4 éves doktori (PhD) képzés indul szeptembertől

Az Óbudai Egyetemen 2021 szeptemberétől PhD fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzés indul az Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolában (AIAM DI) az Óbudai Egyetem (ÓE) és a Magyar Diabétesz Társaság (MDT) közösen meghirdetett kutatási témájában.

A doktori képzés célja, hogy segítse az ÓE és az MDT közös törekvéseit a magyar cukorbeteg-kutatások előrevitelében, az Óbudai Egyetemen az MDT közreműködésével készülő mesterséges hasnyálmirigy cukorbeteg-döntéstámogató rendszere egyes komponenseinek, képességeinek fejlesztését megalapozó tudományos munkát, vizsgálatokat.

A felhívásra pályázatot benyújtó pályázó „szervezett részidejű (levelező) doktori képzési rendben” végzi doktori tanulmányait az AIAM DI, valamint az Egyetem szabályrendszerei szerint.

A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a „képzési és kutatási”, a második a „kutatási és disszertációs” szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.

 

Jelentkezési határidő: 2021. május 21. (péntek) 12.00 óra

 

A doktori képzésre jelentkezni az AIAM DI honlapjáról

http://aidi.uni-obuda.hu/hu/jelentkezoinknek/jelentkezes-a-doktori-iskolaba-feltetelek

letölthető jelentkezési lap („Jelentkezési lap doktori képzésre.doc”) és mellékleteinek benyújtásával lehet a Doktori Iskola Titkárságánál:

 

Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola (AIAM DI)

Prof. Dr. Tar József Kázmér egyetemi tanár

1034 Budapest, Bécsi út 96/b. BA.4.16

tel: +36 (1) 666-5543

e-mail: tar.jozsef@nik.uni-obuda.hu

 

         Titkárság:

Bácskai Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

1034 Budapest, Bécsi út 96/b. BA.4.08

tel: +36 (1) 666-5541

e-mail: bacskai.zsuzsanna@nik.uni-obuda.hu

 

A jelentkezés módja: a kitöltött jelentkezési lap és mellékleteinek benyújtása e-mail-ben a doktori iskola titkárságának.

http://aidi.uni-obuda.hu/hu

A géppel kitöltött jelentkezési lapot és az ahhoz kapcsolódó mellékleteket elektronikus formában is be kell küldeni. Fontos, hogy a jelentkezők saját e-mail címüket a jelentkezési lapon megadják.

A jelentkezők előszűrése az Óbudai Egyetem és a Magyar Diabétesz Társaság által delegált Szakmai Értékelő Bizottság által történik. A Szakmai Értékelő Bizottságban az ÓE rektora, az AIAM DI DIT elnökének delegáltja, valamint az MDT delegáltja vesz részt (mindösszesen 3 fő).

A Szakmai Értékelő Bizottság 2021. május 28-ig hirdet eredményt az előszűrésen részt vevő jelentkezők e-mailben történő értesítésével.

Az előszűrésen „megfelelő” minősítést elnyert jelöltek a Szakmai Értékelő Bizottság ajánlásával vehetnek részt a doktori iskola felvételi cselekményében, melynek jelentkezési határideje: 2021. május 31. (hétfő) 16.00 óra. Az ehhez kapcsolódó felvételi elbeszélgetést 2021 júniusában tartják meg, ennek időpontjáról a jelöltek írásban értesítést kapnak.

Az Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola (AIAM DI) és a Magyar Diabétesz Társaság közösen meghirdetett kutatási témájára csak az nyerhet felvételt, aki az előszűrésen a Szakmai Értékelő Bizottságtól „megfelelő” minősítést kapott.

 

A papíralapú jelentkezési anyagot a júniusban tartandó felvételi beszélgetésre kell elhozni.

A doktori iskolába való felvételről az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke írásban értesíti a jelentkezőket.

 

A jelentkezés feltételei

 • Oklevéllel igazolt egyetemi MSc vagy más, azzal egyenértékű egyetemi képzés.

 • Jelentkezést elfogadunk olyan végzős egyetemi hallgatóktól is, akik oklevelüket még e tanév második félévének végéig megszerzik.

 • Legalább jó minősítésű egyetemi oklevél. Ez a feltétel csak az oklevél megszerzésétől számított 2 évig érvényes, utána a minősítés csak a felvételi pontszámot befolyásolja.

 • Angol nyelvű, legalább középfokú C típusú (B2 szintű, vagy azzal egyenértékű) államilag elismert nyelvvizsga. Ez alól más nyelvvizsga megléte esetén mentesség kérhető.

 • Az angol nyelv legalább középfokú (B2 szintű), államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga követelményét a külföldi közoktatási intézményben az adott állam hivatalos nyelvén szerzett érettségi bizonyítvány kiváltja azzal, hogy az adott külföldi állam hivatalos nyelve szerinti államilag elismert „C” típusú (komplex) középfokú nyelvvizsgaként ismerik el.

 •  A tervezett kutatás szakmai területének átfogó ismerete, kezdeti kutatási módszertani ismeretek.


