Újévi gondolatok – rektori köszöntő

2021 komoly változásokat hozott az Óbudai Egyetem életébe. Prof. Dr. Kovács Levente hagyományos újévi köszöntőjében az elmúlt esztendő legfontosabb változásait összefoglalva 2022 kihívásaira is kitér.

Tisztelt Kollégák!
Tisztelt Hallgatók!
Tisztelt Egyetemi Polgárok!

Az élet legnagyobb tudománya az el nem csüggedés, a remény megőrzése, az állandó újrakezdés.” Ezt írta Csőgl János magyar egyházi író és az év végi ünnepkör és az új esztendő első napjai mindannyiunkat számadásra késztetnek: mi az, amit elvégeztünk, és mi az, ami előttünk áll.

Az Óbudai Egyetem életében 2021 a pozitív változások és a nagy átalakulások éve volt. Egy korszak lezárult, hogy egy új elkezdődhessen. A kihívások talán soha nem voltak ilyen ösztönzőek és előrevívőek. Sok munkával telt a 2021-es év, nem egyszerű feladatokat oldottunk meg, de láthatóan és érezhetően megérte!

A világos látáshoz néha elegendő a nézőpont megváltoztatása”, írta Antoine de Saint-Exupéry és mi ezt tettük. Modellváltást kezdeményeztünk, amely egy egészen új, más perspektívákat nyit egyetemünk számára: rugalmasabb gazdálkodást, a kétpólusú egyetem ismét normál mederbe való terelését, az akadémiai bérek rendezését, infrastrukturális fejlesztéseket, tudományos és innovációs parkok kialakítását, versenyképes feltételek megteremtését. Mindazt, ami egyetemünket nemzetközi szempontból is mérhető és látható felsőoktatási intézménnyé tudja tenni. De tekintsünk kissé vissza, hogy mi is volt, mi is történt ebben a rendhagyó és jövőnket radikálisan megváltoztató 2021-es esztendőben.

Nehezen, a koronavírus-járvány okozta újabb leállással indult az év, ez sajnos rányomta a bélyegét az első hónapokra. Hozzáteszem: egyetemünk ebben a kihívásokkal teli időszakban is helyt állt, zökkenőmentesen vettük az elénk gördülő akadályokat. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani minden kollégánknak, oktatóknak és nem oktatóknak egyaránt, a proaktivitásért és az innovatív hozzáállásért, amellyel sikerült megfelelő válaszokat adnunk a rendkívüli helyzet(ek)re. Végig vittük a tanévet teljes és részleges digitális oktatás mellett, közben pedig példamutató módon oltakoztunk, hogy a teljes oktatói, nem oktatói és hallgatói közösségünk a 85 százalékos oltottságot meghaladva 2021 őszével induló új tanévünkben ismét teljes jelenléti oktatás mellett tevékenykedhessen. Mitöbb, 2021 decemberére a harmadik oltás felvételével is gyorsan tudtunk élni, így van okunk reménykedni, hogy a tavaszi félévben sem kell teljes online oktatásra átállni.

Mindezzel együtt a 2021-es esztendő legnagyobb változása mégis szerkezeti és szervezeti oldalon jelentkezett. „Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tűnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon” – írta egykoron David Lloyd George brit államférfi. És mi ehhez illeszkedtünk akkor, amikor 2021. február 15-én 100 százalékos Szenátusi támogatás mellett kezdeményeztük, hogy modellt váltsunk, és az Óbudai Egyetem állami fenntartású felsőoktatási intézményből a felsőoktatási modellváltás során közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi fenntartású felsőoktatási intézménnyé alakuljon át. Az átalakítási tárgyalásokat fegyelemmel és eredményesen sikerült lefolytatni, amelynek végén, 2021. augusztus 1-től az új fenntartónk, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány lett. Nagy megtiszteltetés, hogy alapítványunk névadója első díszdoktorunk, a modern irányításelmélet atyjának számító magyar származású tudósunk, a néhai Rudolf Kalman lehet – családja beleegyezésével!

Alapítványunk kuratóriuma ötvözi a társadalmi, ipari és akadémiai szereplőket. Elnöke Varga Mihály pénzügyminiszter úr, aki egyben Budapest II. és III. kerületének országgyűlési képviselője. Kurátori tag a vidéki kampuszunknak otthont adó, Székesfehérvár polgármestere, Dr. Cser-Palkovics András, míg ipari oldalról Sinkó Ottó, a legnagyobb magyar tulajdonú műszaki cég, a Videoton társ-vezérigazgatója, valamint Dr. Drozdy Győző, a Telenor volt vezérigazgatóhelyettese és jelenlegi tanácsadója. Akadémiai oldalon külön öröm számomra, hogy rektorként tagja lehetek a kuratóriumnak és ezzel biztosíthatom a gyors és hatékony stratégiai döntésalkotás és operatív végrehajtás közötti átvitelt.

