Újabb innovációs pályázat nyertese az ÓE

Hidrogén energetika – Energiatárolás – Rendszerintegráció: ipari együttműködés és újabb sikeres innovációs pályázat nyertese az Óbudai Egyetem (ÓE).

Konzorciumi partnerként, újabb innovációs pályázaton nyert jelentős támogatást az Óbudai Egyetem. A „Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása (2021-2.1.1-EK), támogatott projektek” keretében a beadott pályázat címe: „Innovatív elektrokémiai energiatárolás fejlesztése és szinergiájának vizsgálata naperőművel és hidrogéntermelő üzemmel”. A pályázatot a Halmajugrai Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft., a Talentis Consulting Zrt., az Óbudai Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Pannon Egyetem közösen nyújtotta be, az elnyert támogatás összege: 1 500 000 000 forint.

Az Európai Unió kiemelt célkitűzése, hogy a tagállamok szintjén 2030-ra az 1990-es évek szintjéhez képest legalább 40 százalékkal csökkenjen az üvegházhatású gáz-kibocsátás. E környezetpolitikai cél eléréséhez nagymértékben hozzájárul a karbonmentes energiaforrásokból előállított energia felhasználásának térnyerése.

A felhívás célja olyan mintaprojektek támogatása volt, melyek megalapozzák a Li-ion technológiától eltérő, azt kiegészíteni képes és azzal együttműködő, elektrokémiai energiatárolási technológiák piaci megjelenését.

Szemben az Li-technológiával, az aktuális pályázat célja azon energiatároló projektek támogatása, melyek, hosszú kitárolási idejükkel segíthetik a karbonmentes termelők (elsősorban naperőművek) integrálását a villamosenergia-rendszerbe, továbbá a karbonmentes többlettermelés okozta rendszer-szabályozási kihívásokat napon belül is képesek kezelni (például: több órás villamos szabályozási kapacitás létrehozásával).

Mintaprojektünkben, egy hazai szinten eddig még nem alkalmazott innovatív, energiatárolási-technológiát, üzemeltetési módszereket és eljárásokat tervez megvalósítani az egyetem, elősegítve az energiarendszer-rendszerintegrációs folyamatait. A projekt kimagasló lehetőséget biztosít az ipar és az eltérő tudományágakban kismagasló egyetemi partnerek együttműködésére, valamint elősegíti a hazai kutatási, oktatási és ipari megvalósítási potenciál kiaknázását.

 

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: ITM

Forrás: A támogatás forrása a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 2. cím 6. alcím 3. jogcímcsoport Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzata.

Döntés dátuma: 2021. november 16.

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/egyeb-tamogatas/2021-211-ek-tamogatott-projektek

 

Fotó: alternativenergia.hu

Frissítve: 2021.12.09.

Legfrissebb cikkek