Az Egyetem felvételt hirdet doktori képzésre

Az Óbudai Egyetem felvételt hirdet 4 éves doktori (PhD) képzésre és a doktori fokozatszerzésre való egyéni felkészülésre

Az Óbudai Egyetemen 2020. februárjától PhD fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzés indul az 

 1. Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola

 2. Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola

 3. Biztonságtudományi Doktori Iskola


keretében nappali, költségtérítéses levelező képzési rendben, valamint egyéni felkészülés formában. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. 

Jelentkezési határidő: 2020. január 6. 16.00 óra


Doktori képzésre jelentkezni a választott doktori iskola honlapjáról letölthető jelentkezési lap és mellékleteinek benyújtásával lehet a doktori iskolánál:

 • Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola (AIAM DI)


Dr. Galántai Aurél egyetemi tanár

1034 Budapest, Bécsi út 96/B.

tel: +36-1-666-5616

e-mail: galantai [dot] aurel [at] nik [dot] uni-obuda [dot] hu

web:http://aidi.uni-obuda.hu http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=184

 • Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola (AT DI)


Dr. Vajda István egyetemi tanár

1034 Budapest, Bécsi út 96/B

tel: +36-1-666-5800, +36-1-666-5801

e-mail: vajda [at] uni-obuda [dot] hu

     Titkárság: Bereczki Bálint
     Cím:1034 Budapest, Doberdó út 6. fszt. 1.
Telefon: +36-1-666-5976
E-mail: bereczki [dot] balint [at] lib [dot] uni-obuda [dot] hu
A jelentkezés módja: a kitöltött jelentkezési lap és mellékleteinek benyújtása e-mail-ben a doktori iskola titkárságának.

web: http://atdi.uni-obuda.hu  http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=194

 • Biztonságtudományi Doktori Iskola (BDI)


Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár

1081 Budapest, Népszínház utca 8. Fszt. 38.

tel: +36-1-666-5401

e-mail: rajnai [dot] zoltan [at] bgk [dot] uni-obuda [dot] hu

web:http://bdi.uni-obuda.hu http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=191

A kitöltött jelentkezési lapot elektronikus formában is be kell küldeni a doktori iskola vezetőjének e-mail címére. Fontos, hogy a jelentkezők saját e-mail címüket a jelentkezési lapon megadják.

A felvételi beszélgetés januárban lesz, időpontjáról a jelöltek írásban értesítést kapnak. A papíralapú jelentkezési anyagot a felvételi beszélgetésre kell elhozni.

A doktori iskolába való felvételről az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke írásban értesíti a jelentkezőket.

A jelentkezés feltételei

 • Oklevéllel igazolt egyetemi vagy MSc végzettség.

 • Jelentkezést elfogadunk olyan végzős egyetemi hallgatóktól is, akik oklevelüket még e tanév első félévének végéig megszerzik.

 • Legalább jó minősítésű egyetemi oklevél. Ez a feltétel csak az oklevél megszerzésétől számított 2 évig érvényes, utána a minősítés csak a felvételi pontszámot befolyásolja.

 • Angol nyelvű, legalább középfokú C típusú (B2 szintű, vagy azzal egyenértékű) államilag elismert nyelvvizsga. Ez alól más nyelvvizsga megléte esetén mentesség kérhető.

 • Az angol nyelv legalább középfokú (B2 szintű), államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga követelményét a külföldi közoktatási intézményben az adott állam hivatalos nyelvén szerzett érettségi bizonyítvány kiváltja azzal, hogy az adott külföldi állam hivatalos nyelve szerinti államilag elismert „C” típusú (komplex) középfokú nyelvvizsgaként kerül elismerésre.

 • A tervezett kutatás szakmai területének átfogó ismerete, kezdeti kutatási módszertani ismeretek.


A jelentkezési lap benyújtandó mellékletei
 • Egyetemi oklevél másolata

 • Idegen nyelvű oklevél/bizonyítvány esetén annak hiteles fordítása, illetve honosítása vagy ekvivalenciája

 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata

 • Szakmai önéletrajz

 • Publikációs jegyzék (amennyiben ilyen van) (A tudományos diákköri konferenciákon való részvétel is.)

