Sikeresen zárult az Óbudai Egyetem EFOP-3.6.1-16-2016-00010 pályázata

Az Óbudai Egyetem bővítette kutatási kapacitásait, illetve fejlesztette kutatási szolgáltatásait az EFOP-3.6.1-16-2016-00010 azonosítószámú, „Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések az Óbudai Egyetemen” című projekt keretében. A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg, melyre a megítélt, vissza nem térítendő támogatás 392,79 millió forint volt.

A projekt alapvető célja az volt, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodás Stratégia (S3) célkitűzéseihez igazodva az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara (OE-AMK) bővítse a kutatási kapacitásait, fejlessze kutatási szolgáltatásait, valamint az Intézmény harmadik missziójának megerősítése révén kialakítsa és megszilárdítsa a regionális tudás négyszöget a székesfehérvári régióban.

A fejlesztések célcsoportjai a konzorcium K+F fejlesztéseiben részt vevő kutatók, oktatók, továbbá azok a diplomatervet készítő MSc hallgatók, illetve PhD hallgatók voltak, akiknek előtanulmányai lehetővé tették a projektben történő részvételt, és bekapcsolódhattak a szakmai tevékenységbe, a projekt lebonyolításába.

A célkitűzések végrehajtásával az OE-AMK K+F+I kapacitása és potenciálja növekedett, illetve a régióban betöltött tudásbázis szerepe megerősödött, melynek következtében a magyar társadalmi innovációt és a hazai ipar igényeit is kielégítő komplex K+F szolgáltatások ellátására alkalmassá vált. A projekt teljesítése során az Intézmény jelentősen hozzájárult a megújuló szellemi kapacitás fejlesztéséhez és fenntartásához, azaz a kutatói utánpótlás hosszú távú biztosításához.

Kedvezményezett: Óbudai Egyetem

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.6.1-16-2016-00010

Projekt címe: Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések az Óbudai Egyetemen

Megvalósítás időtartama: 2017.01.01 - 2020.12.31.

Megítélt támogatás: 392.789.930 forint.

Frissítve: 2021.04.16.

Legfrissebb cikkek