Egerváry-díjas Prof. Dr. Szeidl László

Prof. Dr. Szeidl László, az Óbudai Egyetem (ÓE) Professor Emeritusa, a Neumann János Informatikai Kar korábbi dékánja, a Magyar Operációkutatási Társaság Egerváry-díja kitüntetésében részesült. Az elismerést évente egy olyan személy veheti át, aki nemzetközileg jelentős életművet alkotott. A díjat Prof. Dr. Pintér Miklós, a Magyar Operációkutatási Társaság elnöke adta át a szervezet XXXIV. konferenciájának nyitónapján.

A díj névadója, Egerváry Jenő akadémikus, az ÓE jogelődjének nemzetközi hírű tanára volt. Az emlékplakett 2021. évi díjazottja, Szeidl László 1948-ban született Salgótarjánban. 1971-ben kapott matematikus diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1979-ben a matematikai tudomány kandidátusa fokozatot nyerte el a Moszkvai Állami Egyetemen. Ennek alapján, az ELTE-n természettudományi doktor címet kapott. 1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia a matematikai tudomány doktora címet adományozta számára. 1998-ban habilitált az ELTE-n. 1971-1981 között a MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetében dolgozott, mint tudományos segédmunkatárs majd munkatárs, végül tudományos főmunkatárs. SZTAKI-s évei alatt aspirantúrán vett részt a Moszkvai Állami Egyetemen (1977-79). 1981-1992 között az ELTE Számítóközpontban dolgozott, kezdetben tudományos főmunkatárs, 1985-től címzetes egyetemi docens. 1984-től az Alkalmazott Rendszerelméleti önálló tudományos csoport vezetője. 1992-1999 között az ELTE Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszéken dolgozott, kezdetben tudományos főmunkatárs, 1994-től egyetemi docens. ELTE-s főállása mellett a Budapesti Műszaki Egyetemen is oktatott részfoglalkozásban; a Közlekedésmérnöki Karon (1981-1985), és az Építőmérnöki Karon (1992-1993). 1999-ben egyetemi tanári kinevezést nyert a Pécsi Tudományegyetem Matematika Tanszékén. 2000-2005 között a PTE Matematikai és Informatikai Intézetének igazgatója. 2005-től az Óbudai Egyetem (korábban Budapesti Műszaki Főiskola) egyetemi tanára. 2006-2010 között a Neumann János Informatikai Kar dékánja. 2011-2013 között a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Karának egyetemi tanára. A Pécsi Tudományegyetemen vezetésével jött létre a Matematikai és Informatikai Intézet 2000-ben. Öt és fél éven keresztül igazgatta az intézetet, és ezalatt sikerült szilárd alapokra helyeznie. Akkreditáltatta és szakfelelősként elindította a programozó matematikus képzést, valamint más szakterületekkel közös informatikai képzéseket, majd 2005-től a programtervező informatikus BSc-t.

Az Óbudai Egyetemen (korábban Budapesti Műszaki Főiskolán) a Neumann János Informatikai Kar dékánja illetve főigazgatója volt a 2006-tól 2010-ig tartó időszakban. Vezetése alatt a kar jelentősen fejlődött mind oktatási, mind kutatási területen: 2007-ben sor került a mérnök informatikus MSc szak akkreditációjára és a képzés 2008-ban elindult. Aktív szerepet játszott az Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola megalapításában, tudományos műhely vezetőjeként és törzstagként. Az akkreditációra 2009-ben került sor. 2013-ban Alkalmazott Matematikai programmal egészült ki a doktori iskola, az új program vezetője Szeidl László volt. A kibővült Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai DI alelnöke volt 2014-től. Az egyetem Doktori Tanácsának tagja volt a 2008-2010 időszakban, és a Természettudományterületi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke volt 2014-től.

A BME Közlekedésmérnöki Kar Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács tagja 2000-től. A BME Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács tagja 2014-től. A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Habilitációs Bizottságának tagja 2011-től. Az egyetem Doktori Tanácsának tagja (2012-2013). Az Óbudai Egyetem professor emeritusa 2018 óta.

Szeidl László életpályájáról bővebben az alábbi linken olvashatnak: http://www.uni-obuda.hu/szeidl/oneletrajz.html
Frissítve: 2021.12.02.

Legfrissebb cikkek