Új fenntartónk révén szervezeti átalakítás is bekövetkezett egyetemünk életében, amellyel a kancellária intézménye megszűnt. A gazdasági folyamatokat gazdasági főigazgató látja immár el, a rektor irányítása mellett. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint ágazat irányítóval történt tárgyalások során hosszú távú finanszírozási szerződéstkötöttünk, amely az eddiginél sokkal stabilabb működési formát és jelentősen megemelt költségvetési forrást biztosít egyetemünk számára. Ezek mentén kiszámíthatóan tervezhetünk, és valósíthatjuk meg célkitűzéseinket, illeszkedve a rektori célkitűzésekben és azt az Intézményfejlesztési Tervünkben vállaltakhoz. Sok szempontból szintet léphetünk, hiszen az új ötéves finanszírozási szerződésünkkel megnövekedett – mintegy 2,5-szeresére – a működésre és fejlesztésre fordítható forrás mennyisége. Mindehhez hozzájárul, hogy a magyar kormány támogatásával 2021. december 1-jével sikerült megszabadulnunk a költségvetésünket éves szinten mintegy 500 millió forinttal megterhelő PPP-konstrukciótól a Tavaszmező utcai kampuszunk és Diákotthonunk kiváltásával, és mely összeget immár saját magunk épülésére és stratégiai célkitűzéseink megvalósítására fordíthatjuk.

Mindezeknek köszönhetően hosszú évtizedes lemaradások felszámolására nyílt lehetőségünk: országos összehasonlításban is kiemelkedő bérrendezést tudunk megvalósítani 2022. január 1-jétől, valamint számos olyan az oktatás, valamint a kutatás-fejlesztés színvonalát emelő fejlesztési programot indíthatunk útjára, amellyel egyetemünk nemcsak Magyarországon, de a régióban is meghatározó műszaki felsőoktatási intézménnyé válhat.

A 2019-es szinthez képest 2022. január 1-jétől 94 százalékkal emelkedik a bruttó alapbére a tanársegédeinknek, 106 százalékkal az adjunktusoknak, 80 százalékkal a docenseknek és 62 százalékkal az egyetemi tanároknak (amelyben már benne van a 2021. szeptember 1-jétől érvényesített 15 százalékos béremelés). Ennek megfelelően a tanársegédi alapbér 430 000, az adjunktusi alapbér 570 000, az egyetemi docensi alapbér 700 000, míg az egyetemi tanári alapbér 900 000 forintra nő. Emellett átalagban 75 százalékkal emelkedik a bruttó alapbére az oktatói segédszemélyzetnek és a nem oktatói állománynak egyaránt 2019-hez képest.

A bérrendezést kiegészítve tehetséggondozó rendszert vezetünk be sávosan az egyetemi minőség és utánpótlásnevelés érdekében, valamint az egyetemi indikátorok teljesítésére kari és képzési területekhez mért premizálási lehetőségeket indítunk.

Tavalyi céljaink egyik legjelentősebbje volt, hogy a Tudományos és Technológiai Parkokba aktív szereplőként bekapcsolódhassunk, és ezáltal tudományos és innovatív tevékenységünket egészen más, új dimenzióba pozícionálhassuk. Ezt a tervünket is jelentősen túl tudtuk szárnyalni: nem egy, hanem három Tudományos és Innovációs Park kialakítására nyílik lehetőségünk a 2021-2026 közötti ötéves időintervallumban, amely a teljes magyar felsőoktatásban egyedülálló. Mechatronikai Tudományos és Technológiai Park kialakítását dolgozhatjuk ki Székesfehérváron, Okosipari Science Parkot Kaposváron, valamint Jövőipari Tudományos és Technológiai Parkot Zsámbékon. Mindemellett integrált kampuszfejlesztési elképzeléseink indulására is felhatalmazást kaptunk, ami szintén egy óriási előrelépés egyetemünk életében.

Új elképzelésekhez új megjelenés is hozzátartozik! „Házon belül maradva” mindannyiunk nagy örömömre elkészült, és elindult 2021. december 21-én az egyetem új honlapja. Azt is mondhatnánk megbocsátható kis képzavarral élve, hogy megújult intézményünk „arca”, ami azért is fontos, mivel virtuális látogatóink itt szerzik első benyomásaikat. A weboldalunkat az új, egységes arculati elemeknek megfelelően alakítottuk át. A kor elvárásainak megfelelően modern, logikus menüstruktúra szerint épül fel. Kollégáink folyamatosan aktuális tartalmakkal frissítik az oldalt, tehát egyetemünk polgárai és az érdeklődők mindig naprakész információkhoz juthatnak arról, éppen milyen jelentős esemény történt, milyen eredményeket értünk el és milyen irányba haladunk.

