Megőrizte stabilitását az Acta Polytechnica Hungarica folyóirat impakt faktora

Az Acta Polytechnica Hungarica 2019-re kiszámított IF száma 1,219.

Minden tudományos folyóirat számára a legfontosabb elismertséget az jelzi, ha impakt faktorral rendelkezik.

A Thomson Reuters most adta ki az általa jegyzett folyóiratok legfrissebb listáját az impakt faktorokról, amely szerint az Acta Polytechnica Hungarica mérőszáma megőrizte stabilitását.

Az impakt faktor a folyóiratok idézetelemzésen alapuló minősítője valamely szakfolyóirat idézettségét jelző mutató. Az impakt faktor a folyóirat két egymást követő évfolyamában közölt cikkeinek – a cikkek számával arányosított – átlagos idézettsége a rákövetkező harmadik tárgyévben. Az érték kiszámítása a Thomson Institute for Scientific Information (korábbi nevén: Institute for Scientific Information, ISI) adatbázisai alapján történik. A folyóiratok impakt faktora évről évre változik.

Az Acta Polytechnica Hungarica folyóirat nyomtatott kötetei mellett párhuzamosan online változata is megjelenik, elektronikusan a http://acta.uni-obuda.hu oldalon érhetők el a cikkek.
Frissítve: 2021.02.25.

Legfrissebb cikkek