Kibermedicina webinárium az Óbudai Egyetemen

Online szimpóziumot rendezett az Óbudai Egyetem Kiberorvosi Kompetencia Központjának (továbbiakban: KIKOK) nyertes pályázatát megvalósító szervezeti egység valamint konzorciumi partnerei (3DHISTECH Fejlesztő Kft., ELKH Természettudományi Kutatóközpont) november 19-én. A 2019-1-3-1-KK-2019-00007 azonosítószámú „Innovációs szolgáltató bázis létrehozása diagnosztikai, terápiás és kutató célú kiberorvosi rendszerek fejlesztésére” című projekt célkitűzéseit és eddigi eredményeit mutatták be.

A rendezvényt az Óbudai Egyetem rektora, Prof. Dr. Kovács Levente nyitotta meg. Az előadások az alábbi témákat érintették: Robotalkalmazás mikroszkóp tárgylemezek archiválására nem strukturált működési környezetben; Digitális mikroszkópia - 3D megjelenítés; Kemoterápia optimalizálás: kihívások és eredmények; Fizikai aktivitás detekció gépi tanulás segítségével, a BlackAnt platform használatával; Transzgenikus egérmodellek alkalmazása kemoterápia optimalizáláshoz.

Az előadások tanulsága szerint a projekt első nyolc hónapja alatt jelentős kutatási eredményeket sikerült felmutatni az érintett területeken. Ezek közül kiemelkedő a kemoterápia optimalizálásánál alkalmazható, úgynevezett „smart terápia” megközelítés, amely a rendszer- és irányításelmélet matematikai eszköztárát alkalmazza a kemoterápia dózisok egyénre szabott meghatározására. A konzorcium kutatóinak együttműködésével lezárult az első állatkísérlet, amely igen ígéretes eredménnyel végződött, ezzel megvilágítva a „smart terápia” módszer távlati lehetőségeit.

A projekt hosszú távú célja a KIOK üzemeltetése és fenntartása az Óbudai Egyetemen, a konzorciális partnerekkel szorosan együttműködve. Dr. Galambos Péter igazgató hangsúlyozta, hogy az orvosinformatikai és egészségügyi kiberfizikai rendszerek területén történő piacorientált kutatási képességek és működési modellek kialakítása a fő motiváció. Annak érdekében, hogy a kompetencia központ, a közreműködő konzorciális és nem konzorciális partnerek, valamint az orvosinformatikai iparág humánerőforrás igényét jelentős mértékben kielégítse, az Óbudai Egyetem stratégiai célként határozta meg orvosinformatikai vonatkozású képzések kidolgozását és indítását.

 

Megvalósítás időtartama: 2020.03.01. - 2024.02.28

Megítélt támogatás: 2.390.022.118 Ft

A konzorciumvezető támogatási összege: 909.335.977 Ft

A projektről további információt a http://dev.kikok.uni-obuda.hu/ oldalon olvashatnak.

Frissítve: 2021.04.16.

Legfrissebb cikkek