Online TDK konferenciát rendezetek az erdélyi műszaki egyetemisták

Az eredetileg májusban tervezett XXI. Erdélyi Műszaki Tudományos Diákköri Konferenciát, a koronavírus járvány miatt két hónap késéssel, július 4-én online térben rendezték meg a szervezők.

Az Óbudai Egyetem az első évtől állandó partnere a rendezvénynek, az együttműködést még a jogelőd Kandó Kálmán Műszaki Főiskola alapozta meg. Azóta minden évben segítettük a szervezőket, hallgatóink is rendszeresen részt vettek előadásaikkal. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács döntésének következtében 2019-től az Erdélyi Műszaki TDK az Óbudai Egyetem gesztorálásával kapcsolódik be a magyarországi TDK/OTDK vérkeringésbe.

A rendezvény megnyitóján Juhász-Boylan Pál, a Temesvári Magyar Diákszervezet képviseletében röviden köszöntötte a résztvevőket, majd – házigazdaként – felkérte a meghívott vendégeket hozzászólásuk megtartására.

Prof. Dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke a rendezők munkáját méltatta. Kiemelte, hogy ez egy több intézmény összefogásával létrejött rendezvény. Elnök úr örömének adott hangot, hogy a határon túli TDK munka erősödése a statisztikák alapján egyértelmű, mind a dolgozatok, mind a megrendezett tagozatok száma tekintetében.

Prof. Dr. Weiszburg Tamás, az OTDT általános alelnöke a TDK, mint tantervi kötelezettségen kívüli többletmunka személyiségfejlesztő és társadalmi jelentőségét hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a műszaki területen az elméleti eredmények mellett a gyakorlati megvalósíthatóság is kulcsfontosságú. Dicsérte a szervezőket, amiért nem adták fel a koronavírus okozta vészhelyzet ellenére sem, és az első nehézségek után belevágtak az online konferencia megszervezésébe. Alelnök úr külön méltatta az Óbudai Egyetem szerepét a rendezvény múltja és jelene kapcsán.

Prof. Dr. Balog Adalbert, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektorhelyettese – végzettségét tekintve biológus – a köszöntőjében arról értekezett, hogy reményei szerint a következő műszaki TDK-kon megjelennek majd a koronavírus járvány következtében nagy lendületet szerző orvosmérnöki kutatások. Rektorhelyettes úr azt is kifejtette, hogy aki már egyszer is részt vett a temesvári TDK-n, az tudhatja, hogy ott egy semmivel össze nem téveszthető légkörrel találkozik, ezért a sokkal több magyar hallgatót képző Sapientia Egyetem képviseletében fontosnak tarja, hogy az Erdélyi Műszaki TDK a jövőben is Temesváron rendezzék meg.

Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora Vörösmarty Mihály Szózatából felidézett sorokkal méltatta a megnehezedett körülmények ellenére is elhivatott munkát végző szervezőket és résztvevőket. Felidézte a kezdeti időket, amikor az első rendezvény létrehozásában maga is közreműködött egyetemi hallgatóként, és büszke rá, hogy a TDK az elmúlt két évtizedben a határon túli magyar műszaki értelmiség jelentős összetartó erőjévé vált. Rektor úr bejelentette, hogy az Óbudai Egyetem és a határon túli magyar felsőoktatás szereplői egy iparcentrikus erdélyi innovációs központ létrehozásán munkálkodnak, ami viszont csak akkor tudhat létrejönni, ha megfelelő humán erő van mögötte, és ehhez elengedhetetlen a TDK-n bemutatkozó tehetséges fiatalok megismerése. A kezdeményezés a magyar kormányzat szimpátiáját is elnyerte.

Prof Dr. Ivan Bogdanov, a Temesvári Műszaki Egyetemen működő Politehnica Alapítvány elnöke kifogástalan magyarsággal köszöntötte a jelen lévőket, annak ellenére, hogy nem a magyar az anyanyelve. Reményét fejezte ki, hogy a helyezt normalizálódása után a résztvevők ismét személyesen találkozhatnak Temesváron. Kijelentette, hogy az Alapítvány a jövőben is támogatni fogja a rendezvényt, és erre az Óbudai Egyetemmel létező nagyon jó kapcsolat is garancia.

Tamás Péter, Magyarország Tiszteletbeli Konzulja előre rögzített üzenetben köszönte a résztvevőket, amelyet technikai nehézségek miatt csak a díjátadó ünnepségen tudtak lejátszani. Konzul úr a személyes találkozás elmaradását fájlalta, és reményének adott hangot, hogy mihamarabb rendeződik a helyzet, ami után újra Temesvár adhat majd otthont a rendezvénynek.

A szervezők nevében Dr. Nagy-György Tamás szintén a temesvári helyszín magyarságmegtartó jelentőségét hangsúlyozta. Megköszönte az OTDT biztatását, hogy a rendezvény elhalasztása helyett az online megrendezést szorgalmazták. Dr. Domokos József pedig emlékeztetett rá, hogy korábban már volt egy olyan év, amikor elmaradt az Erdélyi Műszaki TDK, és nem hagyhatták, hogy ez a keserű emlék a koronavírus miatt újra megismétlődjék.

A konferencián az alkalmazott informatikai, a villamosmérnöki, a gépészmérnöki, a vegyészmérnöki, valamint az építő-és építészmérnöki szakterületeken mérték össze a felkészültségüket három intézmény, a Temesvári Műszaki Egyetem, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Kolozsvári Műszaki Egyetem hallgatói.

Az Óbudai Egyetem – a Kandós kapcsolat révén – a Villamosmérnöki Tagozat munkáját segítette. Sándor Tamás és Dr. Rácz Ervin az írásbeli pályaművek bírálatát vállalta, Lamár Krisztián pedig a tagozati zsűribe kapott felkérést a szervezőktől.

A nyolc órán át tartó rendezvény díjátadóval zárult, mely után egybehangzóan az a vélemény alakult ki, hogy az online TDK sokkal pozitívabb benyomásokkal zárult, mint azt a többség előzetesen sejtette volna. Ez megfelel az áprilisban megrendezett Óbudai Egyetemi online TDK-n szerzett tapasztalatainknak is.
Frissítve: 2021.02.25.

Legfrissebb cikkek