„Az életet átszövő statisztika” – konferencia - Középpontban a földrajzi környezetünk

A Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódva tartott közös online konferenciát az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara (KGK) és a Magyar Statisztikai Társaság 2020. november 10-én „Az életet átszövő statisztika – Földrajzi környezetünk és az életünk” címmel.

A konferencia programja és kiadványa1 a számok, adatok és a statisztika mindennapi életünkben betöltött szerepével, a statisztikai adatok értelmezésével foglalkozik, választ keresve a rendezvény mottójául választott „Az életet átszövő statisztika” kérdéskörére.

A szervezők célja a 2017-ben megkezdett közös gondolkodás továbbvitele volt. Zrubka Zsombor, az Óbudai Egyetem, Kovács Péter, a Magyar Statisztikai Társaság és Csiszárik-Kocsir Ágnes a KGK vezetése nevében mondott köszöntője után hangzottak el a szakmai előadások.

Grüll Tibor professzor (Pécsi Tudományegyetem) az első átfogó népjóléti program - Traianus alimenta-rendszerét mutatta be. Kőmíves Tamás akadémikus (Magyar Tudományos Akadémia), a csapadékhiányos területek térinformatikai adatbázis építése és a mezőgazdasági termőterület eltartó képességét vizsgálta, kiemelve a környezeti indikátorok képzését. Pénzes János egyetemi docens (Debreceni Egyetem) regionális vizsgálatok tapasztalatai alapján kiemelte, hogy a centrum - periféria lehatárolás nem is olyan egyszerű, a változó statisztikai-adatgyűjtési háttérre, az átalakuló területi-politikai prioritásokra, egyúttal az átformálódó társadalmi értékrendre tekintettel. Szónokyné Ancsin Gabriella (Szegedi Tudományegyetem) az adatok geodemográfiai értelmezésével és oktatásbeli megjelenésével foglalkozott. Pelles Márton doktorandusz (Pécsi Tudományegyetem) a statisztikai adatgyűjtés határait és új lehetőségeit a magyar kereskedelmi tengerészet, azon belül is Fiume kikötője példáján keresztül szemléltette. Horváth Dániel (Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.) a tudatos városrehabilitáció társadalmi rétegződésének változását vizsgálva levezette, hogy az Óbudai Egyetem józsefvárosi, Tavaszmező utcai kampuszának környéke vonzó, új csomóponttá vált az elmúlt évtizedben!

A korábbiaktól eltérően online módon megrendezett konferencián 6 előadás hangzott el, történeti keretbe helyezve a földrajzi, társadalmi környezet és a számok kapcsolatát.

A körülöttünk lévő komplex társadalmi, gazdasági problémák és a köztük lévő kapcsolatrendszerek, az adatközlések megértéséhez, megismeréséhez, megfelelő statisztikai jártasságra, illetve statisztikai adatokon alapuló érvelésre, kritikus gondolkodásra is szükségünk van. Ehhez manapság nagy mennyiségű adat, adatforrás és vizualizáció áll rendelkezésre, amelyek helyes és értő használata elengedhetetlen. A statisztikai jártasság, gondolkodásmód, érvelés közvetett és közvetlen fejlesztésében fontos szerepe van az oktatási intézményeknek, illetve a szakmai szervezeteknek is. A konferencia (örvendetes módon) nagymértékben hozzájárult mindehhez, ezért nem kérdés, hogy a Magyar Statisztikai Társaság örömmel csatlakozott a rendezvény szervezőihez.

 

1A konferencia előadásainak magyar és angol nyelvű összefoglalóit Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin szerkesztette. A kiadvány elérhető (a kiadó) az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara honlapján: http://kgk.uni-obuda.hu/gazdasagstatisztika-konferencia

 

Köszönet az előadóknak, a résztvevőknek: Gondolkodjunk közösen!
Frissítve: 2021.04.19.

Legfrissebb cikkek