Jelentős projektmunkában vesz részt a Geoinformatikai Intézet

Az ÓE Alba Regia Műszaki Karának Geoinformatikai Intézete is részt vesz a Magyar Mérnöki Kamara pályázatán nyert projektmunkában. A támogatás célja többek közt új, korszerű technológiák népszerűsítésének elősegítése.

A Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata (MMK GGT) Feladatalapú Pályázatán (FAP) nyert projektmunkában közreműködő szakértőként és támogatóként vesz részt az ÓE AMK Geoinformatikai Intézete, a BME Építőmérnöki Kar Általános- és Felsőgeodézia Tanszéke, a Pannon Geodézia Kft, a Geodézia Kft., valamint az ACRSA Légitérképészeti és Távérzékelési Egyesület. A projekt témavezetője Holéczy Ernő, a Pannon Geodézia Kft. ügyvezető igazgatója, az MMK GGT alelnöke, lektora Dr. Rózsa Szabolcs, a BME tanszékvezető egyetemi docense. A projektmunka az MMK pályázati támogatás céljának megfelelően olyan új, korszerű technológiák népszerűsítésének elősegítése, amelyek a szakmai hatékonyság növelése mellett minőségjavulást eredményeznek, és egyben a felsőoktatási és kamarai továbbképzések során hasznosíthatók.

A magyarországi kataszteri rendszer világviszonylatban is jónak mondható, azonban az állami földmérési alaptérképek felújítása, pontosságának javítása időszerű és szükséges feladat. Ezeknek a térképeknek egy része már új felméréssel készült, de vannak olyan települések, amelyek digitális térképei korábbi technológiákkal készült analóg térképek digitális átalakításával valósultak meg. Ezek pontossága elmarad a ma már elvárt igényektől. Emellett olyan korszerű eszközök és technológiák állnak rendelkezésre, melyek nagyobb hatékonysággal, pontosabb ingatlannyilvántartási digitális térképek előállítására képesek. Mind a légi fotogrammetria - ideértve a drónnal megvalósított felvételkészítést is -, mind pedig a statikus és mobil lézerszkennerek alkalmazásának bevezetése a kataszteri térképezés mindennapi gyakorlatába elengedhetetlenné vált.

A projekt mintaterülete a Balaton-felvidéki kis település, Barnag belterülete. Az első terepi munkák márciusban kezdődtek, ekkor megtörtént a teljes belterület UAV-val (Unmanned Aerial Vehicle) „lerepülése”. Május végén a Geodézia Kft.-nek köszönhetően megvalósult a falu mobilszkenneres felmérése, majd következő technológiaként múlt héten a közreműködők három lézerszkenner segítségével elvégezték valamennyi ingatlan utcáról történő statikus szkennelését. Hátravan még a hagyományos, részletes felmérés, mely a pontossági vizsgálathoz elengedhetetlen. A korszerű eljárások eredményeként keletkezett pontfelhők kiértékelésével előállítható a már térbeli adatokkal rendelkező digitális kataszteri térkép. Ezek pontossága, a technológia időigénye és persze gazdaságossága alapján eldönthető, hogy melyik az a módszer, amely leginkább alkalmas a nem megfelelő pontosságú, esetenként hiányos tartalmú ingatlan nyilvántartási térképek megújítására. Ehhez további adatfeldolgozásra és vizsgálatokra van szükség, melyben a Geoinformatikai Intézet örömmel részt vesz, tapasztalatait felhasználva beépíti azokat a tananyagba, hasznosítja az alap- illetve posztgraduális képzések során.
Frissítve: 2021.02.25.

Legfrissebb cikkek