Dr. Tuzson Tibor emlékére

Szomorú szívvel vettük tudomásul, hogy Dr. Tuzson Tibor okleveles villamosmérnök, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Műszertechnikai és Automatizálási Intézet nyugalmazott docense 73 éves korában eltávozott közülünk.

A kolozsvári 11. számú Középiskolában, a mai Báthory Líceumban tanult, majd 1965-ben érettségizett. Érettségi után a Bukaresti Műszaki Egyetem hallgatója lett, ahol 1970-ben villamosmérnöki diplomát szerzett.

A diploma megszerzése után Kolozsvárott a Tehnofrig gépgyárban dolgozott, majd a Kolozsvári Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán lett tanársegéd. A Mikroelektronikai Vállalat BOÁK (Berendezés Orientált Áramkörök) Tervező Osztályán osztályvezető volt. Fő érdeklődési területe a digitális jelfeldolgozás és eszközei, a témában több mérnöktovábbképző előadás és jegyzet szerzője és társszerzője, számos magyar és külföldi konferencián vett részt mint előadó. 1985-ben egyetemi doktori címet szerzett.

Később egyetemünk jogelődjének, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolának lett az oktatója. Programozás, elektrotechnika, információbiztonság, valamint adatbiztonság és kriptográfia című tárgyakat oktatta. Több jegyzet, szakkönyv szerzője, írója, társszerzője. Főigazgató-helyettesként a nemzetközi kapcsolatok tématerületét látta el. A Nürnbergi Műszaki Egyetemre kapott több éves oktatói meghívást.

Visszatérte után többször előadást tartott a határon túli magyar villamosmérnök hallgatók számára szervezett Kandó Kálmán Nyári Egyetemen.

Az Ő ötlete volt, és sikerült is hét alkalommal megszerveznie 2010-2016 között a BBK-t, a Báthory-Brassai Nemzetközi Multidiszciplináris Tudományos Konferenciát. A 2011-2016 közötti, legutóbbi hat év rendezvénye a Magyar Világtalálkozóhoz kapcsolódva, az Óbudai Egyetem, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar és a Mikes-Jósika Alapítvány szervezésében, a “Kárpát-medencei versenyképesség”“Megmaradásunk” és “Tegnap okán ma a holnapért” jelszavak alatt, valamint az alábbi idézetek tükrében kerültek megrendezésre: „Egy állandóan változó környezetben azok a szervezetek maradnak fenn, amelyek megfelelően tudnak alkalmazkodni" (Charles Darwin), „Nincs nagyobb hatalom egy ötletnél, amelynek ideje elérkezett” (Victor Hugo), „Egy problémát nem lehet ugyanazzal a gondolkodásmóddal megoldani, amely a problémát előidézte” (Albert Einstein), „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn” (gróf Széchenyi István), „A tudományos emberfők mennyisége a nemzet igazi hatalma…” (Széchenyi István: Hitel, 1830).

A BBK-t felülmúlhatatlan lelkesedéssel szervezte, olyan sikeresen, hogy a konferencia megnövekedett több mint 25 szekcióra és több mint 200 előadóra, nem beszélve a többi résztvevőről, a hallgatóságról, érdeklődőkről. Ebben teljesedett ki a legjellemzőbben Dr. Tuzson Tibor kreatív szelleme.

Emberileg és szakmailag is egy kiváló villamosmérnök, kolléga, oktató távozott tőlünk.

Emlékét megőrizzük.
Frissítve: 2021.04.12.

Legfrissebb cikkek