Eredményt hirdettek az 50. TDK-n

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként szervezte az 50. Tudományos Diákköri Konferenciáját (TDK) novemberben. Az esemény ünnepélyes eredményhirdetését Intézményünk Bécsi úti épületében tartották november 25-én. A TDK mérlege: 200 hallgató 160 kiváló dolgozatot nyújtott be.
Az Óbudai Egyetem karain a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan 16 tudományos konferenciát tartottunk. A tehetség óriási érték, amelyre büszkék vagyunk, ugyanakkor felelősségi is, amelyre a környezetnek oda kell figyelnie, amit segítenie kell. A hallgató tehetségének kibontakoztatását a minőségi oktatás, a tudományos diákkör (TDK) segíti, ezért kihagyhatatlan része az egyetemi munkának. A tudományos diákkör célja, a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos ismeretek bővítése, a képzési követelményeket, a tantervi kötelezettséget meghaladó tudás elsajátítása, a hallgatók bevonása a tudományos kutatásba, továbbá a diákköri munka során elért egyéni eredmények szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása. A tudományos diákkörökben a hallgatók kutatómunkát folytatnak, amelynek eredményeit pályamunkában összegzik. Az így létrehozott alkotásokat a felsőfokú intézmények TDK konferenciákon mutatják be, melyet Egyetemünkön 50. alkalommal rendeztünk.


A tehetséggondozás kiemelt jelentősége


„Az Óbudai Egyetem mélyen elkötelezett a tehetséggondozás mellett, bizonyítja ezt többek közt Tehetséggondozási és Mentor programja is” – hangsúlyozta köszöntőbeszéde bevezetőjében Prof. Dr. Kovács Levente rektor. Hozzátette: a tehetség óriási érték, melyet fel kell karolni, és segíteni a motivált hallgatókat. Kiemelt céljai közt említette egy tehetséggondozási alap létrehozását, a hallgatók és tanárok ösztönzése érdekében. Utalt arra is, hogy Intézményünk egyetemi szintű együttműködést kötött a Tehetség Menedzsment Alapítvánnyal, a tehetséges hallgatók itthon maradásáért, egyúttal külön gondot fordít a határon túli magyar hallgatókra is. „Gesztorai vagyunk az Erdélyi Műszaki TDK-nak, melynek egykori temesvári hallgatóként alapítója voltam” – tette hozzá.


A rektor a minőségi oktatás, mint meglévő alapfeltétel mellett a mentorok szerepét is hangsúlyozta, akik felkeltik a hallgatókban a tudás iránti vágyat. Az Óbudai Egyetem eredményeivel bizonyította, hogy kiváló mentorokkal rendelkezik, ez is a kulcsa annak, hogy Intézményünk a magyar gyakorlatorientált műszaki képzés fellegvára.


Mint mondta: a tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, és az utánpótlás nevelés fontos színtere. Célja hogy elmélyítse a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos ismereteket, bővítse azokat, kialakítsa a tudományos igényű önképzést. A TDK-k azért is kihagyhatatlan részei az egyetemi munkának, mert segítenek kifejleszteni az alkotókészséget, a hallgatókat bevonják a tudományos kutatásban, és az elért eredmények szakmai nyilvánosságát, megítélését, elősegítik hasznosítását. A mesterek, témavezető tanárok, kutatók körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születik a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye. Idén az Óbudai Egyetem jubileumi TDK rendezvényén 160 dolgozatot mutatott be 200 hallgató, a legkülönbözőbb témákban. Kreatív feladatokat oldottak meg, innovatív gondolkodásukról adtak tanúbizonyságot.


A siker zálogai


Prof. Dr. Szendrő Péter, az OTDT elnöke kifejtette: az Óbudai Egyetem vezetése szemmel láthatóan komolyan veszi, hogy a tehetséggondozásba érdemes energiát fektetni. Az elnök az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát hungaricumnak nevezte, egyúttal úgy fogalmazott: véleménye szerint a TDK jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy felsőfokú intézményünk egyetemi rangra emelkedjen. A siker nélkülözhetetlen összetevőjének nevezte a kíváncsiságot, a tehetséget, akaratot és a tenni akarást – mely attitűdök mind megvannak a diákkörös hallgatókban. A TDK során a mester és tanítványa összefogásának elsődleges célja nem a tudományos eredmény elérése, hanem az, hogy a közös munka eredményeképp erősödjék a hallgatók tudásvágya, majd megszerzett tudásukat a későbbiekben ők is továbbadják.


