4 éves doktori (PhD) képzés és doktori fokozatszerzés

AZ ÓBUDAI EGYETEM FELVÉTELT HIRDET

4 éves doktori (PhD) képzésre és a doktori fokozatszerzésre való egyéni felkészülésre


Az Óbudai Egyetemen 2021. februárjától PhD fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzés indul az

-          Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola

-          Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola

-          Biztonságtudományi Doktori Iskola

 

keretében nappali, költségtérítéses levelező képzési rendben, valamint egyéni felkészülés formában. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.


Jelentkezési határidő: 2021. január 8. (péntek) 16.00 óra


 

Doktori képzésre jelentkezni a választott doktori iskola honlapjáról letölthető jelentkezési lap és mellékleteinek benyújtásával lehet a doktori iskolánál:

 

Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola (AIAM DI)

Prof. Dr. Tar József Kázmér egyetemi tanár

1034 Budapest, Bécsi út 96/b. BA.4.16

tel: +36 (1) 666-5543

e-mail: tar.jozsef@nik.uni-obuda.hu

 

Titkárság:
Bácskai Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

1034 Budapest, Bécsi út 96/b. BA.4.08

tel: +36 (1) 666-5541

e-mail: bacskai.zsuzsanna@nik.uni-obuda.hu

A jelentkezés módja: a kitöltött jelentkezési lap és mellékleteinek benyújtása e-mail-ben a doktori iskola titkárságának.

Web:http://aidi.uni-obuda.hu http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=184

 

 

Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola (AT DI)

Prof. Dr. Réger Mihály egyetemi tanár

1081 Budapest, Népszínház utca 8. N.2.28.

tel: +36-1-666-5462

e-mail: reger@uni-obuda.hu

Titkárság: Bereczki Bálint
Cím:1034 Budapest, Doberdó út 6. fszt. 1.
Telefon: +36-1-666-5976
E-mail: bereczki.balint@lib.uni-obuda.hu
A jelentkezés módja: a kitöltött jelentkezési lap és mellékleteinek benyújtása e-mail-ben a doktori iskola titkárságának.

Web: http://atdi.uni-obuda.hu  http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=194

 

Biztonságtudományi Doktori Iskola (BDI)

Prof. Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár

1081 Budapest, Népszínház utca 8. Fszt. 38.

tel: +36-1-666-5401

e-mail: rajnai.zoltan@bgk.uni-obuda.hu

Titkárság:

Farkasné Hronyecz Erika
Lévay Katalin
Cím:1081 Budapest, Népszínház utca 8. fszt. 15.
Telefon: +36-1-666-5375
E-mail: levay.katalin@uni-obuda.hu

A jelentkezés módja: a kitöltött jelentkezési lap és mellékleteinek benyújtása e-mail-ben a doktori iskola titkárságának.

Web:http://bdi.uni-obuda.hu http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=191

 

A géppel kitöltött jelentkezési lapot és az ahhoz kapcsolódó mellékleteket elektronikus formában is be kell küldeni. Fontos, hogy a jelentkezők saját e-mail címüket a jelentkezési lapon megadják.

A felvételi beszélgetés 2021. januárjában lesz, időpontjáról a jelöltek írásban értesítést kapnak. A papíralapú jelentkezési anyagot a felvételi beszélgetésre kell elhozni.

A doktori iskolába való felvételről az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke írásban értesíti a jelentkezőket.


A jelentkezés feltételei • Oklevéllel igazolt egyetemi vagy MSc végzettség.

 • Jelentkezést elfogadunk olyan végzős egyetemi hallgatóktól is, akik oklevelüket még e tanév első félévének végéig megszerzik.

 • Legalább jó minősítésű egyetemi oklevél. Ez a feltétel csak az oklevél megszerzésétől számított 2 évig érvényes, utána a minősítés csak a felvételi pontszámot befolyásolja.

 • Angol nyelvű, legalább középfokú C típusú (B2 szintű, vagy azzal egyenértékű) államilag elismert nyelvvizsga. Ez alól más nyelvvizsga megléte esetén mentesség kérhető.

 • Az angol nyelv legalább középfokú (B2 szintű), államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga követelményét a külföldi közoktatási intézményben az adott állam hivatalos nyelvén szerzett érettségi bizonyítvány kiváltja azzal, hogy az adott külföldi állam hivatalos nyelve szerinti államilag elismert „C” típusú (komplex) középfokú nyelvvizsgaként kerül elismerésre.

 • A tervezett kutatás szakmai területének átfogó ismerete, kezdeti kutatási módszertani ismeretek.


