Oktatásszervezési konferencia: felkészülés az új tanévre

Az Óbudai Egyetemen fontos hagyomány, hogy oktatás-szervezési konferencián egésznapos program keretében tekintik át a tanévre vonatkozó jogszabályi, szervezési folyamatokat és a tanmenetet érintő változásokat. Az augusztus 25-i konferencia plenáris ülésén Dr. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettese, Dr. Prof. Kovács Levente rektor, Dr. Rácz Ervin oktatási rektorhelyettes és Fehér Botond gazdasági főigazgató tájékoztatta a munkatársakat.

Prof. Dr. Kovács Levente rektor bevezető előadásában megemlékezett a 2018-ban elhunyt Kártyás Gyuláról, aki oktatási főigazgatóként megteremtette az oktatásszervezési konferencia hagyományát. Mint fogalmazott: jól tájékozott és felkészült munkatársakkal lehet csak sikeres az Óbudai Egyetem. A rektor a modellváltás adta új lehetőségek mellett a várható kihívásokról is beszélt. A képzés és a tudományos élet megerősítését továbbra is a legfontosabb célnak tekinti Prof. Dr. Kovács Levente. Ezért is volt az elmúlt év egyik legjelentősebb intézkedése az országos összehasonlításban is kiemelkedő bérfejlesztés – tette hozzá megemlítve, hogy a megváltozott adottságokhoz képest új tanterv kidolgozását is megkezdte az egyetem vezetése. A várható pozitív változások között a rektor a felsőoktatási rendszer 2024-től tervezett átalakításáról is szólt, elmondta: az eddig nyilvánosságra hozott szándékok számos új lehetőséget nyitnak az Óbudai Egyetem számára is.
Az elmúlt tanévet értékelve Prof. Dr. Kovács Levente az egyik legfontosabb sikernek az Óbudai Egyetem nemzetközi megítélésének javulását tartja. Több nemzetközi ranking-rangsorban is jelentősen előre léptünk – fogalmazott –, de továbbra is kiemelt cél, hogy az egyetem egyre nagyobb mértékben váljon láthatóvá ezen a területen is.
Az Óbudai Egyetem hazánk egyik legnépszerűbb felsőoktatási intézménye, a hallgatói létszámot a rendes felvételi eljárásban hat, a pótfelvételi eljárásban pedig tíz százalékkal sikerült növelni a tavalyi adatokhoz képest. Prof. Dr. Kovács Levente a 2022/23-as tanév feladatai közül kiemelte az ötéves akkreditációs eljárást, a habilitált oktatók számának növelését, valamint az energiaválság okozta költségnövekedés kezelését. 

Dr. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettese a tavaly megkötött hosszú távú finanszírozási keretmegállapodások kapcsán elmondta, a kötelezően előírt indikátorok közül a legfontosabb továbbra is a hallgatói létszám, de a minőségi oktatási elvárásoknak is egyre jelentősebb szerepük lesz a következő években. Az elnökhelyettes elismeréssel szólt az Óbudai Egyetemen folyó munkáról, kiemelve a lemorzsolódás kivédésére szóló intézkedéseket. Mint fogalmazott: ezzel nemcsak egy fontos indikátornak felel meg az intézmény, hanem a hallgatók esetében személyes sorsok sikerességét is segítheti. 

Fehér Botond gazdasági főigazgató elmondta, hogy a modellváltás eredményeképpen továbbra is biztonságos pénzügyi keretek között működhet az Óbudai Egyetem az energiaválság okozta várható nehézségeket ellenére is.

Dr. Rácz Ervin a Minőségi Oktatás az Óbudai Egyetemen című előadásában részletesen ismertette a 2022/23-as tanévre felvett hallgatók létszámát, a rendes eljárásban 2876, pótfelvételi keretében pedig 349 fiatalt vettek fel. Az oktatási rektorhelyettes a 2024-től tervezett új felvételi rendszerről szólva elmondta, hogy az új keretlehetőségeket kihasználva igyekeznek az eljárást az Óbudai Egyetem adottságaihoz igazítani.
Az oktatásszervezési konferencia az elhangzott előadások után szekcióülésekben folytatódott, ahol a gazdasági és oktatási részterületekről hallgathatták meg az aktualitásokat a résztvevők.
Frissítve: 2022.08.26.

Legfrissebb cikkek