„A programnak csak nyertesei vannak”


Dr. Várkonyiné Prof. Dr. Kóczy Annamária tudományos rektorhelyettes köszöntötte az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) pályázat nyerteseit, ifjú kutatóit, a tavalyi év kiemelkedően teljesítő ÚNKP-s hallgatóit és konzulenseiket. Kijelentette: a programnak csak nyertesei vannak. A tanárok és hallgatók együtt végzett munkáját közösen elért sikerként értékelte. Hozzátette: a TDK és az ÚNKP program szoros összefüggésben áll egymással, nem véletlen, hogy az eredményhirdetések egy időpontban vannak. A kettő oda-vissza hat egymásra. Az Egyetemen minden feltétel biztosított ahhoz, hogy az ifjú kutatók részt vehessenek az ilyen- és ehhez hasonló, fejlődésükhöz, tudományos szakmai előrelépésükhöz szükséges pályázatokon, programokon. Az Intézménynek és a hallgatóknak együttes elismerése az eredményhirdetésen kiosztott díjak. Az Óbudai, mint fiatal tudományegyetem egyértelműen bebizonyította, hogy helye van az Új Nemzeti Kiválóság Programban. Ezt alátámasztja, hogy a pályázatok és a kiváló minősítésű ösztöndíjasok száma is folyamatosan emelkedik – tette hozzá a rektorhelyettes. Beszéde végén megkezdett tudományos munkájuk folytatására, a kutatásra, a publikálásra a további pályázásra biztatta az elismert ifjú kutatókat és nyerteseket.


Új területek is megjelentek


Dr. Vámossy Zoltán az Egyetemi Tudományos Diákköri Konferencia elnöke kérdésünkre válaszolva az alábbiakat fogalmazta meg az 50. TDK-ról: Különösen sikeresnek értékelem az őszi TDK konferenciánkat és az Egyetem idei TDK tevékenységét. Pár évvel ezelőtt, amikor tanévenként csak egyetlen TDK-t rendeztünk, alig több hallgató nevezett a rendezvényre, mint most, amikor minden szemeszterben lehetősége van a hallgatóknak megmérettetésre. A 23 tagozat speciális színfoltja volt a középiskolások junior tagozata a Kandó Karon. Új területek is megjelentek idén, ilyen volt az alkalmazott matematikus MSc hallgató matematikatudományi kiemelkedő pályamunkája. Korábbi TDK történelmünkben még sosem fordult elő, hogy két OTDK-t is rendezzen egy évben Egyetemünk, sosem tüntetett ki az OTDT egyszerre három kollégánkat is OTDT Mestertanár Aranyérem kitüntetéssel, és korábban olyanra sem volt példa, hogy az OTDK sikerek mellett, az OTDK prezentációs díj versenyét hallgatónk nyerje meg a Magyar Tudományos Akadémián. A további előrelépés érdekében remélem, hogy minél több oktató kollégánk ismeri fel annak előnyét, hogy olyan TDK pályamunkát konzultáljanak, ahol nem egy-egy hallgatóval külön-külön foglalkoznak, hanem két-három fős csoportok közösen vesznek részt egy kutatási témában, és így egymást is erősítve még értékesebb, sikerrel inkább kecsegtető eredményt érnek el.


A rendezvényen az Óbudai Egyetem Vegyeskara adott ünnepi műsort.


Elismerések


A 2018-2019-es tanévben nyújtott kiemelkedő szintű ÚNKP pályázati teljesítményéért oklevelet vehetett át: Andrásfalvy Kristóf Péter, Czakó Bence Géza, Dankó Bence, Dr. Nagy Dénes Ákos, Haraszti Ferenc, Kiss Tamás, Madarász Nikolett, Nagy Tamás Dániel, Nagyné Elek Renáta, Neurohr Zsolt Barnabás, Radó János, Szabó Dávid, Tegze Anna, Tolnai Pál Tamás és Vajdáné Németh Koni.


A TDK eredményhirdetésen 68 pályamunka szerzői vehettek át díjat eredményük elismeréséül.


