Az Óbudai Egyetem kancellárja is részt vesz az EISZ Programtanács munkájában

Ormándi Gabriellát, az Óbudai Egyetem kancellárját kérte fel a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) Programtanácsának szavazati joggal rendelkező tagjává, a felsőoktatási intézmények nem akadémiai oldalának képviselőjeként.

Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) Programtanácsa a tagintézmények érdekképviseleti és az MTA elnökének döntés előkészítő testülete. Az MTA elnöke arra kérte fel Ormándi Gabriellát, az Óbudai Egyetem kancellárját, hogy a felsőoktatási kancellárok képviseletében vegyen részt az EISZ Programtanács munkájában, amelynek nemrégiben első alkalommal eleget is tett. Az EISZ Programtanács kiemelt célja, hogy a felsőoktatás és a tudományos kutatás számára nélkülözhetetlen elektronikus információforrások központi megvásárlásának döntéseit előkészítse.

Az EISZ nemzetközi és magyar elektronikus tudományos, illetve közművelődési tartalmak használatát teszi lehetővé, nemzeti licenc vásárlása útján. A programot a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjában működő EISZ Titkárság gondozza országos közfeladatként, döntéshozó testülete a Programtanács. Feladata a stratégia kialakítása és előterjesztése, a rendszerfejlesztés fő irányának kijelölése, a működés értékelése, állásfoglalás a jelentősebb beruházások és kiadások tekintetében, valamint a tagintézményi elvárások integrálása. Az EISZ a kutatási infrastruktúra, az országos szintű elektronikus szerzeményezés, illetve beszerzés egyik legfontosabb támasza. Az EISZ nyújtotta állami támogatással a hazai felsőoktatási intézmények, nonprofit kutatóhelyek, oktatással, kutatással foglalkozó egyéb intézmények és mindezek szakkönyvtárai a piaci árnál olcsóbban juthatnak hozzá elektronikus tudományos tartalmakhoz, adatbázisokhoz, folyóiratokhoz, könyvekhez és faktografikus művekhez. A Programtanács tagjai javaslatot tesznek az adatbázis-beszerzésekkel kapcsolatos szakmai irányelvek kialakítására, az állami támogatás részarányának meghatározására. Emellett évente, név szerinti szavazással fogadják el a beszerzési tervet az előfizetői kör igényei és a rendelkezésre álló források felmérését követően.

Az EISZ Programtanács tagjai feladatukat az Akadémia mindenkori elnökének felkérése alapján, társadalmi munkában látják el.
Frissítve: 2021.04.26.

Legfrissebb cikkek