A jelentkezési lap benyújtandó mellékletei
 • Egyetemi oklevél másolata

 • Idegen nyelvű oklevél/bizonyítvány esetén annak hiteles fordítása, illetve honosítása vagy ekvivalenciája

 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata,

 • Szakmai önéletrajz

 • Publikációs jegyzék (amennyiben ilyen van) (A tudományos diákköri konferenciákon való részvétel is.)

 • Előzetes kutatási terv a leendő témavezető láttamozásával (2000-5000 karakter)


 

http://aidi.uni-obuda.hu/hu/hallgatoinknak/kutatasi-terv

 

 • Egyéni képzésre jelentkezés esetén a munkahely támogató nyilatkozata

 • Lehetőség szerint ajánlás (oktatótól, munkahelyi vezetőtől, szakmai példaképtől, stb.)

 • Nyilatkozat arról, hogy a jelentkező kéri-e felvételét – szervezett költségtérítéses képzésre – abban az esetben is, ha szervezett ösztöndíjas képzésre nem nyer felvételt

 • Levelező képzés esetén munkahelyi ajánlás

 • 9.000 Ft, azaz kilencezer forint felvételi eljárási díj átutalását igazoló dokumentum.


 

Számlaszám: Óbudai Egyetem 10032000-00291350-00000000

Kérjük, a közlemény tartalmazza a jelentkező nevét és az AIAM DI témaszámát:

DOISAIM001


Felvételi beszélgetésA felvételre jelentkezőkkel a Doktori Felvételi Bizottság felvételi beszélgetést folytat. A benyújtott dokumentumok, valamint a felvételi beszélgetés alapján a bizottság 100 pontos skálán értékeli a jelentkezők teljesítményét az alábbi szempontok szerint:

 • a korábbi tanulmányi előmenetel (diploma minősítése);

 • nyelvvizsga;

 • a korábbi kutatómunka során felmutatott eredmények (közlemények, diákköri díjak);

 • átfogó szakmai ismeretek;

 • a doktori munkával kapcsolatos elképzelések, a kutatási program megvalósíthatósága.


 

A pontszámítás részleteit a doktori iskola szabályzata tartalmazza.

 

A KÉPZÉS FORMÁJASzervezett részidejű (levelező) doktori képzés


A doktori (PhD) fokozat eléréséhez szükséges tudásszint (ismeretanyag) és tudományos kutatói gyakorlat megszerzését segíti elő. A Doktori Iskola a doktoranduszok teljesítményét kreditrendszerben értékeli. A leckekönyvben szereplő minden sikeres vizsga és egyéb kutatói teljesítmény meghatározott kreditpontot jelent. A doktori képzésben részt vevő hallgatók oktatási tevékenységet végezhetnek, amely egyben kreditszerzési lehetőség is. A hallgatók képzésüket abszolutóriummal zárják le, amelyhez minimálisan 240 kreditpontot kell összegyűjteniük. A szervezett képzésben résztvevő doktorandusz az egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll.

 

költségtérítés díja 150.000 Ft/félév, amelyet az ÓE és az MDT közös képzési programjára felvételt nyert jelöltnek nem kell megtérítenie az ÓE és az MDT között született megállapodásnak megfelelőenA képzés díja a közös kutatási témára felvételt nyert hallgatók számára díjtalan.

 

A doktori témák kifejtéséhez az Óbudai Egyetem összesen 9.5 millió forint kutatási támogatást biztosít az „Innovációs szolgáltató bázis létrehozása diagnosztikai, terápiás és kutatási célú kiberorvosi rendszerek fejlesztésére” 2019-1-3-1-KK-2019-00007 című projekt „Cukorbeteg döntéstámogató rendszer fejlesztése” című feladat keretében. A kutatási támogatási keret a kutatási témák kifejtéséhez szükséges berendezések vagy szolgáltatások beszerzésére, vagy munkabér költségnemekre fordítható és 2023. december 31-ig használható fel a projekt szakmai vezetőjének jóváhagyásával. Az egyes kutatási témák összegszerű támogatásának mértékéről a Szakmai Értékelő Bizottság tesz előzetes javaslatot, melyet a projekt szakmai vezetője hagy jóvá.

 

A kutatásban létrejövő eredmények az MDT és az ÓE közös eredményeit képezik, valamint hasznosításra kerülnek az Óbudai Egyetem cukorbeteg döntéstámogató rendszerének fejlesztése és üzemeltetése során.

 

A felvételt nyert doktori hallgatónak a teljes kutatási időszakban az AIAM DI szabályzatában foglaltaknak meg kell felelnie.

 

A doktori képzésről és a doktori iskolát érintő egyéb kérdésekről a honlapok adnak tájékoztatást. A jelentkezéssel kapcsolatban felmerülő további kérdésekkel az AIAM DI vezetőjéhez lehet fordulni.

 

 

Budapest, 2021. április 29.

 

 

 

Prof. Dr. Kovács Levente sk.                                Prof. Dr. Kempler Péter sk.

Rektor                                                             MDT elnök
Frissítve: 2021.12.09.

Legfrissebb cikkek