Magyar Tudomány Ünnepe – a „Jövőformáló tudomány”

Kezdetét vette a közel egy hónapig tartó Magyar Tudomány Ünnepe eseménysorozat az Óbudai Egyetemen, melynek nyitónapját a Bécsi úti campuson tartották november 3-án. A résztvevőket Prof. Dr. Kovács Levente rektor köszöntötte. A vírushelyzetre tekintettel az érdeklődők idén az online térben követhetik nyomon a programokat.

A magyar tudományt 1997 óta ünnepeljük november 3-án annak emlékére, hogy 1825-ben Széchenyi István ezen a napon ajánlotta fel birtokainak egy évi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság alapításának céljára, lehetővé téve ezzel a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását. E napot az Országgyűlés – 2003-ban hozott határozata alapján – a Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánította, amelyet heteken át tartó tudományos rendezvénysorozat követ.

A „Jövőformáló tudomány”

A szervezők – köztük az Óbudai Egyetem – célja, hogy népszerűsítse a tudomány és a kutatómunka jelentőségét hazánkban, bemutassa a magyar tudományos kutatások eredményeit, és mindenki számára közérthetővé tegye a tudomány és kutatás jelentőségét az oktatásban, valamint az oktatás jelentőségét a tudományban és a kutatásban. Az eseménysorozat közel egy hónapig, november 3-tól 23-ig tart az Óbudai Egyetemen. Kiemelt témája, egyúttal mottója a „Jövőformáló tudomány”. Az ünnepi programok záró rendezvénye az Egyetem Napja lesz. Az Óbudai Egyetem, igazodva a Magyar Tudományos Akadémia felhívásához, minden karán és központjában magas színvonalú programokkal várja az érdeklődőket, hozzájárulva a hazai, valamint a nemzetközi elismertség növeléséhez. Az Egyetem idén 18 rendezvényt szervez. Többek közt a hagyományos, – idén 20. – IEEE CINTI konferenciát, a 36. Kandó konferenciát, a 15. AIS konferenciát és az 52. Tudományos Diákköri Konferenciát.

Az online térben tartott rendezvényekről programfüzet készült, melyet az Óbudai Egyetem honlapján találhatnak meg az érdeklődők (http://news.uni-obuda.hu/files/attachments/25705/programfuzet.pdf)

A kiadvány széles spektrumú és szinte minden, az Egyetem által művelt tudományterületet lefedő rendezvényekről ad összefoglalót.

 

Ünnepi megnyitó

 

A Magyar Tudomány Ünnepe központi megnyitóját az Óbudai Egyetem Bécsi úti székhelyén tartották november 3-án. A rendezvényen köszöntőt mondott Prof. Dr. Kovács Levente rektor és Dr. Szabó István, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnökhelyettese.

Prof. Dr. Kovács Levente rektor köszöntőjében többek közt Freund Tamást, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) jelenlegi elnökét idézte, aki azt írta: „A Magyar Tudomány Ünnepe a tudományos gondolkodás, valamint az új kutatási eredmények megismertetésének legnagyobb és legrangosabb hazai fóruma.” Hozzátette, hogy az Óbudai Egyetem, mint minden évben, idén is csatlakozik a Magyar Tudomány Ünnepéhez, novemberben 18 eseményt szervezve, még ha az ünnepet szolidabbá, óvatosabbá is tette a Covid-19 járvány, amely a szemünk előtt változtatja meg a jövőt, új gondolkodásra késztetve.

A rektor kiemelte, hisz abban, hogy az Óbudai Egyetem, mint hazánk vezető, gyakorlatorientált, műszaki felsőoktatási intézménye jó utat választott, amikor tavaly az új rektori stratégia alapján négy pillérre összpontosította kutatási erőit: a robotikára, az egészségügyi informatikára, a mesterséges intelligenciára és a kiberbiztonságra. Hangsúlyozottan beszélt az alapok lefektetéséről, azaz a tudományos rektorhelyettesi pozíció visszaállításáról, az első ízben megválasztott ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettesről, illetve arról, hogy az Egyetem egy éven belül megduplázta nemzetközi nyertes pályázatainak számát. Az eredmények közül kiemelte, hogy a négy kutatóközponttal és három társult központtal működő Egyetemi Kutatási és Innovációs Központban jelentős eredmények jöttek létre. Az Egyetem immár nem csak ERC és RISE pályázatokkal rendelkezik, hanem konzorciális H2020 RIA és Erasmus + pályázatokkal is. Ami még fontosabb, szélesedett a pályázatokat elnyerők köre. Hazai szinten több mint dupla akkora pályázati támogatást sikerült elnyerni, mint egy évvel azelőtt.

