ABB mentorprogram női műszaki felsőoktatási hallgatóknak - Pályázati felhívás

Az ABB Kft. „ABB mentorprogram női hallgatóknak” elnevezéssel pályázatot hirdet az energetika és automatizálás területén, a műszaki felsőoktatásban tanuló női hallgatóknak. 
A kiírás célja, hogy erősítsék a nők részvételét és növeljék munkavállalási kedvüket a műszaki vonalon, illetve lehetőséget biztosítsanak arra, hogy a női hallgatók már tanulmányaik során megismerkedhessenek egy nemzetközi cég termékeivel, szolgáltatásaival, működésével.


A program során 5 női hallgatót választanak ki, akik egy-egy szakember mentort kapnak maguk mellé segítségül. A félév során az ő irányításuk mellett (5 alkalommal) konzultáción vehetnek részt. A résztvevők betekintést nyerhetnek egy multinacionális cég mindennapjaiba, gyárlátogatáson vehetnek részt, találkozhatnak az ABB női vezetőivel, HR szakemberektől személyes konzultáción kaphatnak tanácsot a későbbi elhelyezkedéshez, vagy akár gyakornokként aktívan ki is vehetik részüket a munkából. Emellett megismerhetik, hogy milyen különböző életpálya modellek léteznek a műszaki területen.


                                      Pályázati feltételek


 


Részvételi feltételek


Az alábbi feltételeknek megfelelő pályázókat várják: • 2. és 3. éves BSc, 4., vagy 5. éves MSc női hallgató;

 • Az ABB Kft-nél gyakornokként dolgozó diák;

 • Magyarországi aktív hallgatói jogviszony (nappali, esti, levelező, aktív féléves) az alábbi intézmények egyikén:

 • Óbudai Egyetem

 • Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

 • Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

 • Alba Regia Műszaki Kara

 • Miskolci Egyetem

 • Gépészmérnöki és Informatikai Kar

 • Műszaki Anyagtudományi Kar

 • Kecskeméti Főiskola

 • Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai kar

 • Széchenyi István Egyetem

 • Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

 • Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 • Gépészmérnöki kar

 • Villamosmérnöki és Informatikai kar

 • Debreceni Egyetem

 • Műszaki Kar

 • Pécsi Tudományegyetem

 • Műszaki és Informatikai Kar

 • Pannon Egyetem

 • Mérnöki Kar

 • Műszaki Informatikai Kar

 • Szegedi Tudományegyetem

 • Mérnöki Kar


Kizáró ok:


A Kiíró a pályázatra azoknak a hallgatóknak a jelentkezését fogadja el, akik a pályázati, és/vagy a nyertes időszakban az ABB versenytársánál szakmai gyakorlatot nem folytatnak és/vagy nem dolgoznak.


A pályázathoz szükséges dokumentációk: • 1-2 oldalas önéletrajz (magyar és angol nyelven)

 • 1-1,5 oldalas motivációs levél, mely tartalmazza, hogy a pályázó miért tartja érdekesnek a programot, milyen előnyöket lát, milyen hosszú távú tervei vannak a műszaki pályán (magyar és angol nyelven)


Határidők: • A regisztráció időtartama: 2019. október 1. és 2019. november 11. között.

 • A pályázatról bővebb információ a http://new.abb.com/hu/karrier/lehetosegek/diakok weboldalon található.

 • A pályázat beadási határideje: 2019. november 11.

 • A pályázatokat a cv [at] hu [dot] abb [dot] com e-mail címre kell beküldeni, az email tárgymezőben kérik feltüntetni: „ABB mentorprogram”

 • A pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseket írásban a cv [at] hu [dot] abb [dot] com címen lehet feltenni 2019. november 11-ig.  Az e-mail tárgymezőben kériük feltüntetni: „ABB mentorprogram”


A pályázaton nyertes: • 5 női hallgató, 5 hónapon keresztül – 2020 január 1. és 2020 június 30. között – 5 alkalommal részt vehet a pályázati felhívásban részletezett programban, amelynek költségeit (étkezés, gyárlátogatás) a Kiíró a nyertes pályázóval kötött szerződésben rögzítettek szerint viseli.