Különdíjasok:


Czinder Vendel Bence, Dénes-Fazakas Lehel, Deseatnikov Dániel, Flórián Dániel, Kálmán Lilla, Károlyi Bálint, Kassai Csaba, Krasznai Dávid, Madarász Nikolett, Mészáros Nándor, Oláh Zoltán, Omász Gábor, Pásztor Barnabás, Peszmet Dániel, Szöllősi Bálint, Tóth András, Ujszászi Péter, Urbán Balázs, Viktor Patrik.


Harmadik helyezésben részesült:


Buhajla András, Czeglédy Balázs, Csáki Péter, Csukás Lajos Martin, Herdics Máté, Kaló Áron Zoltán, Kertész Domokos, Kleszky Ákos, Kovács Richárd Csaba, Kőmives Örs Gyula, Mark Laki, Romsics Roberta Márta, Tar András.


Második helyezést értek el:


Bánó Boldizsár, Baranyai Ajtony Mihály, Bendiák István, Bereczki Boglárka, Boguszlávszky György, Cseh Bálint, Donáth Benedek, Gulyás Oldal Laura, Hutton Levente, Kiss Ádám, Kloknicer Tamás, Lieszkofszki Zsolt, Németh Krisztián, Paczolay András, Pelle György Tamás, Péter Zoltán Ramirez, Schramkó Márton István, Szebeni Zsuzsanna Viktória, Tamás Andor László.


Az Óbudai Egyetem 50. TDK konferenciáján első helyezést ért el kiemelkedő teljesítményével:Abdul Kader Leila, Bajnok Kristóf Ábel, Bakonyi Péter, Bartos Gábor Lajos, Berta Máté, Bozorádi János Márk, Éva Kármen Vivien, Feil Liza, Felvári Bálint, Horváth Ádám, Kiss Balázs, Mészáros Alexandra Ágnes, Molnár Attila, Molnár Noémi Barbara, Nagy András István, Pál Veronika, Peller Gábor, Puskás Melánia, Rakonczai Kristóf, Reinwarth Richárd, Sütő Dániel, Szabados Áron, Szabó-Gali Ákos, Szilák Károly, Terpecz Kristóf Bence, Toldi Balázs, Török Dávid Sándor, Varga Zoltán.


Az 50. TDK részletes eredményei az Egyetemi honlap TDK oldalán is megtekinthetők.


Az Óbudai Egyetem 2019/2020. tanévi TDK tevékenységét és konferenciáit az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából támogatja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt „Hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása” című pályázat (NTP-HHTDK-19).


 


Az Óbudai Egyetem
50. Tudományos Diákköri Konferenciájának díjazott pályamunkái
2019. őszi szemeszter


 


Alba Regia Műszaki Kar


Informatikai és Geoinformatikai szekció


III. díj


Kleszky Ákos: Nagyméretarányú térképezés mérési technológiáinak összehasonlító vizsgálata


Konzulens: Balázsik Valéria, címzetes egyetemi docens


II. díj


Bánó Boldizsár: Kamera kalibráció megoldása asztrofotó alapján


Konzulens: Dr. Jancsó Tamás, egyetemi docens


I. díj


Éva Kármen Vivien:  Szelenoidmeghatározás GRAIL Mérések Alapján


Konzulens: Dr. Földváry Lóránt, egyetemi docens


 


 


Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar


Közönségdíjas hallgatók


Csukás Lajos Martin


Zeleznyik Laura


 


Gyártástechnológia szekció


III. díj


Csukás Lajos Martin: Azonos térfogatú meta-anyag próbatestek terhelhetőségének vizsgálata


Konzulensek: Dr. Horváth Richárd, egyetemi docens; Oláh Ferenc, tanszéki mérnök; Dr. Gonda Viktor, egyetemi docens


II. díj


Lieszkofszki Zsolt: Alkatrész gyártási idejének becslése neurális háló segítségével


Konzulens: Dr. Mikó Balázs, egyetemi docens


I. díj


Nagy András István: Korrózióálló duplex acél forgácsolhatósági vizsgálata korszerű PVD bevonatos szerszámmal


Konzulensek: Dr. Horváth Richárd, egyetemi docens; Dr. Fábián Enikő Réka, egyetemi docens


