Diákok továbbtanulását segíti az Óbudai Egyetem és a BGSzC

Az Óbudai Egyetem és a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum (BGSzC) vezetése az országban egyedülálló módon, elsőként, együttműködési megállapodást kötött január 28-án. Céljuk a két intézmény közötti szorosabb kapcsolat kialakítása a középfokú és felsőfokú műszaki képzés közötti együttműködés fokozása és az átjárhatóság megkönnyítése.
Prof. Dr. Kovács Levente rektor elmondta, hogy az Óbudai Egyetem, a hazai gyakorlatorientált képzést biztosító meghatározó műszaki felsőoktatási intézményként szorosabb kapcsolat kialakítására törekszik a műszaki szakemberképzés kiemelkedő központjával, a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrummal. Egy új típusú villamosmérnök alapképzés kialakítására törekszenek a két intézmény szakértői, amelyben nagyobb hangsúlyt fektetnek a korábbiaknál a közép és felsőfokú műszaki oktatás egymásra épülésére. Az új típusú képzési modell-koncepció a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar és a Centrum iskoláinak együttműködésével indulhat el. A BGSzC és az Egyetem kapcsolatának megerősítése azért is időszerű, mert a kormány által elfogadott „Szakképzés 4.0” középtávú szakmapolitikai stratégia a középfokú szakmai képzést a jövőben szorosabb kapcsolatok kialakítására ösztönzi a felsőoktatással. A rektor további célként jelölte meg a gépészeti- és villamosmérnöki életpályamodell kialakítását.


A stratégia a szakképzés egyik szerepeként rögzíti, hogy a mérnökképzés egyik előszobájaként funkcionáljanak a szakképző intézmények. A felsőoktatás felé pedig elvárásként jelentkezik, hogy valamilyen formában fogadja el a középfokú oktatásban megszerzett ismereteket és támogassa a szakképzésből kikerülő fiatalokat.


Dr. Horváth Béla, a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum főigazgatója kijelentette, hogy a Szakképzési Törvény tavalyi módosítása fordulópontot jelent, és reform erejű, melyre a ’90-es évek óta nem volt példa. A BGSzC vezetése gazdasági szereplőkkel már fűzött szorosabbra kapcsolatokat, felsőfokú intézménnyel azonban eddig nem. Az első stratégiai megállapodást az Óbudai Egyetemmel kötötték meg.


A Centrumhoz 13 iskola tartozik, melyek a fővárosban 17 telephelyen látják el oktatási, képzési-nevelési feladataikat, alapvetően gépészeti és informatika területen, hasonlóan az Óbudai Egyetem fő képzési profiljához. Hatezer diák folytatja tanulmányait a BGSzC-n. Az Egyetem és a Centrum célja, hogy a szakképzési stratégia elvárásainak figyelembe vételével hatékony intézményközi együttműködési modelleket alakítson ki.


A felek stratégiai célja többek közt szerepel: az átjárhatósági modell kidolgozása, az erre épülő pilot projekt elindítása, sikeres emelt szintű érettségi feltételeinek biztosítása, a középiskolai duális képzőhely gyakorlati helyként történő biztosítása az egyetemi tanulmányok alatt is. Az Egyetem segítséget nyújt a megfelelő tananyag kidolgozásában, biztosítja a szükséges szakmai támogatást, akkreditálja a kiválasztott tantárgyakat, és rendszeresen ellenőrzi az oktatás színvonalát, lehetőséget biztosít a diákoknak az Egyetem pályaorientációs, szakmai ismeretterjesztő és továbbképzési programjaiban történő részvételre.


Az együttműködési megállapodásról szóló dokumentumot Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora, Ormándi Gabriella, az Egyetem kancellárja,


Horváth Béla, a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum főigazgatója és Varga Csaba, a Szakképzési Centrum kancellárja látta el kézjegyével.


 Frissítve: 2020. 01. 28.

Legfrissebb cikkek