Rektori utasítás a II. félév zárásának módosításáról

A kontaktórákról, a kollégiumok látogatásának további tiltásáról, a számonkérés módjáról, a szakmai gyakorlatról Prof Dr. Kovács Levente rektor az alábbi utasítást rendelte el a 2020/2021-es tanév II. félévére vonatkozóan május 21-én.

A védelmi intézkedésekről szóló korábbi Kormányrendeletek értelmében továbbra is tilos a hallgatók belépése a felsőoktatási intézmények kollégiumaiba az egész országban. Esélyegyenlőségük biztosítása, valamint az Egyetem minden polgára egészségének védelme érdekében a 2019/20-as tanév II. félévének zárásával, illetve a 2020/2021. tanév I. félévének előkészítésével kapcsolatban az alábbiakat rendelete el az Óbudai Egyetem rektora május 21-én.

1. Az Óbudai Egyetemen 2020. július 4-ig kontakt óra, csoportos konzultáció és kontakt vizsga nem szervezhető.

2. A 3/2020. (IV. 21.) rektori utasítás 5. pontja érvényét veszti, az abban meghatározott kurzusok esetében is, az évközi követelmények teljesítése és a számonkérések lebonyolítása kizárólag online módon történhet! Ezeket a kurzusokat a mintatantervben szereplő év végi követelményekkel lehet zárni.

3. Amennyiben a 2. pontban szereplő kurzus hivatalosan meghirdetett tantárgyi követelményeiben meghatározotthoz képest online módon csak részteljesítés lehetséges, a kurzus tematikáját és követelményeit módosítani szükséges. Amennyiben ez a tantárgy a mintatantervben előfeltétele egy, a 2020/2021. tanév I. félévében meghirdetendő tantárgynak, az elmaradt kontaktórák 2020. szeptember 30-ig pótolhatók. Ehhez az őszi félévben meghirdetendő tantárgy tematikáját módosítani kell, és az órarendet ennek megfelelően kell kialakítani.

4. A 2. és 3. pontban meghatározott változtatásokat a kar dékánja engedélyezhette. 5. A 2. és 3. pontban meghatározott változtatásokról, különösen az elmaradt kontaktórák pótlási kötelezettségéről, módjáról és tervezett időpontjáról az érintett hallgatókat 2020. május 29-ig Neptun üzenetben tájékoztatták.

6. Az elmaradt kontaktórák a regisztrációs héten is megtarthatók. A regisztrációs hétre tervezett kontakt órák megszervezésénél figyelembe kell venni a duális képzésben tanuló hallgatók nyári szakmai gyakorlatát. Jelen utasítás 2020. május 22-én lépett hatályba, és 2020. szeptember 30-ig érvényes.
Frissítve: 2020.10.14.

Legfrissebb cikkek