Kárpát-medence versenyképességét segíthetik a felsőoktatási kapcsolatok

A globális kihívások, regionális válaszok Kelet-Közép-Európában a Covid-időszak után témakörét járta körbe a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) V. Partium konferenciáján május 19-én és 20-án. A pénteki plenáris ülés előadójaként a felsőoktatási modellváltás Kárpát-medencei lehetőségeiről beszélt Prof. Dr. Kovács Levente rektor. Az ülés moderátoraként Prof. Dr. Fogarasi József, a PKE gazdaságtudományi tanszékének professzora a geo- és nemzetpolitikai kérdések kiemelt fontosságát hangsúlyozta.Az átalakulás az oktatás minőségének emelése mellett a gazdasági igényekre gyorsabban reagáló rendszert hozott létre eddigi tapasztalatok szerint a magyarországi egyetemek modellváltása. Az előadásban elhangzott, hogy eddig 21 intézmény kezdeményezte a modellváltást a rugalmasabb, kiszámíthatóbb működési környezet, az objektíven mérhető és számon kérhető teljesítményi-elvárások, valamint a nemzetközi szinten is érezhető színvonal növekedés érdekében. Az Óbudai Egyetem együtt kíván működni a Partiumi Keresztény Egyetemmel annak érdekében, hogy segítse a térség gazdasági megerősítését. Magyar nyelvű gazdaságinformatikus, valamint igény szerinti mérnöki képzések elindításra tettek javaslatot – emlékeztetett a rektor, aki a jövő egyik fontos pillérét a tudományos parkok fejlesztésében látja. Mint fogalmazott: a Partium és Erdély versenyképességi helyzetének növelésében jelentős szerepet kell vállalnia a magyar nyelvű felsőoktatásnak.

Az ülésen Dr. Péti Márton, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatók a Kárpát-medencei magyarság járványhelyzet utáni társadalmi, gazdasági és demográfiai helyzetét járta körbe a nemzetközi mobilitás szempontjából. Ezt követően Dr. Rácz Anita, a Debreceni Egyetem oktatója Bihar vármegye korai településtörténetét vázolta helynévtörténeti adalékokkal.

Frissítve: 2022.05.23.

Legfrissebb cikkek