A jelentkezési lap benyújtandó mellékletei
 • Egyetemi oklevél másolata

 • Idegen nyelvű oklevél/bizonyítvány esetén annak hiteles fordítása, illetve honosítása vagy ekvivalenciája

 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata

 • Szakmai önéletrajz

 • Publikációs jegyzék (amennyiben ilyen van) (A tudományos diákköri konferenciákon való részvétel is.)

 • Előzetes kutatási terv a leendő témavezető láttamozásával (2000-5000 karakter)

 • Egyéni képzésre jelentkezés esetén munkahely támogató nyilatkozata

 • Lehetőség szerint ajánlás (oktatótól, munkahelyi vezetőtől, szakmai példaképtől, stb.)

 • Nyilatkozat arról, hogy a jelentkező kéri-e felvételét – szervezett költségtérítéses képzésre – abban az esetben is, ha szervezett ösztöndíjas képzésre nem nyer felvételt

 • Levelező képzés esetén munkahelyi ajánlás

 • 9.000 Ft, azaz kilencezer forint felvételi eljárási díj átutalását igazoló dokumentum.


 

Számlaszám: Óbudai Egyetem 10032000-00291350-00000000

Kérjük, a közlemény tartalmazza a jelentkező nevét és annak a Doktori Iskolának a témaszámát, amelyre jelentkezik:

AIAM DI: DOISAIM001

AT DI:     DOISANY001

BDI:        DOISBIT001


Felvételi beszélgetésA felvételre jelentkezőkkel a Doktori Felvételi Bizottság felvételi beszélgetést folytat. A benyújtott dokumentumok, valamint a felvételi beszélgetés alapján a bizottság 100 pontos skálán értékeli a jelentkezők teljesítményét az alábbi szempontok szerint:

 • a korábbi tanulmányi előmenetel (diploma minősítése);

 • a korábbi kutatómunka során felmutatott eredmények (közlemények, diákköri díjak);

 • átfogó szakmai ismeretek;

 • a doktori munkával kapcsolatos elképzelések, a kutatási program megvalósíthatósága.


 

A pontszámítás részleteit a doktori iskola szabályzata tartalmazza.

 

A KÉPZÉS FORMÁISzervezett teljes idejű nappali doktori képzés


A doktori (PhD) fokozat eléréséhez szükséges tudásszint (ismeretanyag) és tudományos kutatói gyakorlat megszerzését segíti elő. A Doktori Iskola a doktoranduszok teljesítményét kreditrendszerben értékeli. A leckekönyvben szereplő minden sikeres vizsga és egyéb kutatói teljesítmény meghatározott kreditpontot jelent. A doktori képzésben résztvevő hallgatók oktatási tevékenységet végezhetnek, amely egyben kreditszerzési lehetőség is. A hallgatók képzésüket abszolutóriummal zárják le, amelyhez minimálisan 240 kreditpontot kell összegyűjteniük. A szervezett képzésben résztvevő doktorandusz az egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll. Magyar állami ösztöndíjat a magyar állampolgárokon kívül más EU tagállamok állampolgárai is kaphatnak. Aki nem ösztöndíjas helyre kerül felvételre, az költségtérítéses nappali doktori képzésben vehet részt, amelynek díja 450.000 Ft/félév.

 

Szervezett részidejű (levelező) doktori képzés


A doktori (PhD) fokozat eléréséhez szükséges tudásszint (ismeretanyag) és tudományos kutatói gyakorlat megszerzését segíti elő. A Doktori Iskola a doktoranduszok teljesítményét kreditrendszerben értékeli. A leckekönyvben szereplő minden sikeres vizsga és egyéb kutatói teljesítmény meghatározott kreditpontot jelent. A doktori képzésben résztvevő hallgatók oktatási tevékenységet végezhetnek, amely egyben kreditszerzési lehetőség is. A hallgatók képzésüket abszolutóriummal zárják le, amelyhez minimálisan 240 kreditpontot kell összegyűjteniük. A szervezett képzésben résztvevő doktorandusz az egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll. A költségtérítés díja 150.000 Ft/félév.

 

Egyéni felkészülés


A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre és témavezetői díjat fizetnek, melynek összege 60.000 Ft/félév.

 

A doktori képzésről és a doktori iskolát érintő egyéb kérdésekről a honlapok adnak tájékoztatást. A jelentkezéssel kapcsolatban felmerülő további kérdésekkel a doktori iskolák vezetőihez lehet fordulni.

 

Budapest, 2020. november 16.

 

 

 

Prof. Dr. Kovács Levente

rektor
Frissítve: 2021.02.27.

Legfrissebb cikkek