Az Óbudai Egyetem Doktori Iskolái pótfelvételt hirdetnek

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÓTFELVÉTELT HIRDET
4 éves doktori (PhD) képzésre és a doktori fokozatszerzésre való egyéni felkészülésre

Az Óbudai Egyetemen 2019. szeptemberétől PhD fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzés indul az

-Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola

-Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola

-Biztonságtudományi Doktori Iskola

keretében szervezett teljes idejű nappali és költségtérítéses levelező képzési rendben, valamint a doktori fokozatszerzésre való egyéni felkészülésre. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 15. 16.00 óra

Doktori képzésre jelentkezni a választott doktori iskola honlapjáról letölthető jelentkezési lap és mellékleteinek benyújtásával lehet a doktori iskolánál:

Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola (AIAM DI)

Dr. Galántai Aurél egyetemi tanár

1034 Budapest, Bécsi út 96/B.

tel: +36-1-666-5616

e-mail: galantai [dot] aurel [at] nik [dot] uni-obuda [dot] hu

web:http://aidi.uni-obuda.hu http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=184

Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola (AT DI)

Dr. Vajda István egyetemi tanár

1034 Budapest, Bécsi út 96/B

tel: +36-1-666-5800, +36-1-666-5801

e-mail: vajda [at] uni-obuda [dot] hu

web: http://atdi.uni-obuda.hu  http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=194

Biztonságtudományi Doktori Iskola (BDI)

Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár

1081 Budapest, Népszínház utca 8. Fszt. 38.

tel: +36-1-666-5401

e-mail: rajnai [dot] zoltan [at] bgk [dot] uni-obuda [dot] hu

web:http://bdi.uni-obuda.hu  http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=191

A kitöltött jelentkezési lapot és az ahhoz mellékelt dokumentumokat elektronikus formában is be kell küldeni a doktori iskola vezetőjének e-mail címére. Fontos, hogy a jelentkezők saját e-mail címüket a jelentkezési lapon megadják.

A felvételi beszélgetés augusztus utolsó hetében lesz, időpontjáról a jelöltek írásban értesítést kapnak. A papíralapú jelentkezési anyagot a felvételi beszélgetésre kell elhozni.

A doktori iskolába való felvételről az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke írásban értesíti a jelentkezőket.

A jelentkezés feltételei • Oklevéllel igazolt egyetemi vagy MSc végzettség.

 • Jelentkezést elfogadunk olyan végzős egyetemi hallgatóktól is, akik oklevelüket még e tanév második félévének végéig megszerzik.

 • Legalább jó minősítésű egyetemi oklevél. Ez a feltétel csak az oklevél megszerzésétől számított 2 évig érvényes, utána a minősítés csak a felvételi pontszámot befolyásolja.

 • Angol nyelvű, legalább középfokú C típusú (B2 szintű, vagy azzal egyenértékű) államilag elismert nyelvvizsga. Ez alól más nyelvvizsga megléte esetén mentesség kérhető.

 • Az angol nyelv legalább középfokú (B2 szintű), államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga követelményét a külföldi közoktatási intézményben az adott állam hivatalos nyelvén szerzett érettségi bizonyítvány kiváltja azzal, hogy az adott külföldi állam hivatalos nyelve szerinti államilag elismert „C” típusú (komplex) középfokú nyelvvizsgaként kerül elismerésre.

  • A tervezett kutatás szakmai területének átfogó ismerete, kezdeti kutatási módszertani ismeretek.
A jelentkezési lap benyújtandó mellékletei • Egyetemi oklevél másolata,

 • Idegen nyelvű oklevél/bizonyítvány esetén annak hiteles fordítása, illetve honosítása vagy ekvivalenciája

 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata.

 • Szakmai önéletrajz.

 • Publikációs jegyzék (amennyiben ilyen van).(A tudományos diákköri konferenciákon való részvétel is.)

 • Előzetes kutatási terv a leendő témavezető láttamozásával (2000-5000 karakter).

