Mérnökinformatikus alapképzési szak

A KÉPZÉS FORMÁJA:
Alapképzési szak (BSc)

A KÉPZÉS MUNKAREND:
nappali, levelező

A KÉPZÉSI IDŐ:
7 félév FINANSZÍROZÁSI FORMA:
-Állami ösztöndíjas
-Önköltséges

A KÉPZÉS HELYE:
Salgótarjáni Képzési Központ és Kutatóhely

A KÉPZÉS NYELVE:
magyar

A MEGHIRDETÉS KEZDŐ TANÉVE:
2018/2019.
tanév

A KÉPZÉS CÉLJA

olyan mérnökinformatikusok képzése,
– akik képesek műszaki informatikai és információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások adat- és programrendszereinek tervezési, fejlesztési feladatainak ellátására, valamint azok telepítési és üzemeltetési feladatainak ellátására,
– akik korszerű programozási és szoftvertechnológiai ismeretekkel rendelkeznek,
– akik képesek a legmodernebb és legkeresettebb grafikus programozási környezetek használatára,
– akik megfelelő tudással rendelkeznek adatbázisok tervezéséhez, Big Data és üzleti intelligencia ismeretéhez, korszerű operációs rendszerek és számítógépes hálózatok telepítéséhez, konfigurálásához és tovább fejlesztéséhez,
– akik képesek elektronikus berendezések irányítását és szabályozását végző cél-számítógéprendszerek tervezésére és programozására, robotrendszerek programozására, szerverszolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és adatbiztonságára,
– akik biztos tudással rendelkeznek a felhőszolgáltatási technológiák és információbiztonsági ismeretek területén.
AZ OKLEVÉL MEGSZERZÉSÉHEZ: 210 kreditpont teljesítése szükséges.

A KÉPZÉS PROGRAMJA:
Az első néhány félévben széles szakmai ismeretek szerezhetők, ezt követi az informatikai törzsanyag elsajátítása, mely rendszertechnika, szoftvertechnológia és informatikai rendszerek modulokból áll. Az alaptudás megszerzését igazoló szakmai szigorlatot követően a 4. félévben választhatók a specializációk.

SPECIALIZÁCIÓK
Big Data és üzleti intelligencia
A Big Data és Üzleti Intelligencia témakörének magas szintű művelése az analitikai, informatikai és gazdasági ismeretekre épül. A specializáció keretein belül a hallgatók megismerkednek korszerű adatbázis-kezelő rendszerekkel, vállalati információs rendszerekkel, adattárházak fejlesztésével, adatbányászati módszerekkel és a ’big data’ témakört érintő technológiákkal.

Felhő szolgáltatási technológiák és IT biztonság
A specializáció egyrészt lefedi az IT infrastruktúrák legfontosabb összetevőinek, a hálózati, a tárolási és a számítási rétegek kialakításához és menedzseléséhez kapcsolódó legfontosabb területeit, különös tekintettel az informatikai biztonság kérdéskörére és a lehetséges virtualizálási megoldásokra. Másrészt nagy hangsúly fektet az e fölött kialakított, alapvetően elosztott IT rendszerek (platformok) szerver oldali sajátosságaira és kurrens technológiáira, mint például a felhőszolgáltatások vagy a konténer megoldások.

IoT beágyazott rendszerek és robotika
A szakirány azokat a hallgatókat várja, akik érdeklődnek a számítógépek működésének mélyebb megismerése iránt és kedvet éreznek a processzorok közvetlen programozásában rejlő lehetőségek megismerésére és kiaknázására, valamint motiváltak gépek (robotok) vezérlésének megismerésére, kifejlesztésére melynek során irányítástechnikai, méréstechnikai továbbá nagy megbízhatóságú idő- és tárhelykritikus programozási feladatokat oldanak meg. A szakirányon megszerzett kompetenciák jó belépési lehetőséget biztosítanak számos, országosan és nemzetközi szinten ismert céghez, ahol mikrokontrolleres, vagy beágyazott PC-s környezetben történik a fejlesztés.

Szoftvertervezés és szoftverfejlesztés
A specializáció célja a lehető legmagasabb szintű szoftverfejlesztői képességek kialakítása, főként az általános, hosszú távon is jól használható tudásra fókuszálva. Ez jelent egyrészt egy mély programozás-elméleti alapozást (párhuzamos programozás, algoritmusok tervezése és analízise, heurisztikus problémamegoldási technikák), de legalább ilyen hangsúllyal megjelennek a napi szoftverfejlesztési gyakorlatban szükséges módszerek (verziókezelés, tesztelés, szoftverek karbantartása, team- munka), illetve napjaink legmodernebb technikái (GPU programozás, mobil fejlesztés) is. Ez utóbbiak nem pusztán elméleti síkon jelennek meg, hanem azok rendszeres alkalmazása már a hallgatói projektmunkák során is támogatott és elvárt.

Az általános ismereteken túlmenően a hallgatók a választható sávokon keresztül specializálódhatnak két választott részterület irányába: algoritmuselmélet sáv (speciális programozási paradigmák, nyelvek); képfeldolgozás sáv (képfeldolgozás és gépi látás alapjai és gyakorlata); mobil rendszerek sáv (Android és iOS fejlesztés); nagyvállalati fejlesztés sáv (JEE fejlesztés és haladó web fejlesztés).

 

További információ

Frissítve: 2021.03.24.