A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szakmai napja

A korszerű és hatékony gyakorlati pedagógia állt a középpontjában az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központjának (TMPK) szakmai napján, amelyet a Bécsi úti kampuszon tartottak október 25-én. Bevezető előadásában Dr. habil Molnár György, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar dékánja és Dr. Danyi Gyula, a TMPK főigazgatója a terület előtt álló legfontosabb feladatokat ismertette. A konferencia levezető elnöke Dr. Makó Ferenc, a TMPK általános és oktatási főigazgató-helyettese volt.

A képzés gyakorlati jellegének megerősítésére, valamint annak folyamatba ágyazott alkalmazására van szükség, emelte ki Dr. habil Molnár György dékán. 

A szakmai nap első rendezvénye volt a megújult tanárképző központnak. A tanácskozás elsődleges célja az volt, hogy a gyakorló pedagógusok számára gyakorlati ismereteket biztosítson.

  

"Az Óbudai Egyetemen megújult a tanárképzés. Új alapokra helyeztük a pedagógusképzésünk stratégiáját, új tantervvel és új képzési tartalommal rendelkezünk, amelyek következtében - reményeink szerint vonzóbbá tehetjük a pedagóguspályát" emelte ki Dr.Danyi Gyula.A szakmai előadások a pedagógiai megújulásról szóltak. Gál Ferenc intézményvezető előadásában kiemelte: a gyerekek szeretete, megbecsülése nélkül nincs sikeres pedagógia. Szó esett a kooperatív és alternatív tanulási formákról dr. Tomory Ibolya előadásában, de a differenciálás és felzárkóztatás problémáiról is tanácskoztak a résztvevők Dr. Csillei Béla tanár úr vezetésével.

Az Óbudai Egyetem tanárképzése különleges. A TMPK elsődlegesen a tanárrá válás folyamatát támogatja. Dr. Holik Ildikó kiemelte, hogy a pedagógus már a személyiségével is tanít, ezért a TMPK  kommunikációfejlesztést is oktat hallgatóinak. Olenyik Karolina meghívott előadó a beszédhibákról tartott előadást, majd a tanácskozást Viola Attila mestertanár zárta, aki a digitális pedagógia szükségességéről és hatékonyságáról beszélt a mintegy 130 fős hallgatóságnak.

A nagy sikerű rendezvény elérte a célját, mind  résztvevők, mind a szervezők hasznosnak ítélték meg a kezdeményezést és a közös folytatás mellett döntöttek.

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ megújult erővel, új dinamikával,  megújult képzési tartalommal várja partnereit, leendő hallgatóit!

 

Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ

Az Óbudai Egyetem a műszaki képzéshez kapcsolódóan egyetemi (MA - mesterszintű) mérnöktanári és főiskolai (BSc - alapképzési szintű) szakoktatói képzést is kínál hallgatóinak. A mérnöktanárok és a műszaki szakoktatók (közös néven: műszaki pedagógusok) fő munkaterülete az iskolarendszerű és a felnőtt műszaki szakoktatásban a szakmai elméleti és gyakorlati képzés, emellett a vállalati és a munkaerő-piaci műszaki képzés, továbbá a műszaki jellegű képzési vállalkozások. Az Óbudai Egyetemen a kari műszaki képzésekhez illesztve szervezett műszaki pedagógusképzés a TMPK-hoz tartozik. A központ feladata az egyetemen folyó szaknyelvoktatás koordinálása is.

Trefort Ágoston

Trefort Ágoston (1817–1888) a kiegyezést követő időszak kiemelkedő oktatáspolitikusa volt. Jogot végzett, ezt követően országgyűlési követ, majd az első felelős magyar kormány államtitkára, 1872-től haláláig pedig az ország oktatási minisztere volt, a korszerű tanárképzés egyik hazai megteremtője. Az 1883. évi középiskolai törvényben rendelkezett többek között a tanári képesítés feltételeiről, szabályozta a pedagógiai gyakorlatokat, ösztönözte új metodikák alkalmazását a közoktatásban,

Az ő kezdeményezése nyomán alakult meg egyetemünk egyik elődintézménye, a Budapesti Állami Középipartanoda, majd később a Magyar Királyi Állami Felsőipariskola is.
Frissítve: 2022.11.02.

Legfrissebb cikkek