Komoly eredménynek nevezte a tudományos háttér megteremtése érdekében elnyert Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázatot, valamint azt, hogy az Egyetem is kivette részét a Budapesti Területi Innovációs Platform alakításánál a tudományegyetemekkel együtt. Megemlítette az Óbudai Egyetem saját tudományos folyóiratát, az Acta Polytechnica Hungaricát is, mely Q2-es besorolását megerősítette, és 1.219-os impakt faktorral büszkélkedhet. Emellett alig egy év alatt sikerült megállítani a csökkenést a nemzetközi ranking-ekben, és felzárkózni a világ élvonalához. Szintén az elmúlt egy évben elsőként itt kezdte meg működését az Universal Robots legújabb generációs kollaboratív robotja. Az Erasmus + kreditmobilitási pályázati fordulóban a második legnagyobb támogatást nyerte el országos szinten az Egyetem. A legnagyobb tudományos eredménynek az egészségügyi informatika fejlesztésére fordítható Kompetencia Központ pályázatot nevezte meg, melyet a 3DHisTech Kft.-vel nyert el az Egyetem. Azzal a céggel, amelyet idén Magyar Innovációs Nagydíjjal jutalmaztak. A rektor hangsúlyozta, épp a Covid-19 okozta veszélyhelyzetben bizonyosodott be, hogy a közösség szolgálatában mire is képes az Egyetem. Kiemelte a MassVentil projektet, melynek eredményeként létrejött a 2020-as év legjelentősebb szellemi terméke, a tömeg-lélegeztetőrendszer.

Beszédében sok egyéb mellett rámutatott a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó rendezvények jelentőségére, a tudományos gondolkodásmódra, a tudomány népszerűsítésére. Úgy fogalmazott, hogy ezek az események segítenek a gondolkodásmód átformálásában is. A továbbiakban a teljesség igénye nélkül kiemelt néhányat az idei rendezvények közül.

Beszéde végén Vizi E. Szilvesztert, az MTA korábbi elnökének szavaival emlékeztette a hallgatóságot arra, mi is a célja az Óbudai Egyetem vezetésének, és valamennyi polgárának: „Nemzetünk jövőjét a természettudományos műveltségre, és az annak belső logikájából fakadó értékrendre kell alapozni, de nem kevésbé fontosak a szellemtudományok, a művészetek, amelyek megtanítanak egymás tiszteletére, együtt élni a természettel, és a tudomány eredményeinek ember- és környezetbarát felhasználásával. A jövőnek a humánumra, egymás tiszteletére, szeretetére kell épülnie, hogy csöppnyi földi létünk szépséggel, boldogsággal és szeretettel legyen teli.

Dr. Szabó István, az NKFIH elnökhelyettese beszédében kifejtette, hogy a tudomány, mint fogalom kikezdhetetlenül fontos, és leginkább kontextusban értelmezhető. Meg kell vizsgálni, hogy mit jelent egyéni, illetve intézményi szinten. Arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre inkább automatizált világunk a mérnököktől is nagyobb kreativitást követel. Fontos, hogy az egyén tudományosan fejlődjön, ezt segítik többek közt az Új Nemzeti Kiválóság Programmal. A kreativitást segíti továbbá az Országos Tudományos Diákköri Konferencia is. Az elnökhelyettes annak a véleményének adott hangot, hogy a tudomány a publikációk és citációk számán keresztül jól megfogható terület. Hangsúlyozta, arra szeretnék bátorítani a kutatókat, hogy nyissanak a nemzetközi tér felé, ezen a szinten mérettessék meg magukat,  az érvényesülés érdekében is. A tudomány önmagában egyre kevéssé tud létezni, egyre nagyobb jelentősége lesz a multi- és interdiszciplianitásnak. Megismételte, fontos, hogy a magyarországi tudósok, eredményeikkel nemzetközi szinten is láthatóak legyenek. Hangsúlyozta továbbá az erőforrások összerendezését, amelyet az Óbudai Egyetemen időben felismertek.

