Fókuszban a tehetségek felfedezése

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara tehetségellátási megállapodást írt alá, a program sajtónyilvánossá tételével a tehetséges fiatalok felfedezése, fejlesztésére kívánták irányítani a figyelmet. A programon dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere, az ÓE kuratórium tagja, Török Szabolcs a Székesfehérvári Tankerület igazgatója, Dr. Mile Anikó a szakszolgálat főigazgatója és Prof. Dr. Györök György dékán vett részt. Az aláírással a két intézmény eddigi partnerségét fűzték szorosabbra a kiemelt képességekkel rendelkező tanulók gondozásáért, ami a családoknak, a társadalomnak és az ipari szereplőknek egyaránt fontos. A szerződés aláírására az ÓE AMK Geoinformatikai Intézetében került sor Székesfehérváron.

A Felek partnerségük megerősítését és elkötelezettségüket fejezték ki a tehetséggondozás megsegítésében. A megállapodásban foglaltak alapján a Szakszolgálat támogatja az Egyetemet a tehetségpont akkreditációban, annak megújításában, elősegíti továbbá az Egyetem tehetség irányultságú szakmai programjainak igény szerinti szervezését, támogatja a Fejér Megyei Tehetségsegítő Tanács Felsőoktatási munkacsoportjában történő szakmai munkát. Az Egyetem vállalja, hogy segíti a természettudományos, műszaki, informatikai területen kiemelkedően teljesítő diákok számára a tehetséggondozásban való részvétel lehetőségét (pl.: tanulmányi versenyek, mentorálás, széleskörű tájékoztatás), továbbá szakmai támogatást nyújt a Szakszolgálatnak, hogy hatékonyan ellássa és fejlessze a tehetséggondozáshoz kapcsolódó pedagógiai szakfeladatokat.Dr. Cser-Palkovics András polgármester kiemelte, hogy a szakmai együttműködésben rejlő egyik lehetőség, hogy azokat a Fejér megyei, székesfehérvári fiatalokat, akik éreznek önmagukban késztetést a műszaki pályák iránt, az Óbudai Egyetemen történő továbbtanulásra ösztönözzék. Az ÓE Alba Regia Műszaki Kar hagyományos vagy duális képzésére, helyben, egyre több fiatalt tudnak megszólítani az egyetemi struktúrában elérhető magasabb szintű képzéseivel. Hangsúlyozta, hogy „Időben vessük fel a fiataloknak, hogy nem kell elmenniük a városból. Szép pedagógiai feladat felfedezni a tehetséget, az értéket, és segíteni a diákot abban, hogy azt kibontakoztassa.”

 

Török Szabolcs tankerületi igazgató megjegyezte, hogy a kiemelten jó képességű gyerekek is fokozottan igénylik a törődést a saját tehetségük kibontakoztatása érdekében. Az intézmények közötti szakmai együttműködés útmutatás is egyben, amely aztán a munka világa felé irányítja a diákokat. Kiemelte, hogy ebben a rohanó világban lassítani kellene, időt kellene szánni arra, hogy a diákokkal megtapasztaltassuk a tudományokat. Megjegyezte szülőként és pedagógusként is jó lenne elérni azt, a gyermektől és diáktól, ahogy fogalmazott: „Nem azt akarom, hogy tanulj! Azt szeretném, hogy akarj tanulni! Ez óriási különbség!”

 

Dr. Mile Anikó, a FMPSZ főigazgatója köszöntőjét követően megjegyezte, hogy a kiemelt tehetségek ugyanolyan különleges ellátást igényelnek, mint egy gyógypedagógiai segítségnyújtás esetében, hiszen az is a normálistól való eltérést jelenti a pozitív oldalon. Kiemelte óriási előrelépésnek tartja, amikor a Nemzeti Köznevelési Törvény deklarálta a tehetséges gyermekek jogát a különleges bánásmódhoz. Elmondta, hogy mivel előzetes gyakorlat nem állt rendelkezésre, így az intézménynek kellett megalapoznia a tehetségkoordinációt, hálózatot építeni. Hangsúlyozta, hogy 2017-ben életre hívták a Fejér Megyei Tehetségsegítő Tanácsot, melynek felsőoktatási munkacsoportját az Óbudai Egyetem vezeti. A szoros együttműködést ez a tevékenység alapozta meg.Prof. Dr. Györök György, az ÓE Alba Regia Műszaki Kar dékánja hangsúlyozta, hogy az Egyetemnek az ipar és a közoktatás között kell meghatároznia önmagát. Elmondta, hogy az Óbudai Egyetem igen széleskörű kapcsolatrendszere van az iparral, a középiskolákkal, szakképzési centrumokkal, de a további bővítést folytatni fogják. Kiemelte, hogy a Pedagógia Szakszolgálattal való együttműködés már több éves múltra tekint vissza, amelynek egy további fontos építőköve az együttműködési megállapodás aláírása, amely az elkötelezettség kifejeződése.

 

 
Frissítve: 2022.11.03.

Legfrissebb cikkek