Újjáalakult a Minőségirányítási Bizottság

Az Óbudai Egyetem 2003 óta folyamatosan tanúsított minőségirányítási rendszer működik. Azóta az ISO 9001-es rendszerszabványok aktuális verzió szerinti független szervezet általi auditokon elnyert, a követelmények teljesülését igazoló tanúsítványok birtokában vagyunk. Az utolsó ilyen megmérettetésen, 2018 tavaszán a vezető auditor kifejezte azon véleményét, hogy „…az intézmény a minőségirányítás szervezetének vezetésével olyan rendszert dolgozott ki, és működtet, amely a következő tíz évre biztosítja a minőségfejlesztés sikerességét”

Ezzel párhuzamosan 2018 őszén a jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az Egyetem ismét sikeresen teljesítette a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság intézményi akkreditációs követelményeit, amely hivatalos eljárás során a látogatóbizottság megállapította, hogy „az intézmény minőségbiztosítási- és fejlesztési folyamatai – jól kapcsolódva a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárásokhoz – jól szabályozottak és a jogszabályi követelményeket kielégítik”. Ez a feljogosításunk az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén 2023. december 31-ig érvényes.


Az Egyetem vezetősége 2019 eleji döntésének értelmében a jövőben a ciklikus, független szervezettel tanúsított minőségirányítási auditok rendszeréből kilépünk, fenntartva és tovább működtetve a jól működő minőségirányítási rendszerünket. Ennek oka, hogy a minőségirányítási rendszer a hangsúlyok rendezésével a jogszabály által elvárt, ún. ESG követelmények megvalósításának a motorja volt eddig is, és fenntartásával az akkreditációs előírásokat folytonosan teljesíteni, valamint az intézmény folyamatos fejlődését biztosítani tudja.


Részleteit tekintve ez azt jelenti, hogy a minőségügyi rendszerünk továbbra is a korábbihoz hasonlóan működik:  • az ilyen intézmények működésre jellemző dokumentációs rendszert fenntartjuk és az aktuális feltételeknek megfelelően fejlesztjük,

  • a fő, támogató és menedzsmentfolyamatok teljes körű és célratörő, ugyanakkor optimális terheket jelentő folyamatszabályozását működtetünk,

  • az ESG által is vizsgált, az érintett felek javát és az egyetemi folyamatok hatékonyságát szolgáló minőségfejlesztési tervezést végzünk,

  • rendszeresen belső auditokkal megbizonyosodunk a kritériumok teljesüléséről,

  • intézményi önértékeléseket végzünk az előírt ciklikussággal.


A Szervezeti és működési rend szabályzat, valamint az Egyetem akkreditációs eljárásán javasolt – a minőségirányítási szervezet felépítését érintő – módosítás alapján a Minőségirányítási Bizottság 2019 márciusában részben új személyi összetétellel újjáalakult.


Az első, megújító ülést május elején hívták össze. A bizottság elnöki tisztségét az egyetemi vezetéstől szervezetileg távolabb álló Dr. Gregász Tibor, egyetemi docens (RKK) tölti be, a bizottság tagjai a szervezeti egységek minőségirányítási megbízottjai.


Az alakuló ülésen Dr. Réger Mihály rektor úr átadta a megbízásokat a bizottsági elnökének, tagjainak. A bizottság elfogadta a Minőségirányítási szabályzatot, áttekintette a 2018-as akkreditáció során felmerült javaslatokat és feladatokat. 2018-ban a minőségirányítási auditra készült Minőségpolitika továbbra is érvényben marad azzal a minimális változtatással, hogy az egyetemi MIR magasszintű működését az MSZ EN ISO 9001:2015 elvei mentén, de lényegében az ESG követelményeinek prioritását hangsúlyozva kívánja folytatni.


A vezetőségi felülvizsgálat az ISO 9001:2015 rendszerszabvány egyik kötelező elvárása. Ennek a lebonyolításához szükséges tartalmi elemeket és az értékeléseket a bizottság megvitatta, a feladatokat kijelölte, így  • az akkreditáción felmerült javaslatok, gyenge pontok és fejlesztendő elemekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásának értékelését és a tennivalók tervezését,

  • a belső auditok lefolytatásának a tervezését, lebonyolítását és azt követően az eredmények értékelését,

  • a belső auditorok új megközelítés szerinti felkészítését,

  • a belső auditokon feltárt hiányosságok és a más fórumokon felmerülő fejlesztési igények alapján a jövőbeli intézkedési terv összeállítását,

  • 2019 május 13-án az értékelések és tervezett feladatok véglegesítését.
Frissítve: 2020.10.15.

Legfrissebb cikkek