Rektori üzenet

„Az elme számol, a lélek sóvárog, a szív pedig tudja, amit tud.”- írta egyszer Stephen King."

Tisztelt Óbudai Egyetemi Polgárok!

A koronavírus-járvány miatt olyan időket élünk most, amikor ez az idézet többszörösen is igaznak bizonyul. A mindennapokban mindannyiunknak szembe kell néznünk a SARS-CoV-2 vírus által okozott, hivatalosan COVID-19-világjárványnak nevezett vírussal és annak a mindennapi életünket teljesen megváltoztató következményeivel. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én világjárvánnyá nyilvánította a járványt és azóta, alig egy hónap alatt, életünk ritmusa teljesen megváltozott. Mindez érintette a munkánkat, oktatásunkat, napi rutinunkat, egyetemi életünket. Legyünk hallgatók, oktatók, vagy nem oktatói státuszban dolgozó kollégák, tevékenykedjünk a karokon, rektori hivatalban, vagy éppen a kancellárián, vagyis bárhol az Egyetemen.

Az új és ismeretlen járvány megállítására, ahogy világszerte, úgy Magyarországon is számos intézkedés történt. A magyar kormány többek között a koronavírus elleni küzdelem érdekében felállította a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzset, és 2020. március 11-én határozatlan ideig tartó országos veszélyhelyzet bevezetéséről döntött.

Albert Einstein szerint „A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség.”

A veszélyhelyzet bevezetése több szempontból is érintette az Óbudai Egyetemet, hiszen kihirdetésének következményeként bezártak a hallgatók előtt az egyetemek, így a mi intézményünk is, az egyetemi hallgatóknak el kellett hagyniuk a kollégiumokat, és át kellett állnunk teljes mértékben távoktatási munkarendre. Egy közösség erejét mindig megmutatja, hogy veszélyhelyzetben miként reagál a nehézségekre. Az Óbudai Egyetem polgárai bebizonyították, valóban erős, összetartó közösséget alkotnak, olyat, amelynek tagjai a nehéz időszakokban is számíthatnak egymásra. A magam részéről az Óbudai Egyetem valamennyi polgárának köszönöm, hogy nagyon fegyelmezetten hajtották végre a távoktatásra való átállást, amely flottul be tudott indulni! Ha akadnak is kisebb hibák, mindannyian azon vagyunk, hogy azokat minél gyorsabban korrigáljuk.

Tudom, a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések jelentősen megváltoztatták életünket, oktatásunk szervezését. Ezért volt olyan fontos számomra, hogy az Óbudai Egyetem teljes vezetése egyetértett abban, mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a hallgatókat ne érje hátrány a kialakult helyzet miatt.

De haladjunk sorban.

Tekintettel arra, hogy a koronavírus már 2020. március 4-én hazánkban is megjelent, a járványveszély elhárítása érdekében rektorként, Kancellár asszonnyal közösen, számos intézkedést hoztunk, melyeket az Egyetem honlapján strukturáltan is összefoglalunk. Rektori utasításokkal biztosítottam, hogy az Óbudai Egyetemen az oktatás és a kutatás folyamatos legyen, míg Kancellár asszony Intézményünk működésének érdekében tette ugyanezt.

Március 9-én Egyetemünk rektori és kancellári vezetése szigorított eljárásrendet vezetett be. Az utasítást az Egyetem munkatársai és hallgatói angol és magyar nyelven is megkapták.

Ebben köteleztük azokat a hallgatókat, oktatókat, munkatársakat, akik az új koronavírus-járvány közösségi terjedésével érintett területeken jártak vagy fertőzött személyekkel kerültek közvetlen kapcsolatba, hogy a lappangási idő tartamára vonuljanak otthoni karanténba.

Diákjaink védelmében a magyar és nemzetközi, valamint a kollégiumi hallgatókkal ismertettük azt az eljárásrendet, amelyet a kontaktórákról történő távolmaradás esetén követniük kellett, felhívtuk rá a figyelmüket, hogy e-mailben be kell jelenteniük a kontakt órákról történő távolmaradásuk okát és időtartamát, az esetleges vírusteszt eredményét.

Természetesen oktatóinkat és munkatársainkat is tájékoztattuk arról, milyen eljárásrend szerint kell eljárniuk, kit kell értesíteniük távolmaradásuk okáról és időtartamáról, ki engedélyezi azt, illetve az oktatást érintő esetben, ki értesíti az adott kurzus hallgatóit. Az önkéntesen vagy kötelezés alapján karanténba vonulóknak, az érintett munkanapok igazolt távollétnek minősülnek, ezért távollétük fizetéscsökkenéssel nem jár. Akiket az egészségügyi ellátórendszerben különítettek el, a karantén idejére táppénzben részesülnek.

