PAN-EUROPEAN SEAL (PES) szakmai gyakorlati program 2022-2023

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) és az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) által 2022-ben közösen megvalósított gyakornoki program hivatalosan is elindult. Jelentkezési határidő: 2022. február 21.

Két másik hazai egyetem mellett az Óbudai Egyetem is csatlakozott stratégiai partneregyetemként az EUIPO és az EPO páneurópai pecsét (PES) 1 éves, fizetett gyakornoki programjához. Várják azokat a tehetséges diplomásokat, akik az EPO és az EUIPO multikulturális környezetében nemzetközi szakértők mentorálása mellett szeretnének szakmai ismereteket (online és offline képzések) és releváns munkatapasztalatot szerezni.

Az 1 éves gyakornoki program 2022 szeptemberében kezdődik a kiválasztott szervezet (EPO vagy EUIPO) székhelyén, havi ösztöndíjjal (várhatóan bruttó 1.000-2.000 EUR/hó a szervezettől függően). Az EUIPO és az EPO ingyenes képzéseket és előadásokat is biztosít. Az előadásokat az EUIPO és az EPO munkatársai, a magánszektor képviselői és meghívott szakértők tartják. A szervezetek ösztönzik a napi működésükkel kapcsolatos tudományos kutatásokat és publikációkat is.

A pályázati feltételekről az EPO és az EUIPO hivatalos oldalán található bővebb információ:

A beérkezett pályázatokat az első forduló alapján az Óbudai Egyetem értékeli. A pályázati kritériumok alapján választja ki a pályázókat az EPO és az EUIPO szűkített listáira. Az egyetemi szűkített listán szereplő hallgatók jogosultak közvetlenül az EPO-hoz és az EUIPO-hoz jelentkezni, mint másodfokú pályázók. A jelentkezési folyamat első fordulóját az Óbudai Egyetemen működő Innovációs Iroda szervezi, az alábbiak szerint:

A program iránt érdeklődő pályázóknak az alábbi dokumentumokat kell elküldeniük angol nyelven az Óbudai Egyetemnek, a pályázati anyagokat az innovacio@irob.uni-obuda.hu e-mail címre küldve 2022. február 21-ig.

Csatolandó dokumentumok:

- Naprakész önéletrajz (lehetőleg Europass word formátumban, fényképpel, telefonszámmal és e-mail címmel).

- Motivációs levél, amely egyértelműen jelzi a gyakornoki hely kiválasztását (EUIPO vagy EPO, egy pályázaton belül nem választható mindkettő), amelyben kifejezi a gyakornoki helyre való jelentkezés indokait, és megjelöli a preferenciáit a gyakornoki profilok között.

- Hivatalos képesítés megszerzését tanúsító okirat (oklevél, a végső osztályzat feltüntetésével), vagy - amennyiben tanulmányai még folyamatban vannak - igazolás/előzetes nyilatkozat.

- Nyelvtudásra vonatkozó információk, bizonyítvány (ha van).

Az egyetem minden pályázót e-mailben értesít a pályázat beérkezéséről, majd a pályázati anyagokat (pályázatokat) az alapvető alkalmassági és szakmai értékelési szempontok szerint értékeli. Az előválogatás keretében az Innovációs Iroda kizárólag az e-mailben, a megadott határidőig beérkezett, egységesen előírt dokumentumok (pályázat) alapján dönt a jelentkezőkről. A központhoz más módon (pl. személyes megkeresés, telefonon stb.) eljuttatott kiegészítő információkat az értékelés során nem veszik figyelembe.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanaz a hallgató nem jelölhető az EPO és az EUIPO szűkített listájára. A pályázók benyújthatják pályázatukat szervezetekre, de Óbudai Egyetem csak az egyik szűkített listára jelölhet jelöltet. A shortlistre került pályázók a kiválasztott szervezetekhez közvetlenül, második körben nyújthatnak be pályázatot az alábbi honlapokon keresztül:

A kiválasztási folyamat ütemezése 2022/2023:

A pályázatokat első körben 2022. február 1. és február 21. között lehet benyújtani az Óbudai Egyetem Innovációs Irodájához.

A központ február 22-25. között értékeli a pályázatokat. A szűkített listát véglegesítik, és a pályázókkal február 28-ig felveszik a kapcsolatot (e-mailben).

Közvetlen (2. forduló) jelentkezés az EPO-hoz február 15. - március 15. között, az EUIPO-hoz március 1. - március 31. között.

A 2. forduló jelentkezési határideje március 31.

A kiválasztási eljárás az EPO-nál és az EUIPO-nál áprilisban zajlik. Amennyiben a tutor előválogatja a jelöltet, 2022 áprilisában vagy májusában virtuális interjúra hívják.

Az eredmények közlése a jelöltekkel május/június végéig.

A gyakornoki program (mind az EPO, mind az EUIPO esetében) szeptemberben kezdődik.

A ki nem választott jelöltek legalább november 30-ig a szűkített listán maradnak.

Az EPO és az EUIPO fenntartja magának a jogot, hogy a jelölteket az egyetemek szűkített listájáról a profiljuknak és a hivatalok tényleges üzleti igényeinek megfelelően válassza ki. A kiválasztott jelölteknek szem előtt kell tartaniuk, hogy a visszalépések komoly hatással vannak a kiválasztási eljárásra, és magára a program zavartalan lebonyolítására. Továbbá a kiválasztás azt is jelenti, hogy más jelöltek nem tudnak részt venni a programban, mivel az üres helyek száma korlátozott. Ezért elvárható, hogy minden pályázó alaposan átgondolja jelentkezését és a szükséges elkötelezettséget a végső kiválasztásig.
Frissítve: 2022.02.09.

Legfrissebb cikkek