Jelentősen emelkedett az Acta Polytechnica Hungarica folyóirat impakt faktora

Prof. Dr. Kovács Levente, a folyóirat főszerkesztője szerkesztőbizottsági ülést hívott össze, ahol bejelentette, hogy a Clarivate napokban kiadott tudományos folyóiratokra vonatkozó kimutatása szerint az Acta Polytechnica Hungarica 2020-ra kiszámított IF száma 1.806.

Minden tudományos folyóirat számára a legfontosabb elismertséget az jelzi, ha impakt faktorral rendelkezik, amelyet az előző két évben publikált tudományos cikkek minősége és hivatkozása alapján számítanak.

A Clarivate 2021. június 30-án adta ki az általa jegyzett folyóiratok legfrissebb listáját az impakt faktorokról, amely szerint az Acta Polytechnica Hungarica mérőszáma jelentősen emelkedett az elmúlt évhez képest.

Ebből az alkalomból szerkesztőbizottsági ülésre került sor Prof. Dr. Kovács Levente, főszerkesztő, Dr. Haidegger Tamás, főszerkesztő-helyettes, Prof. Dr. Rudas Imre, tiszteletbeli főszerkesztő, a folyóirat alapítója, Szakál Anikó, vezető szerkesztő, Prof. Dr. Pokorádi László, a gépészmérnöki szekció vezetője, Prof. Dr. Radu-Emil Precup, a villamosmérnöki szekció vezetője, Prof. Dr. Rudolf Andoga, az informatikai szekció vezetője, Prof. Dr. Gulácsi László, az Óbudai Egyetem tudományos rektorhelyettese, és Berek László, könyvtárvezető részvételével.Prof. Dr. Kovács Levente bemutatta a folyóirat főbb jellemzőit, történeti áttekintést adott a fejlődéséről, ismertette a szerkesztőbizottság előtt álló feladatokat, és nem kis büszkeséggel és örömmel számolt be az impakt faktor jelenlegi adatáról, amely a tavalyi 1,219-ről 1,809-re emelkedett.

Az impakt faktor a folyóiratok idézetelemzésen alapuló minősítője valamely szakfolyóirat idézettségét jelző mutató. Az impakt faktor a folyóirat két egymást követő évfolyamában közölt cikkeinek – a cikkek számával arányosított – átlagos idézettsége a rákövetkező harmadik tárgyévben. Az érték kiszámítása az Institute for Scientific Information (Clarivate Analytics) adatbázisai alapján történik. A folyóiratok impakt faktora évről évre változik.

Az Acta Polytechnica Hungarica tekintélyesen emelkedett impakt faktora egyértelmű pozitív objektív jelzés az Óbudai Egyetem elmúlt két évben tett sikeres tudományos lépéseiről.

A folyóirat nyomtatott kötetei mellett párhuzamosan online változata is megjelenik, elektronikusan a http://acta.uni-obuda.hu oldalon érhetők el a cikkek.
Frissítve: 2021.12.06.

Legfrissebb cikkek