Pályázati felhívás 2020 - a „Pro Scientia et Futuro” Ösztöndíj elnyerésére

Az Egyetem Tehetségtanácsa „Pro Scientia et Futuro” Ösztöndíj pályázatot hirdet azoknak a nappali tagozatos, aktív jogviszonnyal rendelkező alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatóknak, akik az elmúlt két félévben kiemelkedő tanulmányi, tudományos diákköri és publikációs tevékenységet folytattak.

Az ösztöndíj egyéni pályázat útján nyerhető el egy szemeszterre (5 hónap). Összege 40.000 forint, amely megegyezik a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjjal. A nyertes pályázók az ösztöndíj mellett díszoklevelet is kapnak.

A pályázat elnyerésének feltételei:

 • A pályázó nappali munkarendű, alap- vagy mesterképzéses, aktív hallgatói jogviszonyban áll az Óbudai Egyetemmel;

 • A pályázónak az elmúlt két félévben számított kreditindexe 4,00 vagy magasabb. (A kreditindex számításánál a kreditértékkel rendelkező, de aláírás-követelményű kurzusokat nem számítják ide.);

 • A pályázó az elmúlt két félévben az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáján minősített (I., II. vagy III.) helyezést ért el;

 • A pályázó az elmúlt két félévben megjelent vagy közlésre elfogadott, elsőszerzős (vagy második szerzős, amennyiben az első szerző is alap- vagy mesterképzésen aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató), idegen nyelvű, nemzetközi konferencia- vagy folyóiratcikket írt, amelynek témája kapcsolódik a tudományos diákköri munkájához.


Azok a mesterképzésben részt vevő hallgatók, akik az az Óbudai Egyetemen folytatták alapképzéses tanulmányaikat, és a mesterképzést az abszolutórium megszerzését követő félévben megkezdték, az alapképzésben elért eredményeik alapján is jogosultak pályázatot benyújtani.

Egy publikáció csak egyszer használható fel az ösztöndíj elnyerésére.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai önéletrajzát;

 • A pályázó szakmai/tudományos tevékenységének tömör (egyoldalas) bemutatását;

 • A pályázó MTMT-ben rögzített publikációs listáját és hivatkozási jegyzékét;

 • A megjelent, vagy közlésre elfogadott cikk(ek) másolati példányát;

 • Még meg nem jelent, de közlésre elfogadott publikáció esetén a befogadó kiadvány szerkesztőségének elfogadó levelét;

 • A pályázó Tudományos Diákköri okleveleinek másolatát, beleértve az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elnyert okleveleket is;

 • Legfeljebb egyoldalas, indoklást is tartalmazó támogató nyilatkozatot a pályázó tudományos diákköri témavezetőjétől;

 • A pályázati feltételek által előírt, a Tanulmányi Osztály által hitelesített hallgatói jogviszony igazolását;

 • Az előző két félév tanulmányait bemutató, a Tanulmányi Osztály által hitelesített leckekönyv-kivonatot;

 • A pályázó nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy a megadott adatok hitelesek, és hogy a pályázathoz benyújtott publikáció(ka)t nem használták fel korábban ugyanennek a pályázatnak az elnyeréséhez;

 • GDPR nyilatkozatot, amelyben a hallgató hozzájárul, hogy pályázati anyagába az Egyetem FKR szerinti, véleményezési és döntési joggal rendelkező személyei és bizottságai betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye nyilvánosságra hozható.


Az ösztöndíjat havi rendszerességgel folyósítják (kivéve az első hónapra járó ösztöndíjat, amelyet a második hónapi járandósággal együtt átutalnak).

Az ösztöndíjjal járó díszoklevelet a Magyar Tudomány Ünnepe Egyetemi rendezvénysorozatának központi megnyitóján adják át.

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. szeptember 4. (péntek) 12:00 óra.

A pályázatokat kinyomtatva, egy példányban lehet benyújtani a Rektori Hivatalban a Tehetségtanács elnökének címezve, valamint elektronikusan is meg kell küldeni a Tehetségtanács titkárának, Lamár Krisztiánnak: lamar [at] uni-obuda [dot] hu
Frissítve: 2020.10.14.

Legfrissebb cikkek