 • Azoknak a vidéki hallgatóknak, akik nem gyakornokként vesznek részt az ABB mentorprogramban, a havi egyszeri konzultációra való eljutás költségét a Kiíró a MŰISZ Iskolaszövetkezeten keresztül, a MŰISZ Iskolaszövetkezet és a nyertes pályázó között aláírt szerződésben rögzítettek szerint, utazási költség számla alapján téríti meg.

 • A pályázaton a nyertest terhelő kötelezettség(ek) nem teljesítése a mentorprogramból történő kizárást vonhatja maga után.

 • A szerződést kötött hallgatóknak vállalniuk kell, hogy részt vesznek a havonta tartandó konzultációkon.


A pályázatok értékelése


 


A pályázat érvényességének vizsgálata


Valamennyi beérkező pályázatot iktatja, majd értékeli a Kiíró.


 


A pályázat érvénytelen a következő esetekben:


•        Amennyiben a pályázat nem érkezik be a kiírt határidőre.


•        Illetve, ha a Pályázó nem felel meg a kiírásban szereplő valamennyi feltételnek.


 


A pályázat értékelési szempontrendszere:


A beadott pályázatok értékelését az ABB szakemberei végzik a következő szempontok figyelembe vételével: • Motiváltság

 • Szakmai rátermettség

 • Minimum középfokú angol nyelvtudás (szóban és írásban egyaránt)

 • Formai áttekinthetőség: szerkezet, design, stílus, nyelvhelyesség

 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent korábbi tanulmányi versenyeken elért eredmény, felsőoktatási szakmai tevékenységben való aktív részvétel.


 


A beérkezett pályázatok alapján kiválasztott jelentkezőket személyesen hallgatják meg. A meghallgatáson való részvétel költsége a Pályázót terheli.


 


A kiértékelés határideje és formája


A pályázatokat a fenti szempontok alapján a Kiíró értékeli, és a nyertes pályázó nevét 2019. december 13-ig közzéteszi a www.abb.hu weboldalon.


A Pályázó a közzétételhez / nyilvánosságra hozatalhoz a pályázata benyújtásával visszavonhatatlanul hozzájárul.Hozzájárulás


A Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal (vagy annak egy részével) kapcsolatban korlátozásmentes, térítésmentes felhasználási jogot engedjen a Kiírónak, amelynek eredményeképp megilleti a Kiírót a mű kizárólagos, az Szjt. 17.§-ában meghatározott valamennyi módon történő felhasználás iránti joga bel- és külföldön, magyar és bármely idegen nyelven.


A Kiírót megillető kizárólagos felhasználási jog magában foglalja az Szjt.-ben írt valamennyi felhasználási módot, beleértve ebbe az átdolgozás iránti jogot is és a digitális műfelhasználást is, mely jelenti a művek digitális formában történő tárolását elektronikus eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítását is, mint például a számítógép merevlemezére történő letöltése, a számítógépi programok futtatása, művek közönséghez közvetítése számítógépes hálózaton keresztül. A Kiíró a pályázati hozzájárulással megszerzett felhasználási jogot minden korlátozástól mentesen (korlátlan alkalom és példányszám vonatkozásában) gyakorolhatja.


A Pályázó a pályázata benyújtásával elfogadja, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy eredményes részvétele esetén a neve, valamint annak az oktatási intézménynek a neve, ahol tanul, a Kiíró közzétehesse honlapján.


A Kiíró fenntartja a jogát annak, hogy a pályázatot bármikor, indokolás nélkül visszavonja, vagy az elbírálási határidőt meghosszabbítsa. A mentorprogram odaítélésnek joga a Kiíró kizárólagos döntési jogkörébe tartozik, így a Kiíró döntése a Pályázó által nem vitatható, és a kiírói döntés felülvizsgálata semmilyen formában sem kérhető. A Pályázó a pályázat benyújtásával a feltételeket maradéktalanul tudomásul veszi, és egyben elfogadja.
Frissítve: 2019. 10. 03.

Legfrissebb cikkek