Mechatronikai mérnök

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

A képzés célja mechatronikai mérnökök képzése, akik képesek világszínvonalon a gépészetet az elektronikával, elektrotechnikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrálni, alkalmasak mechatronikai berendezések, folyamatok és rendszerek, valamint intelligens gépek koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, gyártástervezésére, valamint üzemeltetésére és karbantartására. Képesek mechatronikai rendszerekhez szükséges új technológiák, eljárások, anyagok kifejlesztésére, bevezetésére; magasabb szintű vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai, és nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására.

KINEK AJÁNLJUK?

Mechatronikai/Gépész/Villamos/Informatikai/ Logisztikai/Közlekedésmérnöki (a legtöbb műszaki) BSc diplomával rendelkező mérnöknek, akik érdeklődnek a korszerű automatizálási berendezések tervezése, fejlesztése és üzemeltetése iránt. Hallgatóink megismerkedhetnek:

a beágyazott rendszerekkel
az intelligens, önszerveződő rendszerekkel
a multi-ágensű mobilrobotokkal

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

KÉPZÉSI SZINT

 • Mesterképzés (magister, master; rövidítve: MSc)

KÉPZÉS NYELVE

 • Angol
 • Magyar

MUNKAREND

 • Levelező
 • Nappali

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

duális képzés (Alba Regia Műszaki Kar) kooperatív (Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar)

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév
nappali munkarend: 1275 óra
levelező munkarend: 340 óra

KÉPZÉS HELYSZÍNE

 • Alba Regia Műszaki Kar
 • Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
 • Budapest
 • Székesfehérvár

FINANSZÍROZÁSI FORMA

 • Állami ösztöndíjas
 • Önköltséges

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

A legkeresettebb szakmák egyike. Robottechnikával, autótechnikával, valamint logisztikai és fejlesztő cégeknél, a kutatásban.

HA VAN KÉRDÉSED A SZAKKAL KAPCSOLATBAN, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Alba Regia Műszaki Kar:
Dr. Széll Károly helyi szakfelelős
szell.karoly@amk.uni-obuda.hu
+36 22 200 499

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar:
Dr. Nagy István
nagy.istvan@bgk.uni-obuda.hu
+36 (1) 666-5366
1081 Budapest, Népszínház utca 8. N.fszt.28

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

http://amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/felvetelizoknek/24-mechatronikai-mernok http://bgk.uni-obuda.hu/hu/kepzeseink/mechatronikai-mernoki-mesterszak
Frissítve: 2022.02.23.