Tájékoztatást adtunk arról, hogy az online oktatás lehetőségét kérésre a közvetlen munkahelyi vezetője engedélyezheti azoknak az oktatóknak, munkatársaknak, akiknek egészségi állapota, munkakörének jellege, technikai felszereltsége megengedi a távoli munkavégzést.

Felhívtuk az Óbudai Egyetem valamennyi 65 éven felüli, továbbá minden olyan oktatójának és munkatársának figyelmét arra, hogy akinek az egészségi állapota miatt az új koronavírus az átlagosnál magasabb kockázatot jelent, tartsa távol magát az egyetemi élettől és az oktatástól is. Természetesen távolmaradásuk okát nekik is jelezniük kell a munkahelyi vezetőjüknek.

A koronavírus-járvány kellemetlen döntések meghozatalára is kötelezett bennünket. Bár az Óbudai Egyetem továbbra is elkötelezett az aktív közreműködésben a nemzetközi tudományos térben, változatlanul szerepet vállal a nemzetközi szervezetekben, aktívan részt vesz a nemzetközi pályázati tevékenységben, 2020. április 30-ig felfüggesztettük a külföldi kiküldetéseket, az egyetemi rendezvényeink jelentős részét elhalasztottuk.

Az egyre súlyosbodó járványhelyzet alakulása miatt az Óbudai Egyetem rektori-kancellári vezetése az Operatív Törzs március 14-ei döntése értelmében az Innovációs és Technológiai Minisztérium utasítására azonnali hatályú intézkedést hozott arról is, hogy a kollégiumokból ki kell költözniük a hallgatóknak, személyes használati tárgyaikkal együtt 2020. március 15-étől. Az Egyetem a Neptunon keresztül értesítette az érintett kollégistákat. A rektori méltányosságban részesült hallgatókat egy kollégiumban helyeztük el, melynek részletes eljárásáról az érintettek – köztük a külföldi hallgatók is – külön értesítést kaptak.

A vészhelyzet országos kihirdetése oktatásunkat is jelentősen befolyásolta. Március 12-én az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint Fenntartó által kiadott utasítás szerint, az Egyetem rektori-kancellári vezetése új eljárásrendet vezetett be: eszerint 2020. március 12-14. között rektori szünetet, 2020. március 16-tól március 22-ig tavaszi szünetet, és 2020. március 23-tól az utasítás visszavonásáig személyes kontaktóráktól való távoltartást rendelt el.

Az oktatás ettől kezdve távoktatási munkarendben folytatódott, a hallgatók belépését az Egyetem területére további intézkedésig megtiltottuk. Diákjaink az Egyetem Moodle rendszerében felvett kurzusaikban március 20-ig részletes tájékoztatást kaptak az új munkarendnek megfelelően módosított évközi követelményekről és a rendelkezésükre bocsátott tananyagokról. Rendelkeztünk a szakmai gyakorlat és duális képzés módjáról. A gyors átállást az is segítette, hogy az Egyetem több éve bevezette és kötelezővé tette az Elektronikus és Digitális Tananyagok Irodája által működtetett e-learning rendszert, mi több, ebben országos szinten vezető szerepkört vívtunk ki magunknak. Most kamatozódnak igazán az alapító rektorunk, Rudas Imre és néhai oktatási főigazgatónk, Kártyás Gyula által érvényesített irányelvek!

Ugyan az Egyetemi Könyvtár olvasótermei 2020. március 16-tól határozatlan ideig zárva tartanak, ugyanakkor a könyvtár online, illetve távolról elérhető, szolgáltatásai továbbra is rendelkezésre állnak az Egyetemi Könyvtár weboldalán keresztül. Zárva tartanak az Egyetem tornatermei is a veszélyhelyzet ideje alatt, azokat sem külső bérlők, sem hallgatók nem használhatják.

A hallgatói ügyeket az Egyetem kizárólag elektronikus úton intézi. Mivel a veszélyhelyzet végének időpontja bizonytalan, az Egyetem a szorgalmi és vizsgaidőszakot, a záróvizsga időszakot csak most kezdte el szabályozni. A 2020. március 31-én lejáró diákigazolvány matricák érvényességét meghosszabbítottuk a veszélyhelyzet végét követő 15. napig.

Az Óbudai Egyetem rektoraként március 27-én új utasítást adtam ki, ebben elrendeltem az Óbudai Egyetemen az oktatástól történő távoltartás fenntartását és a távoktatási munkarend szerinti folyamatos oktatást a járványügyi helyzet fennállása alatt. Ennek értelmében a hallgatók továbbra sem látogathatják az Intézményünket. Mivel a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet sok családot hozott nehéz pénzügyi helyzetbe, és a Diákhitel Központ rendkívüli intézkedésként meghosszabbította a diákhitelek igénylésének határidejét, amelyről a hallgatók tájékoztatást kaptak, engedélyeztük a 2020. március 31. után esedékes hallgatói önköltségi díjak befizetési határidejének 2020. május 31-re történő módosítását.