Büszkék lehetünk arra, hogy egyetemünknek kiváló oktatógárdája és elkötelezett tudósai, tehetséges hallgatóinknak kiváló mentorai vannak, akiknek az a célja, hogy kreatív, gondolkodó és tenni akaró emberek lépjenek ki alma materünk falai közül. Minden okunk megvan az optimizmusra, hiszen idén először jelentünk meg hivatalosan a legjobb felsőoktatási intézményeket osztályozó nemzetközi ranglistákon. A 2021 októberben közzétett Times Higher Education World University Ranking besorolása alapján az 1079. helyre kerültünk. 2019 közepén, rektori utam kezdetén még nem hivatalosan 2083. helyen voltunk mérhetők, vagyis 2,5 év alatt 1000 helyet ugrottunk előre! Ezzel az Óbudai Egyetem már nem egy „szürke” felsőoktatási intézmény, kivívta magának azt a rangot és nevet, amivel egyre ismertebbé válik hazánkban és a nagyvilágban egyaránt. A pozíció megtartásához, illetve a további remélt előrelépéshez még jobban kell teljesítenünk, lépésről lépésre araszolunk előre, hiszen ehhez minden adottságunk megvan. A minőségi publikációk ösztönzésére tavaly saját önerőnkből elindított ösztöndíjprogramunk hatására közel 1,5-szeresére nőtt a D1-Q1-Q2 folyóiratokban megjelent közleményeink száma, szépen lassan magyar anyanyelvű nemzetközi professzorokkal erősíttethetjük oktató-kutatói közösségünket, a Stanford Egyetem évente kiadott, a világ legtöbbet citált kutatóinak 2 százalékát listázott adatbázisában, 2021-ben immár nem kettő, hanem négy (vagyis dupla annyi) kutatónk szerepel.

Sikerült újráznunk a 2019-ben elnyert innovációs ökoszisztéma pályázatunkat illetően, és mivel a vállalt indikátorokat 1,5-2-szeresével túlszárnyaltuk, az idei pályázat eredménye, hogy közel dupla támogatást nyertünk el, gyakorlatilag egyedüli felsőoktatási intézményként hazánkban.

Stratégiai jelentőségű eredménynek tartom azt is, hogy az Óbudai Egyetem először nyert Tématerületi Kiválósági Program pályázatot, amellyel egészségipari oldalon lesz lehetőségünk erősíteni pozícióinkat. Ezzel az ERC pályázatunk és a 2019-ben elnyert Kompetencia Központ pályázatunk után jelentősen tudunk előrelépni és valódi egyetemi allűrt felmutatni.

A leírtak tükrében tehát bizonyítottan értékelhetjük, hogy 2022-ben az Óbudai Egyetem számára egy új időszámítás veheti kezdetét!

A sikerek ellenére ugyanakkor szerénynek kell tudnunk maradni és elkerülni mindazt, melyre Bill Gates is felhívta a figyelmet: „A siker vacak tanár. Arra csábít, hogy tévedhetetlennek gondoljuk magunkat.” Kellő alázattal, kitartással és hangyaszorgalommal azonban nagyon szép jövő elé nézhetünk!

Ezúton is szeretném megköszönni az egyetem valamennyi munkatársának munkáját! Hosszú idő óta először megfelelő mértékben honorálhatjuk erőfeszítéseiket. 2022-ben tovább kell dolgoznunk, hogy megalapozhassuk mindazt, amit 2021-ben kivívtunk magunknak, fejlődnünk kell és mélyen elkötelezettnek lennünk hazánk és nemzetünk, az emberiség és a jövő iránt! Továbbra is ránk találó idézetnek tartom Juhász Gyula sorait: „Lehet, hogy gyenge még a hangunk, / Lehet, hogy léptünk még bizonytalan, / De indulunk, a szépet, jót akarjuk, / S érezzük, hogy hitünknek szárnya van.”

 

Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Hallgatók!

Tisztelt Egyetemi Polgárok!

 

Tekintettel arra, hogy sajnos a világjárvány veszélye nem múlt el, továbbra is az eddigiekben tanúsított figyelemmel és fegyelmezettséggel kell végeznünk munkánkat, amelyben számítok az egyetem összes polgárára!

A továbbiakban is minden energiámmal azon leszek, hogy az ÓE-brand a hallgatók, az oktatók és a munkatársak számára is egyre többet jelentsen. A diákok legyenek büszkék az itt megszerzett tudásra, illetve hogy a tanárokat, adminisztratív kollégákat és egyetemünk minden polgárát inspiráló, jó hangulatú, egymást segítő és biztonságot nyújtó munkahelyi környezet vegye körül.

Úgy, mint eddig, a jövőben is számítok mindannyiuk munkájára, mert csak így, a tenni akaró emberek közösségeként érhetjük el céljainkat! Victor Hugo szavaival élve: „A jövőnek sok neve van: a gyenge úgy hívja, elérhetetlen, a gyáva úgy, ismeretlen, a bátor lehetőségnek nevezi.

Egy könnyebb év reményében kívánok Önöknek, vagyis mindannyiunknak  sikerekben és egészségben gazdag 2022-es esztendőt!
2022. január 1.
Frissítve: 2022.02.02.

Legfrissebb cikkek