 


Hegesztéstechnika szekció


III. díj


Mark Laki: A Rapid Weld eljárás költséghatékony konfigurációjának kutatása


Konzulens: Kuti János, tanszéki mérnök


II. díj


Schramkó Márton István: Az ultrahangos hegesztés és a diszlokációk


Konzulens: Dr. Kovács Tünde, egyetemi docens


I. díj


Felvári Bálint: Erősen ötvözött vastaglemez X-varratos hegesztésének kiváltása egyoldali V-varratos kötéssel, alacsony energia bevitelű eljárással


Konzulensek: Gáti József, c. egyetemi docens; Kuti János, tanszéki mérnök


 


Környezettechnika és technikatörténet szekció


II. díj


Pelle György Tamás: Víztemperálású bioreaktor fejlesztése


Konzulens: Bakosné Dr. Diószegi Mónika, adjunktus


I. díj


Bakonyi Péter: A statika axiómáinak demonstrálása taneszközökön keresztül


Konzulens: Bakosné Dr. Diószegi Mónika, adjunktus


 


Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar


Junior szekció


III. díj


Kertész Domokos: Beléptetőrendszer Arduinóval


Konzulensek: Dr. Komáromi Annamária, Balassi Gimnázium; Dr. Wührl Tibor, egyetemi docens


II. díj


Cseh Bálint: RGB LED-ek vezérlése Arduino mikrokontrollerrel


Konzulensek: Dr. Komáromi Annamária, Balassi Gimnázium; Dr. Wührl Tibor, egyetemi docens


I. díj


Reinwarth Richárd, Szabados Áron, Terpecz Kristóf Bence: Mindenki számára elérhető okos otthon


Konzulensek: Fazekas Ákos, Puskás Technikum; Dr. Tóth Zoltán, egyetemi docens


 


Villamosmérnöki alkalmazások I. szekció


Különdíj


Károlyi Bálint: Okos Otthon alkalmazások - Házi Meteorológiai állomás


Konzulens: Dr. Beinschróth József, egyetemi docens


III. díj


Buhajla András: Két vállalat hálózata közötti VPN tunnel tervezése


Konzulens: Dombora Sándor, tanársegéd


II. díj


Tamás Andor László: Vállalati vezeték nélküli hálózat tervezése


Konzulens: Dr. Varga Péter János, adjunktus


I. díj


Török Dávid Sándor: RFID alapú dolgozó azonosítás és jogosultság kezelés


Konzulens: Dr. Beinschróth József, egyetemi docens


 


Villamosmérnöki alkalmazások II. szekció


Különdíj


Tóth András: Phyllotaktikus szolárfa


Konzulens: Sándor Tamás, adjunktus


II. díj


Hutton Levente: Személyi okmányok digitalizálása optikai karakterfelismerés segítségével


Konzulens: Sándor Tamás, adjunktus


I. díj


Kiss Balázs: Tűzszerész robot


Konzulens: Terpecz Gábor, mérnöktanár


 


Villamosmérnöki alkalmazások III. szekció


III. díj


Kőmives Örs Gyula: Elosztott nukleáris villamosenergia-termelés lehetőségének vizsgálata Magyarországon, – gazdasági, környezetvédelmi, biztonsági és egészségügyi aspektusok


Konzulens: Dr. Rácz Ervin, egyetemi docens


II. díj


Bendiák István: Aszinkron motorok diagnosztikai módszerei


Konzulens: Peresztegi Sándor, mestertanár


I. díj


Varga Zoltán: Festékérzékenyített napelem cella hőmérséklet-függésének vizsgálata


Konzulens: Dr. Rácz Ervin, egyetemi docens


 


Villamosmérnöki alkalmazások IV. szekció


Különdíj


Peszmet Dániel: Fényforrások villódzásának jellemzése


Konzulens: Dr. Balázs László, egyetemi docens


II. díj


Donáth Benedek: Elektronikai technológiában alkalmazott negatív fotorezisztek feldolgozásához alkalmas speciális munkahelyi világítótest konstrukciója és megvalósítása.


