Mérnöktanár (osztatlan képzési forma)

A KÉPZÉSRŐL

A képzés célja a műszaki és informatikai területen az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain a szakiskolai, szakközépiskolai, a szakgimnáziumi, az iskolai rendszerű, illetve az iskolarendszeren kívüli oktatásban, a felnőttek át- és továbbképzésében, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére, a műszaki és informatikai szakképzés területén a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatokra, valamint a szakképzésben résztvevők korosztályi problémáinak, speciális nevelési feladatainak ellátására képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.
Valamennyi szakirányon felkészítés a

szakközépiskolákban, szakgimnáziumokban és szakiskolákban a műszaki szakterület szerinti elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyak oktatására
szakközépiskolákban, szakgimnáziumokban, szakiskolákban az adott mérnöktanári szakiránynak megfelelő szakmacsoportos alapozó oktatásban az elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyak oktatására
felnőttek át- és továbbképzésében az adott szakiránynak megfelelő tárgyak oktatására, elméletigényes gyakorlatok vezetésére
érettségi és szakmai bizottsági tagként vizsgáztatási feladatok ellátására

Egyes szakirányok esetében:
a polgári és biztonságvédelmi mérnöktanári szakirányon az egyéb szolgáltatások szakmacsoport polgári- és biztonságvédelmi tárgyai oktatására;
a műszaki-gazdasági mérnöktanári szakirányon az egészségügyi, a műszaki, a gazdasági-szolgáltatási és az agrár szakterület gazdasági tárgyai oktatására;
az informatika mérnöktanári szakirányon az egészségügyi, a műszaki, a gazdasági-szolgáltatási és az agrárterület informatikai tárgyai oktatására.

Választható szakirányok:
mérnöktanár (gépészet -mechatronika)
mérnöktanár (elektrotechnika -elektronika)
mérnöktanár (informatika)
mérnöktanár (könnyűipar)
mérnöktanár (polgári és biztonságvédelem)
mérnöktanár (műszaki -gazdasági)

KINEK AJÁNLJUK?

Tanári pálya iránt érdeklődőknek: akik szakiskolákban, szakgimnáziumokban, felnőttképzési intézményekben vagy a vállalati szférában a képző hivatásra készülnek.
Akik mérnöki végzettségüket humán, emberismereti készségekkel szeretnék gazdagítani, megszerezve a mérnöktanári mester végzettséget is.

KÉPZÉSI TERÜLET

pedagógusképzés

KÉPZÉSI SZINT

  • Mesterképzés (magister, master; rövidítve: MSc)

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Szakiskolák, szakgimnáziumok
Felnőttképzés, átképzés intézményei
Vállalati képző helyek

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Budapest

KAR MEGNEVEZÉSE

  • Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Nappali

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

KÉPZÉSI IDŐ

10 félév, 300 kredit
nappali munkarend: 340-360 mintatanterv szerinti heti óraszám, szakiránytól függően

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

-

KÉRDÉSED VAN A SZAKKAL KAPCSOLATBAN?

Hölvényi Orsolya
holvenyi [dot] orsolya [at] tmpk [dot] uni-obuda [dot] hu
+36 (1) – 666-5389
Frissítve: 2022.11.29.