Búcsú Hegyesi Franciskától

Megrendülten búcsúzik az Óbudai Egyetem közössége Hegyesi Franciskától, az Elektronikus és Digitális Tananyagok Iroda vezetőjétől, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar oktatójától. Franciska szakmai teljesítménye, az egyetemért érzett őszinte elköteleződése, kollégái és diákjai iránti felelősségtudta mindörökké hiányozni fog számunkra.

„Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek.
Megvan az ideje a gyásznak.”
(Prédikátorok könyve)


 

Életének 49. évében, 2021. december 21-én elhunyt Hegyesi Franciska, aki nemcsak a modern pedagógiai módszerek iránt elkötelezett oktatóként, hanem a digitális tananyagokért felelős szakemberként is hatalmas űrt hagyott maga után. Egyetemünkön, de az országban egyaránt.

Hegyesi Franciska 1973-ban született Nagyváradon, 1998-ban a Nagyváradi Egyetemen villamosmérnöki, 2009-ben a Budapesti Műszaki Főiskolán villamosmérnök-tanári diplomát szerzett. Huszonhárom éven át – 1998 februárja óta – oktatott elektronikát az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán és elődintézményeiben.

Erdélyi, egészen pontosan partiumi származására mindig büszke volt, nyitott és segítőkész munkatársként sokat dolgozott az Óbudai Egyetem sajátját képező és hazánkban egyedülálló Kárpát-medencei Online Oktatási Központ sikeréért, azért hogy a határon túli fiatalok számára is elérhetővé váljanak a naprakész szakmai információk. Ugyanez a kitartás vitte előre az Elektronikus és Digitális Tananyagok Iroda vezetőjeként is az online tananyagok rendszerének kiépítésében. Koordinálásával került bevezetésére egyetemünkön a Moodle online tananyagokat kezelő keretrendszere. Ma már tudjuk, mennyi előrelátás és figyelem volt ebben a tevékenységében is, hiszen egyetemünk elsősorban ennek köszönhetően tudott a lehető leghamarabb átállni, és megfelelni a koronavírus-járvány időszakában megjelent újfajta digitális kihívásnak. A tantárgyak felügyelete és hallgatói közvetítése nagy munkát rótt rá, de mindig minden helyzetben a megoldást kereste, és azokat alkotói és pedagógusi hozzáállásából adódóan mindig meg is találta. Pozitív hozzáállása, tettrekészsége, tenni akarása példaértékű volt és magával ragadta környezetét, kollégáit, munkatársait.

Emellett tudományos előmenetelén dolgozott, a doktori fokozat megszerzése volt a célja, amelyhez számos publikációja jelent meg nemzetközi és hazai konferenciákon. Előadásaival rövid idő alatt a digitális oktatásszervezés szaktekintélyévé tette a hazai és a Közép-Kelet Európai tudományos porondon.

Rendezvényeinken is aktív szerepet vállalt, megnyerő személyisége hozzájárult az Óbudai Egyetem hazai és nemzetközi kapcsolatépítéséhez. Önzetlenül segített a különböző hazai egyetemek digitális tananyagfejlesztési rendszereinek kialakításában.

Franciska a kollégánk volt, és sokunk barátja, mert mindig nyitott, az ügyeket megoldani kívánó személyisége, lényeglátó embersége valódi közösséget teremtett az Óbudai Egyetemen. Osztozunk a család gyászában, a feldolgozhatatlan veszteségben.

Hegyesi Franciskát az Óbudai Egyetem saját halottjának tekinti.

Szeretett munkatársunk temetése december 29-én 14.15-kor lesz a Kispesti temetőben.

(1194 Budapest, Puskás Ferenc u. 3.).
Frissítve: 2021.12.23.

Legfrissebb cikkek