A kollégiumi díjak rendkívüli visszautalásáról

Az Óbudai Egyetem vezetése még márciusban rendelkezett a kollégiumi díjak mérsékléséről szóló későbbi intézkedésekről. Az azóta kiadott Kormányrendeletekhez igazodva az a döntés született, hogy a kollégiumi térítési díjakat időarányosan visszautalják az érintett hallgatóknak, akik egyúttal a II. félév végéig mentesülnek a díjfizetéstől. Az Egyetem rektora és kancellárja az alábbi utasítást adta ki a témában.

Mint ismeretes, Magyarország Kormánya március 11-én alkotott Kormányrendeletével veszélyhelyzetet hirdetett ki, miután az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint Fenntartó által kiadott utasítás alapján az Óbudai Egyetem (március 11-én kelt) rektori-kancellári közös utasításban (11. pont) rendelkezett a kollégiumok működési rendjéről, ezen belül (11. b pont) az épületek kiürítéséről, illetve (11. f pont) a kollégiumi díjak mérsékléséről szóló későbbi intézkedésekről. A védelmi intézkedésekről szóló április 30-ai Kormányrendeletben, valamint a fővárosi védelmi intézkedésekről szóló május 16-ai keltezésű Kormányrendeletben foglaltak alapján május 18-án hozott rektori-kancellári közös utasítás „az Óbudai Egyetem épületeibe történő belépésről és a kinevezésben szereplő munkavégzési helyen történő munkavégzésről” 4. pontja szerint a kollégiumok épületeit a hallgatók továbbra sem látogathatják.

A fentiekre tekintettel:

A kollégiumi tagsági jogviszonnyal rendelkező és a kollégiumból 2020. márciusban kiköltözött hallgatók 2020. március 16-tól a 2019/20. tanév II. félévének végéig felmentést kapnak a kollégiumi terítési díjak - az Óbudai Egyetem Kollégiumi és Szálláshely Szabályzata 33. § (6) pontja szerinti – befizetésének kötelezettsége alól. A rektor és a kancellár engedélyezi 2020. márciusára az időarányos kollégiumi díj megállapítását az arra jogosult hallgatóknak.

Elrendelik az utasítás (1) pontja szerint 2020. márciusra időarányosan visszajáró kollégiumi díjak bankszámlára utalását az arra jogosult hallgatók számára, legkésőbb 2020. június 30-ig.

Az utasítás 2020. május 20-án lép hatályba és 2020. június 30-ig érvényes.
Frissítve: 2020.10.14.

Legfrissebb cikkek