Az innováció szerepe a közúti járművek automatizálásában konferencia az Óbudai Egyetemen

A Gépipari Tudományos Egyesület, a Magyar Innovációs Szövetség és az Óbudai Egyetem alkotta konzorcium 2019. június 27-én, az Óbudai Egyetemen rendezte „Az innováció szerepe a közúti járművek automatizálásában” című konferenciát, melynek fővédnöke Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter volt. A tanácskozás négy tematikus szekcióban folyt, felölelve a témakör széles palettáját.
A konferencia központi gondolata az innováció köré csoportosult, mely a tudás alkalmazásának folyamata, a termékek és szolgáltatások, valamint ezek piacainak megújítása, új eljárások alkalmazása a termelésben és a piaci munkában, a menedzsmentben, és a munkafeltételekben, a munkaerő szakmai ismereteinek bővítése és megújítása.


A tanácskozást a Konzorcium nevében Dr. Takács János, a GTE elnöke nyitotta meg, melynek során hangsúlyozta, hogy az előadások a műszaki mellett a jogi aspektust is áttekintik. A házigazda nevében Dr. Réger Mihály professzor, az Óbudai Egyetem rektora köszöntötte a megjelenteket, kiemelve, hogy az innováció az egyetemi élet egészét átszövi, meghatározó eleme a képzési programoknak, a hallgatói projekteknek. Kiemelte a hallgatói tehetséggondozás egyes elemeit: a szakkollégiumokat, a tudományos diákköri tevékenységet, a versenyeket, diplomaterv pályázatokat.


Korányi László, az ITM főtanácsadója Dr. Palkovics László miniszter úr üzenetét tolmácsolva mindenekelőtt eredményes tanácskozást kívánt valamennyi résztvevőnek. Kiemelte az Innovációs és Technológiai Minisztérium legfontosabb stratégiai elemeit, melynek egyik fontos területe, hogy a felsőoktatási intézmények innovációs központtá váljanak. Hangsúlyos stratégiai ágazatként említette az autóipart, a mesterséges intelligenciát, a KKV-k szerepének erősítését, a startup-ok fejlesztését.


A Magyar Innovációs Szövetség alelnöke, Dr. Urbán László hangsúlyozta, hogy az innováció az emberiség történelme során mindig is jelen volt, napjainkban meghatározó szerepe van a gazdaságfejlesztés élénkítésében. Kiemelt területként említette a közlekedést, mely kihat a gazdaság valamennyi szektorára. Végezetül sikeres tapasztalatszerzést kívánt valamennyi résztvevőnek.


A konferencia négy tematikus szekcióban, a szakmai kiváló művelőinek bevonásával került lebonyolításra. Elsőnek a „Célirányos fejlesztések, vizsgálatok, szimuláció, informatika” szekció keretében kaptak áttekintést a résztvevők a Zala-Zone Tesztpálya kialakításáról, a gépi tanulási módszerek alkalmazásáról, a mesterséges intelligencia megoldásokról, valamint az önjáró járművek a vizuális-szenzor adatai feldolgozásáról.


A délelőtti második szekció az ENSZ-EGB a közúti járművek automatizálása terén megfogalmazott előírásait, jóváhagyási folyamatait tekintette át. Szó esett a WP.29 szerepéről a járművek műszaki jóváhagyásában, a GRVA létrehozásáról, a jármű vizsgálatokban érintett hazai intézmények feladatairól, valamit arról, hogy „Lehet az autonóm (önvezető) jármű az automatizálás csúcsa?”


Az ebédet követő első szekció a hazai mérnök- és szakemberképzés közúti járművek automatizálásában betöltött szerepét elemezte. Az előadók áttekintették az oktatási és K+F+I tevékenységet az elektromos és automatizált járművek terén, az egyetemi Autonóm Járművek szakkör tapasztalatait, a jövő járműmérnökeinek képzését, a digitális transzformáció és a szakemberképzés kérdéskörét.


A zárószekció a különböző szakterületek, tudományok kapcsolódását vizsgálta a járművek automatizálása terén, melynek során kitértek az előadók az automatizálás témájú kutatási területek prioritásaira, a jogi kérdésekre az automatizált/autonóm járművek közlekedésével kapcsolatban. A témakörök között szerepelt a start-upok helyzetének áttekintése és az intelligens járművek előnyei, hátrányai, korlátai és kihívásai témakör.


A konferencia zárszavában a házigazda Óbudai Egyetem képviseletében Dr. Gáti József megköszönte az előadók, a résztvevők megjelenését, a szervezők gondos előkészítő tevékenységét. Hangsúlyozta, hogy az autonóm járműveket, tesztpályát fejlesztő gazdasági szervezetek, társadalmi-, és államigazgatási szervek, kutató intézetek, felsőoktatási intézmények szakembereinek részvételével megtartott konferencia elérte célját. Az előadások és az azokhoz kapcsolódó viták, a kávé és ebédszüneti konzultációk mind-mind hozzájárulnak a tapasztalatok cseréjéhez, az ismeretek átadásához, és a fejlesztési irányok megvitatásához.


A konferencia szponzorai között Gépipari Tudományos Egyesület, a Continental Autotive Hungary Kft., az Infoware Zrt., a Knorr-Bremze Fékrendszerek Kft., a Magyar Gumiabroncs Szövetség, az Óbudai Egyetem, és a Valor Hungariare Zrt. szerepelt.
Frissítve: 2019. 07. 05.

Legfrissebb cikkek