozóan is. E területeken is szeretnének közös fejlesztéseket, elképzeléseket megvalósítani. A rektor úgy fogalmazott, hogy a két egyetem a hozzáadott értéket képviseli a mindenkori magyar társadalom számára. A legfőbb célnak az egészségtudatos életmód támogatását nevezte. Hozzátette, hogy bizakodva néz a közös munka elé.

Prof. Dr. Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora arról beszélt, hogy igen könnyű volt a közös területek megtalálása. Kifejtette, hogy az élsportot általánosságban véve mintegy 10-12 tudományterület szakemberei segítik, célkitűzéseik megvalósításán keresztül. A képességfejlesztés az egyik legátfogóbb terület. A rektor kitért arra is, hogy sajnálatos módon, Magyarország 10 betegségcsoport közül mindegyikben dobogós, 7-ben az 1., illetve a 2. helyen szerepel világviszonylatban is. Az egészségtechnológia fejlesztésén és átfogó sportprogramok megvalósításán keresztül mindkét egyetem eltökélt abban, hogy az a nagyszámú hallgató réteg, amely a felsőfokú oktatási intézményeken tanulva semmiféle sporttevékenységet folytat, megváltoztassa életmódját és egészségtudatos életre térjen át. Ezzel számos modernkori egészségügyi problémát ki lehet majd küszöbölni a jövőben. Úgy fogalmazott, hogy a mozgás gyógyszer. A „gyógyítás érdekében” a célok között szerepel a gyerekkortól az aranykorig tartó programok kialakítása. Hangsúlyozta, hogy a rekreációs idő, az életmód és az életminőség összefüggéseinek tanulmányozásán keresztül olyan technológiákat kell kialakítani a – felhő módszertől kezdve, az edzésmódszertanon át, a különböző élettani tudományterületek bevonásáig – amelyek szintézist adnak, és mindezek által a már említett törekvések elérhetők.A szándéknyilatkozat magába foglalja, hogy a felek együttműködnek egyetemi sportstratégia kialakításában lokális szinten és a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) keretében, országos viszonylatban. Megosztják tapasztalataikat és együttműködnek egy hatékony élsportolói program támogatása érdekében. Kölcsönösen biztosítják hallgatóik számára az áthallgatás és a további tanulmányok folytatásának lehetőségét a BSc, MSc és PhD képzések területén, biztosítják hallgatóik részére a konzultációs lehetőségeket a szakdolgozatok, valamint TDK dolgozatok elkészítéséhez. Együttműködnek interdiszciplináris K+F hazai és nemzetközi pályázatok feltárásában és közös konzorciális részvételben. Vendégoktatók kölcsönös biztosításával hozzájárulnak képzési tevékenységük színvonalának emeléséhez. Együttműködnek szakmai-tudományos rendezvényeken történő megjelenésben, tudományos konferenciák és workshopok szervezésében, gyakorlati eredmények publikálásában. Lehetőséget teremtenek a doktori iskoláikban és partner doktori iskoláikban témavezetők, vendégoktatók cseréjére. Készek közös módszertani fejlesztéseket végezni és közös kutatóműhelyeket kialakítani.

A szándéknyilatkozatot Prof Dr. Kovács Levente rektor, Ormándi Gabriella kancellár, Prof. Dr. Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora és Dr. Genzwein Ferenc, az intézmény kancellárja látta el kézjegyével.
Frissítve: 2021.04.16.

Legfrissebb cikkek