Változnak a kollégiumi szabályok

Az Óbudai Egyetem vezetése is felkészült arra, hogy szeptembertől újra fogadják az Intézmény kollégiumaiban a hallgatókat, speciális szabályok és óvintézkedések mellett. A vonatkozó Kormányrendelettel összhangban 2020. augusztus 28-ától közös Rektori-Kancellári Utasítás lép életbe a közösségi szállásokkal kapcsolatban, melyben az alábbi kockázatmérséklő intézkedéseket rendelték el.

Óvintézkedések a kollégiumokban

Belépés

Részletes biztonsági protokollt dolgozott ki az Óbudai Egyetem vezetése, melynek főbb elemei:

- A kollégium területére COVID-19 vírussal fertőzött vagy arra gyanús tünetekkel rendelkező személy nem léphet be!

- A kollégiumi belépéskor mindenkinek kockázatfelmérő tesztet kell kitöltenie, melyet a kollégium vezetése a GDPR előírásoknak megfelelően kezel. (Részletek a közös Rektori-Kancellári utasítás teljes szövegében olvasható, a honlapon.)

- A kollégium területére 5 napnál nem régebbi, 2 db negatív PCR teszt bemutatásával léphet be az a személy, aki a belépés előtt 15 nappal járványügyi szempontból kockázatos helyen – azaz sárga vagy piros besorolású országban – tartózkodott (vagy aki egy légtérben tartózkodott ilyen személlyel), illetve bármely kontaktja COVID-19 fertőzött, vagy arra utaló gyanús tüneteket mutatott. (A 2 darab negatív PCR teszt közül legalább a későbbinek Magyarországon készültnek kell lennie.)

- A kitöltött kérdőív alapján kockázatot hordozó személy belépése tilos. A belépés megtiltása esetén 5 napnál nem régebbi negatív COVID-19 vírusteszttel vagy 2 héttel később újabb kockázatfelmérő kérdőív kitöltésével lehet belépni, mely eredményére ismételten érvényes a belépési protokoll és a kockázat felmérő kérdőív kitöltési kötelezettség. A kockázatfelmérő kérdőívben hamis adatot szolgáltató személyt a kollégium területéről kitiltják a Kollégiumi és Szálláshely szabályzatban meghatározott időszakra. A COVID-19 teszt elvégzését az Óbudai Egyetem nem finanszírozza, azt a hallgatónak, belépőnek saját költségén kell beszereznie. (Azoknak a képzéseknek az esetében, amelyekhez biztosítás jár, a biztosításra történő elszámolás lehetőségéről személyre szabott tájékoztatást kapnak az érintett hallgatók.)

A beköltözésre vonatkozó szabályok

- A beköltözés előre lefoglalt időpontban történhet meg, a torlódás elkerülése érdekében. * A beköltözéskor csak egy személy lehet a kísérő. Az arcot eltakaró maszk (sál) viselése mindenki számára kötelező. * Kézfertőtlenítőt a kollégium biztosít, maszkról mindenkinek magának kell gondoskodnia.

Bent tartózkodás, bentlakás

A beléptető rendszeren belüli területen (lakószintek) található tantermekben, tanulószobákban, közösségi terekben, aulákban ajánlott a maszk (sál vagy kendő) viselése, a 1,5 méteres távolságtartás és a rendszeres kézfertőtlenítés. Azon tagkollégiumi területeken, amelyeket nem csak a kollégiumi hallgatók használnak (kollégiumi épületben található, de beléptető ponton kívüli közösségi terek, aulák, tantermek) továbbá minden felvonóban a maszk illetve arcot eltakaró sál vagy kendő viselése és a 1,5 méteres távolságtartás kötelező.

Hazalátogatás, utazás, visszatérés

A legalább egy éjszakát elérő kollégiumon kívüli tartózkodás (hazalátogatás, utazás) követő első visszaérkezéskor a bentlakó hallgatónak kötelező az I. belépés fejezet előírásait betartania. Ennek megfelelően a kockázatfelmérő kérdőív alapján kockázatot hordozó visszaérkező hallgató esetében a belépés megtiltható és az újonnan történő belépés (visszaérkezés) 4 napnál nem régebbi negatív COVID-19 vírusteszttel vagy 2 héttel később, újabb kockázatfelmérő kérdőív kitöltésével lehetséges – melyre ismételten érvényesek az I. belépés fejezet előírásai.

Látogató és vendégfogadás

- Az adott tagkollégium adottságaitól függően látogatót, vendéget: a) nem lehet fogadni; b) korlátozott számban lehet fogadni, napközben. A vendégekre és a látogatókra is vonatkozik az elsőszámú belépési protokoll, minden egyes belépéskor. Kötelező az arcot eltakaró maszk (sál, kendő) viselése, és az 1,5 méteres távolságtartás (a fogadó lakószobája kivételével).

Az eseti, 30 napnál rövidebb idejű külső szállóvendégek fogadása szünetel. (Ez a levelező és esti tagozatos hallgatókra is vonatkozik.) Kivételt képzenek az Egyetem saját oktatói, akikre minden belépési előírás vonatkozik, minden újbóli szállás-igénybevétel megkezdésekor.

Rendezvények

- 50 fő feletti beltéri rendezvény nem tartható a kollégiumok területén. Ennél nagyobb létszámú kültéri rendezvény indokolt esetben (például küldöttgyűlés) megtartható, legfeljebb 200 főig, a kötelező távolságtartás betartásával. (Az 50 fő alatti rendezvények megtartásának feltételei a Rektori-Kancellári Utasítás teljes szövegében olvashatók, az Egyetem honlapján.) Minden rendezvény előzetes engedélyhez kötött.

A Rektori-Kancellári Utasítás teljes szövege az alábbi linken olvasható: http://uni-obuda.hu/files/private/order/25026/18-2020-18-2020_rk_kozos_utasitas.pdf
Frissítve: 2021.02.25.

Legfrissebb cikkek