Együttműködés a Magyar Diabetes Társasággal

A Magyar Diabetes Társaság (MDT) minden évben tavasszal országos tudományos kongresszust tart, melyen hagyományosan felkérést kapnak előadás megtartására neves hazai és külföldi előadók. Az idei, XXVIII. Jubileumi Kongresszus (a társaság megalakulásának 50. évfordulója) tavasszal a COVID-19 pandémia miatt elmaradt, de 2020. december 3-6. kötött online formában, több mint 900 regisztrált résztvevővel megtartották az eseményt. Prof. Dr. Kovács Levente rektor a kongresszus plenáris ülésén (december 5-én) előadást tartott, illetve aláírta az Óbudai Egyetem és a Magyar Diabetes Társaság közötti együttműködési megállapodást.

Az MDT elnöksége idén Prof. Dr. Kovács Leventét, az Óbudai Egyetem rektorát kérte fel plenáris előadás megtartására, aki ismertette a hazai mesterséges pancreas fejlesztésének eredményeit és kitért a fejlesztői gárda, mint a Magyar Mesterséges Pancreas munkacsoprt tevékenységének ismertetésére is. Elmondta, hogy az elmúlt évtizedekben ez a fejlesztés a diabetológiai kutatások egyik központi elemét képezi, mely reális megoldást jelenthet a hasnyálmirigy endokrin funkciójának pótlására. Tájékoztatott, hogy hazai kutatási előzményeket követően 2010. szeptember 3-án egyetemi tudományos műhelyek közötti együttműködés formájában (a rektor, Prof. Dr. Kovács Levente) Dr. Barkai Lászlóval megalakították a Magyar Mesterséges Pancreas munkacsoportot. A munkacsoport célkitűzése volt, hogy a témakörben tevékenykedő magyar műszaki-informatikai és orvos-egészségügyi szereplők szakmai-tudományos potenciáljukat egyesíthessék, nemzetközileg látható és mértékadó K+F eredményeket érjenek el. A kutatások műszaki része az Óbudai Egyetem mérnök kutatói, a klinikai terület a Magyar Diabetes Társaság diabetológus orvosai közreműködésével történnek. A munkacsoport az elmúlt években elért eredményeit számos fórumon bemutatta, nemzetközi és hazai publikációkkal járult hozzá a hazai műszaki-orvosi határterületi kutatások hírnevének öregbítéséhez. A munkacsoport 2020. tavaszán kérvényezte befogadását az MDT-be, melyet a vezetőség elfogadott. A befogadás MDT közgyűlés általi, alapszabály szerinti véglegesítését a fennálló járványügyi okok miatti elhalasztották, ez a rendkívüli helyzet megszűnését követően, 90 napon belül történhet meg.

Az MDT tagjai és az ÓE kutatói között kialakult bő egy évtizedre visszatekintő együttműködések áttekintése céljából 2020. augusztus 24-én az ÓE rektora meghívására az MDT elnöksége látogatást tett az Egyetemen. Az eseményen az Intézményt Prof. Dr. Kovács Levente rektor és Dr. Eigner György docens, az MDT-t Prof. Dr. Kempler Péter jelenlegi elnök, Prof. Dr. Barkai László előző elnök és Prof. Dr. Wittmann István következő elnök képviselte. A látogatáson az MDT képviselői betekintést nyerhettek az Egyetemen történő orvostechnikai, biotechnológiai és informatikai kutatásokba, megismerhették az ígéretes K+F projekteket. A megbeszélésen megállapították, hogy a tudományos együttműködés mindkét fél és mindkét tudományterület számára eredményes, és számos területen van lehetőség az együttműködés továbbfejlesztésére, kiterjesztésére. A kooperáció fő irányaiként a közös szakmai és képzési projekteket, pályázatokat, az elméleti és alkalmazott kutatást, a klinikai kutatást, a PhD kutatási munka támogatását és az informatikai fejlesztést jelölték meg. Megállapodás született arról, hogy a közös munka a jövőben szabályozott keretek között, az ÓE és az MDT közötti együttműködési megállapodás keretében valósul meg. Az együttműködési megállapodás elkészült, melyet az MDT XXVIII. Jubileumi Kongresszusának plenáris ülésén, 2020. december 5-én az ÓE rektora és az MDT elnöke aláírta.
Frissítve: 2021.02.27.

Legfrissebb cikkek