Konzulens: Nádas József, tanársegéd


I. díj


Rakonczai Kristóf: Kalkulátor növényvilágítási rendszerekhez


Konzulens: Dr. Balázs László, egyetemi docens


 


Villamosmérnöki alkalmazások V. szekció


Különdíj


Szöllősi Bálint: Fényeloszlásmérő robot


Konzulens: Dr. Balázs László, egyetemi docens


II. díj


Péter Zoltán Ramirez: Félvezető eszközök karakterisztikáit mérő berendezés


Konzulens: Horváth Márk, mérnöktanár


I. díj


Bozorádi János Márk: Méréstechnikai eljárások javítása piezoelektromos energiagyűjtőkhöz


Konzulens: Csikósné Dr. Pap Andrea, egyetemi docens


 


Keleti Károly Gazdasági Kar


IT szekció


Különdíj


Krasznai Dávid: Optikai hálózatok nyilvántartása


Konzulens: Gombaszögi Ildikó, mestertanár


I. díj


Bajnok Kristóf Ábel: A mikrotranzakciós modell hatása a videojáték-iparra


Konzulens: Gombaszögi Ildikó, mestertanár


 


Magatartástudomány szekció


Különdíj


Omász Gábor: Szervezeti fejlesztés egy közigazgatási intézményben


Konzulens:Gombaszögi Ildikó, mestertanár


I. díj


Mészáros Alexandra Ágnes: Kulturális különbségekből eredő kommunikációs problémák az angol nyelvű tárgyalások során


Konzulens: Dr. Kelemen-Erdős Anikó, egyetemi docens


 


Menedzsment szekció


Különdíj


Madarász Nikolett, Pásztor Barnabás: Fenntarthatósági akciók a munkáltatói márkaépítésben


Konzulens: Dr. habil. Fodor Mónika, egyetemi docens


I. díj


Molnár Noémi Barbara: Új munkamódszer bevezetése egy közszolgáltató vállalatnál


Konzulens: Gombaszögi Ildikó, mestertanár


 


Vállalatgazdaságtan szekció


Különdíj


Viktor Patrik: Gépjárműflotta flottamenedzsment-adminisztráció hatékonyságának javítása


Konzulens: Gombaszögi Ildikó, mestertanár


I. díj


Berta Máté: Gyártásfejlesztés a 8D és FMEA összekapcsolásával


Konzulens: Gombaszögi Ildikó, mestertanár


 


Neumann János Informatikai Kar


Informatika I. szekció


III. díj


Tar András: Szemmozgással irányított robot-autó


Konzulens: Lovas István, tanársegéd


II. díj


Gulyás Oldal Laura: Tenyér jellemzőinek vizsgálata képfeldolgozási módszerekkel, biometrikus azonosítás támogatására


Konzulens: Kovács András, tanszéki mérnök


I. díj


Szabó-Gali Ákos: Tűzijáték Algoritmus alkalmazása Inverz Hőközlési Probléma megoldására


Konzulensek: Dr. habil. Felde Imre Gábor, egyetemi docens; Dr. habil. Szénási Sándor, egyetemi docens


 


Informatika II. szekció


Különdíj


Czinder Vendel Bence: 3D tárgykövetés és röppálya számítás RGBD kamera használatával


Konzulens: Lovas István, tanársegéd


III. díj


Kaló Áron Zoltán: Döntéstámogató rendszer integrálása Tesseract OCR környezetbe


Konzulens: Sipos Miklós, tanszéki mérnök


II. díj


Kiss Ádám, Németh Krisztián: Automatikus közúti tábla felismerő/értelmező


Konzulensek: Dr. habil. Molnár András, egyetemi docens; Lovas István, tanársegéd


I. díj


Toldi Balázs, Peller Gábor: Automatikus közúti tábla felismerő/értelmező Alkalmazás


Konzulensek: Lovas István, tanársegéd; Dr. habil. Molnár András, egyetemi docens


 


Informatika III. szekció


Különdíj


Flórián Dániel, Deseatnikov Dániel: Beágyazott rendszerek az orgona építészetben


Konzulensek: Lovas István, tanársegéd; Dr. habil. Molnár András, egyetemi docens


III. díj


Csáki Péter, Czeglédy Balázs: Lézeres lehallgató


Konzulensek: Lovas István, tanársegéd; Dr. habil. Molnár András, egyetemi docens


I. díj


Bartos Gábor Lajos: MicroPython-alapú hordozható port scanner eszköz készítése, mikrokontroller segítségével


