Tájékoztatás hallgatók részére a távoktatási munkarendről az Óbudai Egyetemen

2020. március 23-án, hétfőn újra megkezdődött az oktatás az Óbudai Egyetemen a szorgalmi időszak 5. oktatási hététől az eredeti órarend szerinti ütemezésben. Ettől kezdve visszavonásig távoktatási munkarendet vezettünk be. Ezen időszak alatt a hallgatók nem léphetnek az Egyetem területére, kötelesek az online kurzusokon részt venni, a módosított követelményrendszert teljesíteni.

Tananyagok közzététele


Az oktatás alaprendszere a Moodle e-learning rendszer. Minden, a Neptunban szereplő kurzus tananyaga innen érhető el. Amennyiben az oktatási anyag más tárhelyen található, arra a Moodle-ban linket találnak. A Moodle rendszer túlterheltségének elkerülése érdekében az oktatók más, az oktatást és a kommunikációt támogató szoftvert is használhatnak, de ezek elérhetőségét szintén a Moodle-ban közölniük kell.

Az oktatók a Moodle Közlemény rovatában közzétették az online oktatás miatt módosított évközi követelményrendszert, az oktatás módját és ütemezését, valamint legkésőbb minden hét péntekig feltöltik az azt követő hétre vonatkozó tananyagot és feladatokat.

Az ezzel kapcsolatos kérdéseiket, kérjük, a Fórum rovatban tegyék fel, mert így a többi kurzuson lévő hallgató is láthatja a válaszokat. Konzultációs ügyekben kerüljék az oktatók e-mailben történő megkeresését.

Az oktatás folyhat interaktív módon, online vagy elektronikusan feltöltött tananyagokkal, offline formában is. On-line oktatás esetében az ütközések elkerülése érdekében a szorgalmi időszakra meghirdetett órarend szerint kell az órát megtartani. A Moodle/BigBlueButton segítségével megtartott órák esetében ettől el lehet térni a szűk hozzáférési sávszélesség miatt.

Az előadásokat, szemináriumokat és táblás gyakorlatokat e-learning formában kell biztosítani a hallgatók számára, a laboratóriumi gyakorlatok egyedi alapon kerülnek meghatározásra. A szakdolgozat, a TDK, a projekt oktatás konzultációit is on-line módon kell megoldani.

Az évközi számonkérés is online történik a Moodle keretrendszerben tesztek, beadandó feladatok stb. előírásával. Ezek a folyamatos tanulás érdekében megfelelően ütemezésre kerülnek. Elkészítésük és határidőre történő beadásuk a félév sikeres teljesítése érdekében kötelező. Az oktatók a kurzusok sajátosságai miatt egyéb számonkérési módot is előírhatnak.

Azokhoz a kurzusokhoz (pl. felzárkóztató kurzusok), amelyekhez eddig kötelezően nem volt a Neptunban tantárgy hozzárendelve, szintén létrehoztunk kurzusokat a Moodle rendszerben.

Azokra a kurzusokra vagy részkurzusokra, amelyek semmiképpen nem oldhatók meg online formában, a távoktatási munkarend feloldása után kiegészítő órarend fog készülni, amit a Neptun tanulmányi rendszerben teszünk majd közzé. Megtartásukra blokkosított formában, egyedi beosztás szerint kerül sor.

Segítségnyújtás távoktatási ügyekben


A Moodle kurzusokkal kapcsolatban elsősorban a saját oktatóikhoz fordulhatnak az adott kurzus Fórum rovatán keresztül. Amennyiben nem kapnak választ vagy megfelelő segítséget, a kari Moodle supervisorhoz fordulhatnak.


Kar Információ Moodle kurzusokról  
AMK Tolner Nikoletta Moodle koordinátor
BGK Dr. Szabó Gyula Moodle koordinátor
KGK Dr. Nagy Viktor oktatási dékán-helyettes
KVK Csikósné Dr.  Pap Andrea oktatási dékán-helyettes
NIK Dr. Póser Valéria oktatási dékán-helyettes
RKK Dr. Oroszlány Gabriella Moodle koordinátor

A Tanulmányi Osztályok Moodle ügyekben nem tudnak segítséget nyújtani.

Mateking


Az Óbudai Egyetem már öt éve támogatja a tanulmányaikat alapképzésben megkezdő hallgatókat az egységes Matematika I. - Analízis I. tantárgy elsajátításában a mateking.hu online oktatási portál megfelelő tananyagára való előfizetéssel. Az eredményes együttműködésre és a kihirdetett járványügyi vészhelyzetre való tekintettel idén a mateking.hu térítésmentesen biztosítja a hozzáférést a Matematika II., valamint a Valószínűségszámítás és matematikai statisztika tárgyak tananyagaihoz a tárgyakat végző hallgatóknak. A kivételes értékű segítségért az Egyetem köszönetét fejezi ki, egyben reméli, hogy hallgatóit hozzásegíti a tárgyak online oktatás keretében történő elvégzéséhez.