 • Lehetőség szerint ajánlás (oktatótól, munkahelyi vezetőtől, szakmai példaképtől, stb.).

 • Nyilatkozat arról, hogy a jelentkező kéri-e felvételét – szervezett költségtérítéses képzésre – abban az esetben is, ha szervezett ösztöndíjas képzésre nem nyer felvételt.

 • 9.000 Ft, azaz kilencezer forint felvételi eljárási díj átutalását igazoló dokumentum.


Számlaszám: Óbudai Egyetem 10032000-00291350-00000000

Kérjük, a közlemény tartalmazza a jelentkező nevét és annak a Doktori Iskolának a témaszámát, amelyre jelentkezik:

AIAM DI: DOISAIM001

AT DI:     DOISANY001


BDI:        DOISBIT001Felvételi beszélgetés


A felvételre jelentkezőkkel a Doktori Felvételi Bizottság felvételi beszélgetést folytat. A benyújtott dokumentumok, valamint a felvételi beszélgetés alapján a bizottság 100 pontos skálán értékeli a jelentkezők teljesítményét az alábbi szempontok szerint:

 • a korábbi tanulmányi előmenetel (diploma minősítése);

 • a korábbi kutatómunka során felmutatott eredmények (közlemények, diákköri díjak);

 • átfogó szakmai ismeretek;

 • a doktori munkával kapcsolatos elképzelések, a kutatási program megvalósíthatósága.


A pontszámítás részleteit a doktori iskola szabályzata tartalmazza.

A KÉPZÉS FORMÁJA


Szervezett teljes idejű nappali doktori képzés

A doktori (PhD) fokozat eléréséhez szükséges tudásszint (ismeretanyag) és tudományos kutatói gyakorlat megszerzését segíti elő. A Doktori Iskola a doktoranduszok teljesítményét kreditrendszerben értékeli. A leckekönyvben szereplő minden sikeres vizsga és egyéb kutatói teljesítmény meghatározott kreditpontot jelent. A doktori képzésben résztvevő hallgatók oktatási tevékenységet végezhetnek, amely egyben kreditszerzési lehetőség is. A hallgatók képzésüket abszolutóriummal zárják le, amelyhez minimálisan 240 kreditpontot kell összegyűjteniük. A szervezett képzésben résztvevő doktorandusz az egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll. Magyar állami ösztöndíjat a magyar állampolgárokon kívül más EU tagállamok állampolgárai is kaphatnak. Aki nem ösztöndíjas helyre kerül felvételre, az költségtérítéses nappali doktori képzésben vehet részt, amelynek díja 450.000 Ft/félév.

Szervezett részidejű (levelező) doktori képzés

A doktori (PhD) fokozat eléréséhez szükséges tudásszint (ismeretanyag) és tudományos kutatói gyakorlat megszerzését segíti elő. A Doktori Iskola a doktoranduszok teljesítményét kreditrendszerben értékeli. A leckekönyvben szereplő minden sikeres vizsga és egyéb kutatói teljesítmény meghatározott kreditpontot jelent. A doktori képzésben résztvevő hallgatók oktatási tevékenységet végezhetnek, amely egyben kreditszerzési lehetőség is. A hallgatók képzésüket abszolutóriummal zárják le, amelyhez minimálisan 240 kreditpontot kell összegyűjteniük. A szervezett képzésben résztvevő doktorandusz az egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll. A költségtérítés díja 150.000 Ft/félév.

Egyéni felkészülés

A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre. A hallgatók témavezetői díjat fizetnek, melynek összege 60.000 Ft/félév.

A doktori képzésről és a doktori iskolát érintő egyéb kérdésekről a honlapok adnak tájékoztatást. A jelentkezéssel kapcsolatban felmerülő további kérdésekkel a doktori iskolák vezetőihez lehet fordulni.
Frissítve: 2020.10.15.

Legfrissebb cikkek