Konzulens: Sipos Miklós, tanszéki mérnök


I. díj


Szilák Károly: VERSENGÉS HATÁSA EGY DIFFERENCIÁL-INKLÚZIÓ PROBLÉMA ESETÉN


Konzulens: Prof. Dr. Kristály Alexandru, kutatóprofesszor


 


Informatika IV. szekció


Különdíj


Dénes-Fazakas Lehel: Fizikai aktívitás detekciója gépi tanulás segítségével


Konzulens: Dr. Eigner György, adjunktus


II. díj


Boguszlávszky György, Szebeni Zsuzsanna Viktória: Eszközök hangalapú vezérlése


Konzulensek: Lovas István, tanársegéd; Dr. habil. Molnár András, egyetemi docens


I. díj


Horváth Ádám: Microservice Architektúra bemutatás IoT alkalmazás fejlesztésen keresztül


Konzulens: Vörösné Dr. Bánáti-Baumann Anna, adjunktus


 


Informatika V. szekció


Különdíj


Oláh Zoltán: A Vulkan és a Boost bemutatása egy 3D engine fejlesztésén keresztül


Konzulens: Szabó-Resch Miklós Zsolt, tanszéki mérnök


I. díj


Sütő Dániel, Puskás Melánia: Intelligens moduláris környezetszabályozás


Konzulensek: Lovas István, tanársegéd; Dr. habil. Molnár András, egyetemi docens


 


Informatika VI. szekció


III. díj


Herdics Máté: Lézeres lehallgató rendszer


Konzulensek: Lovas István, tanársegéd; Dr. habil. Molnár András, egyetemi docens


I. díj


Molnár Attila: Szállodai foglalások lemondásának előrejelzése gépi tanulási módszerekkel


Konzulens: Kertész Gábor, tanársegéd


 


Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar


Csomagolástervezés szekció


Különdíj


Ujszászi Péter: Alternatív fogkrém csomagolások


Konzulens: Tiefbrunner Anna Mária, mestertanár


I. díj


Feil Liza: Inhalátor design


Konzulens: Dr. Németh Róbert DLA, egyetemi docens


 


Környezetvédelem szekció


Különdíj


Urbán Balázs, Kassai Csaba, Mészáros Nándor: Elmosódó guminyomok


Konzulens: Gőgh Zsolt, külsős konzulens


III. díj


Kovács Richárd Csaba: Tanösvény fejlesztése a Kiscelli-Doberdó tanösvény példáján


Konzulens: Dr. Demény Krisztina, egyetemi adjunktus


II. díj


Baranyai Ajtony Mihály: Jelenthetnek megoldást a bioműanyagok napjaink műanyaghulladék problémájára?


Konzulens: Dr. Biczó Imre, egyetemi adjunktus


II. díj


Kloknicer Tamás: Kisvízfolyások ökológiai állapotának értékelése biológiai vizsgálatok alapján


Konzulens: Bodáné Dr. Kendrovics Rita, egyetemi docens


I. díj


Abdul Kader Leila: Kénhidrogén meghatározása különböző gázmátrixokban VUV spektrofotometriával


Konzulens: Prof. Bayoumi Hamuda Hosam, egyetemi docens


 


Terméktervezés és technológia szekció


Különdíj


Kálmán Lilla: Lakótér átalakítása okos otthonná


Konzulens: Dr. Hottó Éva, egyetemi adjunktus


III. díj


Romsics Roberta Márta: Teljesítményértékelő rendszer validálása az iskolalelkészi munkára


Konzulens: Dr. Gregász Tibor, egyetemi docens


II. díj


Paczolay András, Bereczki Boglárka: Kültéri moduláris lounge szett – egyedi igényekre


Konzulensek: Dr. Kisfaludy Márta DLA habil, egyetemi tanár; Dr. Fodor Lóránt DLA habil, egyetemi docens


I. díj


Pál Veronika: A mérési bizonytalanság összetevőinek azonosítása és meghatározása színtartósági vizsgálatoknál


Konzulensek: Dr. Gregász Tibor, egyetemi docens; Göndör Vera, tanársegéd


Frissítve: 2019.11.29.

Legfrissebb cikkek