 • Előzetes kutatási terv a leendő témavezető láttamozásával (2000-5000 karakter)

 • Egyéni képzésre jelentkezés esetén munkahely támogató nyilatkozata

 • Lehetőség szerint ajánlás (oktatótól, munkahelyi vezetőtől, szakmai példaképtől, stb.)

 • Nyilatkozat arról, hogy a jelentkező kéri-e felvételét – szervezett költségtérítéses képzésre – abban az esetben is, ha szervezett ösztöndíjas képzésre nem nyer felvételt

 • Levelező képzés esetén munkahelyi ajánlás

 • 9.000 Ft, azaz kilencezer forint felvételi eljárási díj átutalását igazoló dokumentum.


Számlaszám: Óbudai Egyetem 10032000-00291350-00000000

Kérjük, a közlemény tartalmazza a jelentkező nevét és annak a Doktori Iskolának a témaszámát, amelyre jelentkezik:

AIAM DI: DOISAIM001

AT DI:     DOISANY001

BDI:        DOISBIT001

Felvételi beszélgetés


A felvételre jelentkezőkkel a Doktori Felvételi Bizottság felvételi beszélgetést folytat. A benyújtott dokumentumok, valamint a felvételi beszélgetés alapján a bizottság 100 pontos skálán értékeli a jelentkezők teljesítményét az alábbi szempontok szerint:

 • a korábbi tanulmányi előmenetel (diploma minősítése);

 • a korábbi kutatómunka során felmutatott eredmények (közlemények, diákköri díjak);

 • átfogó szakmai ismeretek;

 • a doktori munkával kapcsolatos elképzelések, a kutatási program megvalósíthatósága.


A pontszámítás részleteit a doktori iskola szabályzata tartalmazza.

A KÉPZÉS FORMÁI


Szervezett teljes idejű nappali doktori képzés


A doktori (PhD) fokozat eléréséhez szükséges tudásszint (ismeretanyag) és tudományos kutatói gyakorlat megszerzését segíti elő. A Doktori Iskola a doktoranduszok teljesítményét kreditrendszerben értékeli. A leckekönyvben

szereplő minden sikeres vizsga és egyéb kutatói teljesítmény meghatározott kreditpontot jelent. A doktori képzésben résztvevő hallgatók oktatási tevékenységet végezhetnek, amely egyben kreditszerzési lehetőség is. A hallgatók képzésüket abszolutóriummal zárják le, amelyhez minimálisan 240 kreditpontot kell összegyűjteniük. A szervezett képzésben résztvevő doktorandusz az egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll. Magyar állami ösztöndíjat a magyar állampolgárokon kívül más EU tagállamok állampolgárai is kaphatnak. Aki nem ösztöndíjas helyre kerül felvételre, az költségtérítéses nappali doktori képzésben vehet részt, amelynek díja 450.000 Ft/félév.

Szervezett részidejű (levelező) doktori képzés

A doktori (PhD) fokozat eléréséhez szükséges tudásszint (ismeretanyag) és tudományos kutatói gyakorlat megszerzését segíti elő. A Doktori Iskola a doktoranduszok teljesítményét kreditrendszerben értékeli. A leckekönyvben szereplő minden sikeres vizsga és egyéb kutatói teljesítmény meghatározott kreditpontot jelent. A doktori képzésben résztvevő hallgatók oktatási tevékenységet végezhetnek, amely egyben kreditszerzési lehetőség is. A hallgatók képzésüket abszolutóriummal zárják le, amelyhez minimálisan 240 kreditpontot kell összegyűjteniük. A szervezett képzésben résztvevő doktorandusz az egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll. A költségtérítés díja 150.000 Ft/félév.

Egyéni felkészülés

A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre és témavezetői díjat fizetnek, melynek összege 60.000 Ft/félév.

A doktori képzésről és a doktori iskolát érintő egyéb kérdésekről a honlapok adnak tájékoztatást. A jelentkezéssel kapcsolatban felmerülő további kérdésekkel a doktori iskolák vezetőihez lehet fordulni.
Frissítve: 2020.10.15.

Legfrissebb cikkek