A Kárpát-medence pedagógusait ünnepeltük

A hagyományokhoz híven idén is megrendezték az EU-Ped-et, a Kárpát-medencében oktató pedagógusokhoz szóló ünnepet az Óbudai Egyetemen június 2-án. Egyetemünkön a pedagógusnap tágabb értelmezést kap, számunkra a Kárpát-medencei magyarság összetartozásáról is szól. Az ünnep tiszteletadás a magyar nyelvű felsőoktatásban részt vevő pedagógusoknak, valamint nemzetünk összetartozásának kifejezése is – jelentette ki Prof. Dr. Kovács Levente, az egyetem rektora.

Az Óbudai Egyetem rektoraként az egyik legfontosabb feladatomnak tartom, hogy az itt oktató, kutató dolgozó munkatársak érezzék a megbecsülést – hangsúlyozta beszédében Prof. Dr. Kovács Levente. Mint mondta: fenntartónk, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az egyetem vezetése mindent megtesz azért, hogy motiváló és a munkát támogató háttér segítse közösségünket. Az Óbudai Egyetemen a pedagógusnap tágabb értelmezést kap, számunkra a Kárpát-medencei magyarság összetartozásáról is szól. Az EU-Ped ünnep tiszteletadás a magyar nyelvű felsőoktatásban részt vevő pedagógusoknak, valamint nemzetünk összetartozásának kifejezése is. Egyetemünk különösen nagy hangsúlyt fektet a határon túli magyar nyelvű oktatás támogatására – tette hozzá.
A rektor beszédében utalt az elmúlt időszakban az oktatást befolyásoló tényezőkre, többek közt a pandémiára és az orosz-ukrán konfliktusra. Kijelentette: az egyetem jól vett minden eddigi akadályt azzal, hogy sikerrel alkalmazkodott a nehézségekhez. Rugalmasan sikerült átállni a távolléti oktatásra, és segítő kezet nyújtani a háborús helyzet elől menekülő hallgatóknak.A rektor beszédében a modellváltásról is szót ejtve elmondta, hogy nagyobb lehetőségeket biztosító pályára állt át az intézmény. Egy rugalmasabb és a gazdasági változásokra gyorsabban reagálni képes struktúrában tudunk dolgozni – fogalmazott. A továbbiakban beszélt az állam által elvárt indikátorok teljesítésének fontosságáról, melynek része a képzési és a kutatási sikeresség. Örömét fejezte ki, hogy egyetem eddig elérte és kitűnően teljesítette a kitűzött célokat. Felidézte a rendkívül gyors előrelépését a különböző nemzetközi ranglistákon, melyben – mint hangsúlyozta – kiemelt szerepe van az oktatóknak, kutatóknak, akik munkájukkal ösztönzőleg hatnak a hallgatókra. Említést tett arról is, hogy több nemzetközi hírű tudóst sikerült az egyetemre csábítani, beszélt még a határon túli képzések és a gyakorlatorientált oktatás sikerességéről, az ipari szereplőkkel kötött együttműködések jelentőségéről és a már sokak által ismert science parkok létesítésében rejlő lehetőségekről. 