TDK


A 2020. április 22-re tervezett 51. Tudományos Diákköri Konferencia az 1/2020. (III. 23.) Rektori Utasítás értelmében egy héttel később kerül megrendezésre kizárólag elektronikus (webes) formában.

Az elektronikus TDK rendszerben https://tdk.uni-obuda.hu/ történő jelentkezés határideje módosul 2020. április 3., péntek 12.00 órára, míg a pályamunkák elektronikus beadásának határideje 2020. április 23., csütörtök 12.00 órára. A kari TDK konferenciák pontos időpontját az egyes Karok saját hatáskörben határozzák meg.

Az eredetileg 2020. április 29-re tervezett ünnepélyes eredményhirdetés elhalasztásra kerül, ennek időpontjáról az Egyetem később rendelkezik.

Könyvtári szolgáltatások


Az Egyetemi Könyvtár folyamatosan bővíti a távolról elérhető szolgáltatásait, és ezt a honlapján http://lib.uni-obuda.hu/ közzéteszi. Természetesen a Könyvtár kutatástámogató szolgáltatásai, amelyek a jelenleg fennálló helyzet előtt is többnyire online zajlottak, most is folyamatosan elérhetők.

A Könyvtár a távoktatás ideje alatt megerősített online szolgáltatásokkal áll a hallgatók és az oktatók rendelkezésére. Folyamatos információt adnak a távolról elérhető, oktatáshoz, kutatáshoz és tanuláshoz használható forrásokról. Online könyvtári tájékoztatást ad irodalomkereséssel, szakdolgozatírással, TDK felkészüléssel, kutatásmódszertani kérdésekkel és információkereséssel kapcsolatban.

A Könyvtár portálján kialakításra került "Off-Campus - Távolról elérhető szolgáltatások"aloldalon folyamatosan bővülő leírásokkal, tutorialokkal és videókkal támogatja a távoli könyvtárhasználatot.

Jegyzetbolt


A jegyzetbolt nyitva tartása a következőkép alakul: kedden és csütörtök 8-tól 13.00 óráig.

A jegyzetek megvásárlásra az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

Postai utánvét és

Személyes átvétel (Mivel az Egyetem területére nem léphetnek be a hallgatók, ezért kizárólag az Egyetem épülete előtt vehetik át a könyveket, jegyzeteket)

Mindkét esetben a vásárlás előtt telefonos egyeztetés szükséges a: +36-30-9709-723-as telefonszámon.

Szakmai gyakorlat


A nyári szakmai gyakorlatról a Fenntartó később intézkedik. Ennek függvényében az Egyetem erről később intézkedik.

Azokra a hallgatókra, akik duális hallgatók vagy jelenleg szakmai gyakorlatukat töltik, a szakmai gyakorlati hellyel megkötött munkaszerződés vonatkozik. Rájuk az adott vállalatnál, intézményben előírt munkarend érvényes. Amennyiben a veszélyhelyzet kihirdetése miatt vis maior helyzet áll fenn, kérjék meg a szakmai gyakorlati helyet, hogy ezt hivatalosan jelezze az együttműködési szerződésben megjelölt kari kapcsolattartó személynek.

Szakdolgozat beadás, vizsgaidőszak, záróvizsgák


A szakdolgozatok beadási határideje a tavaszi félévben változatlan, 2020. május 15. Amennyiben a távoktatási munkarend nem szűnik meg ezen időpontig, a szakdolgozatokat a konzulens(ek) által aláírt feladatlappal együtt csak digitálisan kell feltölteni a http://szakdolgozat.uni-obuda.hu/ portálra, a záróvizsga jelentkezést elektronikusan kell megküldeni a Tanulmányi Osztálynak. A bekötött szakdolgozatot majd csak a záróvizsga előtt kell, a később kihirdetett időpontig az illetékes Intézetben leadni.

Azok számára, akik akadályoztatva voltak a szakdolgozatuk elkészítésében, mert nem fértek hozzá az egyetemi vagy vállalati eszközökhöz, ősszel rendkívüli záróvizsga időszakot fogunk meghirdetni. Ennek pontos határidejéről az Egyetem később rendelkezik. Kérjük, hogy ezt már most jelezzék a konzulensüknek.

A vizsgaidőszak és a záróvizsga időszak meghatározásáról, a távoktatási munkarend megszüntetésének függvényében, az Egyetem később intézkedik.
Frissítve: 2020.10.14.

Legfrissebb cikkek