1/2016. (IX. 30.) Rektori-Kancellári közös utasítás - A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor és megszüntetésekor irányadó eljárásrendről az Óbudai Egyetemen