Rektori-kancellári közös utasítás - Az Óbudai Egyetem épületeibe engedélyezett belépésről és a munkavégzésről

A fővárosi védelmi intézkedésekről szóló, május 16-ai Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel Prof. Dr. Kovács Levente rektor és Ormándi Gabriella kancellár közös rektori-kancellári utasításban tájékoztatja az Egyetem polgárait a munkavégzésről, vizsgáztatásról, a kollégiumokról.

Az Egyetem közalkalmazottai a továbbiakban a kinevezésükben foglalt munkavégzési helyükön és munkaidőben, a rendes munkarend szerint végezhetik munkájukat.

Otthoni munkavégzés

Azok munkatársak, akik 14 éven aluli gyermeket nevelnek, és másként nem tudják megoldani gyermekük otthoni felügyeletét, a 65 éven felüli, illetve az egészségi állapotuk miatt fokozott veszélynek kitett munkavállalók, továbbá azok, akiknek esetében munkaszervezési szempontból megvalósítható – a szervezeti egység vezetőjével történő egyeztetést követően – a home office munkavégzési rend, a kinevezésükben meghatározott munkarend szerint továbbra is biztosított.

Vizsgáztatás online, ügyintézés, kollégium

Az Óbudai Egyetemen az oktatás és a vizsgáztatás továbbra is online formában történik. A hallgatók az adott szervezeti egység vezetőjének engedélyével munkavégzés, illetve előre egyeztetett időpontban ügyintézés vagy egyéni konzultáció céljából – a kötelező védőtávolság megtartásával – léphetnek be az Egyetem területére. A kollégiumokat továbbra sem látogathatják a hallgatók. Külföldi kiküldetés és utazás további intézkedésig nem szervezhető.

Jelen utasítás 2020. május 18. napján lép hatályba. Ezzel egy időben hatályukat vesztik a következő Rektori- Kancellári Közös Utasítások: 2/2020. (III. 11.) Rektori-Kancellári Közös Utasítás 3/2020. (III. 12.) Rektori-Kancellári Közös Utasítás a munkarend változásról és egyéb intézkedésekről 5/2020. (III. 16.) Rektori-Kancellári Közös Utasítás a munkavégzés illetve az ügyelet megszervezéséről.
Frissítve: 2020.10.14.

Legfrissebb cikkek