Az Ybl Karon is átadták a diplomákat

Az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán a járványhelyzetre tekintettel idén rendkívüli intézkedések mellett - zárt körben – tartották meg a Kari Tanács ünnepi ülését, melyen egyúttal átadták a magyar nyelvű képzésen végzett hallgatók diplomáit 2021. július 23-án.

A tanácsülésen Prof. Dr. Kovács Levente rektor köszöntötte a megjelenteket, majd közreműködött a diplomák átadásában. A továbbiakban Prof. Dr. Anthony John Gall, a kar dékánja mondott köszöntőt, melyben kitért azokra a hozzátartozókra és az általuk nyújtott támogatás fontosságára is, akik a jelenlegi diplomaosztó kereteiben csak távolságtartás mellett, a Cházár András utcában kísérhették figyelemmel az eseményt.A diplomák átadása előtt a kitüntetésben részesülteket méltatták, melynek keretében a rektor átadta Prof. Dr. Kiss Gyula részére az egyetemi törzsgárda kitüntetést, majd Gere Gábor Csaba tűzvédelmi posztgraduális szakon végzett mérnöknek a kiváló minősítésű okleveléért járó emléklapot. Ezután a Hallgatói Önkormányzat kari szervezete által kitüntetett hallgatók díjazása következett, az okleveleket Siklósi Tamás kari HÖK elnök adta át Könnyű Dórának és Hőgye Norbertnek, az egyetemi évek alatt végzett érdekképviseleti tevékenységük elismeréseként.A kitüntetéseket a mérnöki fogadalomtétel követte, majd az oklevélosztó tanácsülésen az építészmérnöki MSc és BSc szakos, az építőmérnök BSc szakos, a műszaki menedzser BSc szakos és a tűzvédelmi mérnök posztgraduális képzés hallgatói - több mint 100-an vehették át oklevelüket az iskola udvarán, személyes jelenlét mellett. Az ünnepi tanácsülés zárásaként a kar dékánja elköszönt a végzett hallgatóktól, arra kérve őket, hogy az egyetemi évek alatt szerzett barátokat, az alma matert a szakmai életük során se felejtsék el.

Frissítve: 2021.12.06.

Legfrissebb cikkek