Mérnöktanár (osztott képzési forma)

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

A képzés célja a műszaki és informatikai területen, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain -a technikumokban és szakképző iskolákban-, az iskolai rendszerű, illetve az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, a felnőttek át- és továbbképzésében és a vállalati képzésekben; a Szakmajegyzékben meghatározott szakmákhoz kötődően, az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére. A műszaki és informatikai szakképzés területén a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatokra, valamint a szakképzésben résztvevők korosztályi problémáinak, speciális nevelési feladatainak ellátására képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Valamennyi specializáció esetében felkészítés:

technikumokban, szakképző iskolákban a műszaki szakterület szerinti elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyak oktatására;
a szakoktatást és szakképzést folytató intézményekben, az adott mérnöktanári specializációnak megfelelő ágazatokban, az elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyak oktatására;
felnőttek át- és továbbképzésében, az adott specializációnak megfelelő ágazati szaktantárgyak oktatására, elméletigényes gyakorlatok vezetésére;
szakmai záróvizsgák bizottságaiban – tagként-, vizsgáztatási feladatok ellátására.
Egyes specializációk esetében:

a polgári és biztonságvédelmi mérnöktanári specializáción, a honvédelem, rendészet és közszolgálat ágazatok szakmáiban, a szaktantárgyak oktatására;
a műszaki-gazdasági mérnöktanári specializáción, az egészségügyi technika, a gazdálkodás és menedzsment, a szolgáltatási ágazatok és a mezőgazdaság-erdészet ágazatok szakmáiban, a gazdasági tantárgyak oktatására;
az informatika mérnöktanári specializáción, az egészségügyi technika, a gazdálkodás és menedzsment, a szolgáltatási, a mezőgazdaság és erdészet ágazatok szakmáiban, az informatikai tantárgyak oktatására.

KINEK AJÁNLJUK?

-Tanári pálya iránt érdeklődőknek: akik a technikumokban és szakképző iskolákban, a felnőttképzési vagy a vállalati szférában, a képző hivatásra készülnek fel.
-Akik mérnöki végzettségüket humán, emberismereti készségekkel szeretnék gazdagítani, megszerezve a mérnöktanári mester végzettséget is.

KÉPZÉSI TERÜLET

pedagógusképzés

KÉPZÉSI SZINT

  • Mesterképzés (magister, master; rövidítve: MSc)

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező
  • Nappali

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

-

KÉPZÉSI IDŐ

-2 félév (levelező munkarendben), 60 kredit
-4 félév (nappali vagy levelező munkarendben), 120 kredit

-nappali munkarend, 4 félév, 96-98 óra szakiránytól függően (specializációnak megfelelő BSc/MSc végzettségre építve)
-levelező munkarend, 4 félév, 376-380 óra specializációtól függően (szakirányú BSc/MSc mérnöki végzettségre építve)
-levelező munkarend, 4 félév, 449-548 óra specializációtól függően (BSc szakoktató /műszaki specializáció/ végzettségre építve)
-levelező munkarend, 4 félév, 374-678 óra szakiránytól függően (szakiránynak nem megfelelő BSc/MSc mérnöki végzettségre építve)
-levelező munkarend, 2 félév, 183-298 óra szakiránytól függően (főiskolai szintű műszaki/mérnök tanári végzettségre építve; levelező kiegészítő képzés)

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • -
  • Budapest

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Technikumok, szakképző iskolák

Felnőttképzést folytató intézmények

Vállalati képző helyek

HA VAN KÉRDÉSED A SZAKKAL KAPCSOLATBAN, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Czigler Éva

czigler.eva@uni-obuda.hu

+36 (1) 666-5389, + 36-30/753-3538

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

http://tmpk.uni-obuda.hu/mernoktanar_nappali-tajekoztato.php http://tmpk.uni-obuda.hu/mernoktanar_levelezo-tajekoztato.php http://tmpk.uni-obuda.hu/mernoktanar_kiegeszito-tajekoztato.php
Frissítve: 2022.11.29.