A beszédeket követően az Egyetem rektora átadta az Év Kutatója Díjat, a Hallgatói Publikációs díjakat, valamint az Év Legtöbbet Hivatkozott Kutatója Díjat, valamint közösen elismeréseket nyújtott át Dr. Szabó Istvánnal a 2020/2021. évi Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasainak. Laudációt mondott Prof. Dr. Gulácsi László tudományos rektorhelyettes. Az eseményen részt vett Ormándi Gabriella kancellár.Elismerések a Magyar Tudomány Napján

 

A Professzori Tanács javaslatára, a rektor jóváhagyásával „Az év kutatója” egyetemi elismerést kapta: Dr. Haidegger Tamás az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ főigazgatója.

 

Az év legtöbbet idézett kutatója elismerést kapta Dr. Mosavi Amir, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Műszertechnikai és Automatizálási Intézet munkatársa.Hallgatói publikációs díjak:”

A Tudományos Tanács javaslatára, a rektor jóváhagyásával a hallgatók szakmai teljesítményét figyelembe véve a Tudományos Tanács javaslatára, Hallgatói publikációs díjat ítéltek PhD kategóriában: Orbán Gábor részére, aki az Óbudai Egyetem, Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola PhD hallgatója. Emellett a - Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Orális Diagnosztikai Tanszék tudományos segédmunkatársa.

Hallgatói publikációs díjat kapott BSc/MSC kategóriában Varga Zoltán, aki a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karon tanult, jelenleg az Alkalmazott Informatika és Alkalmazott Matematika Doktori Iskola hallgatója.

A 2020/2021-es tanév Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasait  köszöntötte és emléklapokat adott át Prof. Dr. Kovács Levente rektor és Dr. Szabó István, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnökhelyettese.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2016-ban indult, több témakörben kiírt ösztöndíjpályázatokat magában foglaló program, melynek célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa. Az ÚNKP olyan – alap-, mester- vagy doktori képzésen tanuló – hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat, akik a programban részt vevő felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak.

 

Az idei év nyertesei:

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj kategóriában emléklapot vett át: Dr. Haidegger Tamás Péter, dr. Lovas Róbert és dr. Szilágyi László.

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj kategóriában elismerésben részesült: Barth Vendel, Bor Gabriella, Gulyás Oldal Laura, Horváth Orsolya Margit, Molnár Albert és Szántó Marcell.

Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj kategóriában elismerésben részesült: Czakó Bence Géza, Domonyi Erzsébet, Hetyei Csaba, Juhász László, Kartali Gabriella Zsuzsanna, Nagyné Elek Renáta, Awaisz Qadir, Sándor Barnabás, Sebestyén Gergely, Siket Máté, Szűcs László, Takács Kristóf Attila.

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj kategóriában elismerésben részesült: Dénes-Fazakas Lehel, Kovács Richárd Csaba és Viktor Patrik.

Tudománnyal fel! Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj kategóriában emléklapot kapott: Dr. Dineva Adrienn Alexandra, Dr. Kuti József és Nagy Tamás Dániel.

Szintén oklevelet vehettek át a témavezetők, akik segítették az ösztöndíjasokat: Dr. habil. Csiszárik-Kocsír Ágnes, Demény Krisztina, Prof. Dr. Dusza János, Dr. Eigner György, Dr. Galambos Péter, Dr. Haidegger Tamás, Dr. Horváth Richárd, Dr. Kárpáti-Daróczi Judit, Dr. Kelemen-Erdős Anikó, Dr. Kopják József, Kovács András, Prof. Dr. Kovács Levente, Prof. Dr. Kovács Tibor, László Gergely Tibor, Prof. Dr. Pokorádi László, Prof. Dr. Réger Mihály, Sándor Tamás, Dr. habil. Szádeczky Tamás és dr. habil. Szlivka Ferenc.

 

A díjazottaknak, nyerteseknek gratulálunk!

GALÉRIA

Frissítve: 2021.04.21.

Legfrissebb cikkek