Kitüntetések és elismerések
Professor Emerita címet vehetett át Prof. Dr. Cvetityanin Lívia, a Biztonságtudományi Doktori Iskola vezetője.
Az Óbudai Egyetem Mecénása díjban részesült Bóday Tamás, a Huawei Technologies Hungary Integrált megoldásokért felelős igazgatója.
Az Óbudai Egyetem Díszérmét Dr. Putnoki Zsuzsanna, az ÓE YBL Miklós Építéstudományi Kar dékáni hivatalának vezetője, Dr. Csepeli Zsuzsanna rektori kabinetvezető, Törőcsikné Guttyán Annamária, az egyetem bér és munkaügyi irodájának vezetője és Sztelik András, a Gazdasági Főigazgatóság kontrollingvezetője vehette át.
Az Óbudai Egyetem posztumusz Díszérmével az Elektronikus Digitális Tananyagok Irodájának tavaly decemberben elhunyt vezetőjének, Hegyesi Franciskának munkássága előtt tisztelegtek. A díjat férje és két lánya vette át.
Tiszteletbeli egyetemi docens lett Tiefbrunner Anna, az ÓE RKK Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézetének mestertanára.
Címzetes egyetemi docensi címben részesült Mészáros Attila székesfehérvári alpolgármester, Michaleczky András, a NEXT Software Kft. ügyvezetője, dr. Holovács Gabriella ügyvéd (Holovács Ügyvédi Iroda), Borbély Endre, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar nyugalmazott főiskolai docense, valamint Sándorfalvi György János, az Evosoft Hungary Kft. üzletág-igazgatója.
Címzetes egyetemi tanári címet vehetett át Dr. Lukovich Tamás, az ÓE YBL Kar Építettkörnyezet Tanszékének főiskolai tanára.
Óbudai Egyetem Emlékgyűrűvel ismerték el Prof. Dr. Cvetityanin Lívia doktoriiskola-vezető, Dr. Telekes Gábor, az YBL Kar Geotechnikai és Tartószerkezeti Tanszék főiskolai tanárának, valamint Prof. Dr. Tar József doktoriiskola-vezetőnek, volt EKIK-igazgatónak az intézményért végzett munkáját.
Rektori dicséretben részesült Laky Zoltán az ÓE BGK Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet tanszéki mérnöke, Dr. Katona János, az ÓE AMK Geoinformatikai Intézetének igazgató-helyettese, Dr. Póser Valéria, az ÓE NIK Biomatika és Alkalmazott Mesterséges Intelligencia Intézet egyetemi docense, Kaczvinszki-Szabó Vera, az ÓE YBL Kar Geotechnikai és Tartószerkezeti Tanszékének egyetemi tanársegédje, Veres Erzsébet, a Nemzetközi Oktatási Iroda vezetője, Vágó Nikolett, a rektori kabinet munkatársa, Tóth Barbara, a rektori kabinet munkatársa. Csoportos rektori dicséretet vehettek át az Elektronikus Digitális Tananyagok Irodájának munkatársai: Dósa István, Fodor Benedek, Harmat Alexa Mária, Nemes Péter, valamint Vas Vince, illetve a PR- és Sajtócsoport dolgozói: Géher-Pataki Anna, Fehérné Szeberényi Csilla, Nagy Krisztina, Sárai Judit és Tóth Ildikó
Szintén rektori dicséretet vehetett át Csuzi Henrik EHÖK-elnök, illetve Czakó Bence, a DÖK leköszönt elnöke. 

Doktoravatás
Az ünnepség részeként tettek esküt egyetemünk három doktori iskolájában végzett doktoranduszok. akiket Dr. Várkonyiné Prof. Dr. Kóczy Annamária, az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke mutatott be
Az Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola hallgatójaként végzett Finta István, témavezetője Dr. Szénási Sándor, Nagy Albert, témavezetője Dr. Tick József, Simon-Nagy Gabriella, témavezetői: Dr. Várkonyiné Dr. Kóczy Annamária és Dr. Fogarasi József, valamint Manhertz Gábor János, témavezetője Dr. Széll Károly.
Az Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola végzőseként tehetett doktori esküt Larbi Eddaif, témavezetője Dr. Shaban Ibdewi Abdul.
A Biztonságtudományi Doktori Iskola növendékei közül PhD-címet szerzett Novák András Árpád, témavezetője Dr. Besenyő János, Váczi Dániel, témavezetője: Dr. Szádeczky Tamás, valamint Saáry Réka, témavezetője Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes
Coroianu Lucian 2013-ban a Babes-Bolyai Tudományegyetemen szerzett PhD-oklevelének honosítását követően lett az Óbudai Egyetem doktora.

GALÉRIA

Frissítve: 2022.06.07.

Legfrissebb cikkek