Tudnivalók a 2. félév zárásáról

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Tanácsa a 2020. április 20-i ülésén támogatta a 2019/2020. tanév időbeosztásának módosítását. Ennek értelmében a 2. félév zárásával, illetve a 2020/2021. tanév 1. félévének előkészítésével kapcsolatban módosításokat rendelt el Prof. Dr. Kovács Levente rektor, a járványügyi helyzetre tekintettel.

A 2. félév lezárásához, illetve a jövő tanév első félév előkészítéséhez kapcsolódó feladatok és eljárási előírások ütemezéséről szóló dokumentum az alábbi linken érhető el: https://neptun.uni-obuda.hu/system/files/felevzaras-2019-20-2-v6.pdf), és annak a III. pontjában leírtak szerint történik.

Szorgalmi időszak

A rektori-kancellári közös utasításnak megfelelően, a 2. félév szorgalmi időszakát nappali munkarendben 2020. május 22-ig, esti, levelező és távoktatási munkarendben 2020. május 23-ig hosszabbítja meg a rektor. Az távoktatási munkarend visszavonásáig az évközi és az év végi számonkérések csak online formában történhetnek. (Ehhez az Elektronikus és Digitális Tananyagok Irodája szükség esetén módszertani segítséget nyújt az oktatóknak.)

Vizsgaidőszak

A vizsgaidőszak első napja 2020. május 25. (hétfő), utolsó napja nappali munkarendben 2020. július 3. (péntek), esti, levelező és távoktatási munkarendben 2020. július 4. (szombat).

Személyes megjelenés

Az Egyetemen karonként határozzák meg azoknak a tantárgyaknak a körét, amelyekből az évközi teljesítés, illetve az évközi vagy az év végi számonkérés nem lehetséges online formában. Ezekre a tantárgyakra vonatkozóan, a személyes megjelenést igénylő foglalkozásokra, a 2020. június 15. és július 3. közötti időszakra óra- és vizsgarendet készítenek az egyes karok oktatói, amely csak az oktatástól távoltartás feloldása esetén hirdethető meg.

Szakdolgozatok, diplomamunkák beadási határideje

A végzős hallgatók számára a szakdolgozatok, diplomamunkák beadási határideje a Tanulmányi Ügyrend idevonatkozó pontjától eltérően 2020. május 22-re módosul (péntek). A szakdolgozatokat, diplomamunkákat (szintén a Tanulmányi Ügyrend szerint), az előírt formátumban, elektronikusan kell feltölteni a DigiTool rendszerbe, valamint az adott kar által előírt szakdolgozat-beadási felületre. Erről a hallgatók a kari honlapokon keresztül kapnak tájékoztatást 2020. április 30-tól. (Ez a karok részére megadott határidő a közzétételre.)

Záróvizsga

A rektori-kancellári utasításnak megfelelően a hallgatók elektronikus úton jelentkezhetnek a záróvizsgára, a kari honlapokon 2020. április 30-ig közzétett módon. A záróvizsgákat a kormányrendelet előírásainak megfelelően, személyes részvétellel tartják 2020. július 6. és 15. között, karonkénti ütemezésben. (A rektori utasítás 2020. április 20-án lépett hatályba, és visszavonásig érvényes.)
Frissítve: 2020.10.14.

Legfrissebb cikkek