Rektori utasításban rendeltem el azt is, hogy az 51. Tudományos Diákköri Konferenciát karonként némileg eltérő ütemezéssel, kizárólag webkonferencia formájában rendezzük meg, és a tervezettnél egy héttel később, 2020. április 29-én bonyolítsuk le, melyről az egyes karok adnak majd információt az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács irányelvei alapján.

Kancellár asszony is fontos utasításokat léptetett életbe, így intézkedett az Óbudai Egyetem épületeiben történő tartózkodásra jogosító engedélyek visszavonásáról, az Óbudai Egyetemen a veszélyhelyzet miatti „home office” munkavégzésre és ügyeleti rendre tekintettel bevezetett postázási rendről, beleértve a március 24-én kiadott kötelezettségvállalási szabályokat. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) előírása alapján új kötelezettségvállalás létrehozására nem kerülhet sor, csak az intézmény alapfeladatainak ellátásához elengedhetetlenül szükséges működési kiadásokra történhet kötelezettségvállalás. Alapfeladattal kapcsolatos elengedhetetlenül szükséges kötelezettségvállalásnak minősül az oktatással, illetve a kutatás-fejlesztéssel és a műszaki üzemeltetéssel kapcsolatos feltétlenül szükséges kötelezettségvállalás, de a rendelet nem érinti a közvetlen európai uniós támogatásokat. Az utasítás viszont kihat az új jogviszony, új megbízási szerződés, új kereset-kiegészítés, új illetmény-kiegészítésekre, a „home office” időszaka alatti költségtérítésekre. A dologi előirányzatok tekintetében nem engedélyezett az alapfeladatok ellátásához nem szükséges kommunikációs-, reklám-, propaganda-, marketing-anyagok beszerzése, továbbá az Óbudai Egyetem Beszerzési Szabályzata 4. § (19) bekezdésében meghatározott havária kivételével semmilyen felhalmozási (beruházási, felújítási) kötelezettségvállalás nem engedélyezett.

Gabriel García Márquez írta: ”A rajtunk most átvonuló zivatar annak előjele, hogy egünk nemsokára kiderül, s jobb napokat fogunk látni, mert lehetetlen, hogy akár a baj, akár a jó örökké tartson, s ebből az következik, hogy mivel a baj már soká tart, a jónak közel kell lennie.”

Azért, hogy ez a jó minél közelebb legyen, felhívtuk az egyetemi polgárok figyelmét, hogy működjenek együtt a hatóságokkal, tartsák be az alapvető higiéniai szabályokat, betegen, lázasan ne menjenek közösségbe! Egyetemi polgárhoz méltó módon tájékozódjanak és higgadtan kezeljék az új koronavírus terjedésével járó fokozott társadalmi érzékenységet, kövessék a kormányzati portálon, illetve az Egyetem honlapján közzétett információkat, és tartsák be az ott leírt utasításokat! Akik mégis úgy érzik, hogy segítségre szorulnak, azoknak a távoktatás ideje alatt is van lehetőségük online mentálhigiénés tanácsadásra, előre egyeztetett időpontban.

Kossuth Lajos azt mondta: „Be kell vinni az életet a tudományba, hogy a tudományt kivihessük az életbe.” Nem gondoltuk volna, hogy nemzetünk nagyja szavainak igazsága egy világjárvány során bizonyosodik be. Tudom, sokan vannak velem együtt, akik azt vallják, sorsfordító napokban legerősebben a tudományba kapaszkodhatunk. Ezért is nagy öröm, hogy a veszélyhelyzetben kutatóink is igyekeznek segíteni a bajbajutottakon. Rektorként büszke vagyok arra, hogy Egyetemünk két projekt révén is kamatoztatni tudja tudását!

Az EKIK és a Neumann Informatikai Kar (NIK) szellemi terméke a karitatív, nonprofit módon működő MassVentil Project, egy világszinten is egyedi tömeg-lélegeztető rendszer ötlete, melyhez egyre több oktatónk, kutatónk és hallgatónk csatlakozik. Dr. Kozlovszky Miklós NIK dékán, az EKIK BioTech Kutatóközpontját vezető kollégánk vezetésével 2020 márciusának első napjaiban indult el az egy berendezéssel több pácienst lélegeztető kiberorvosi elképzelés koncepciója, mellyel több beteg ember életét lehet megmenteni. A koncepció illeszkedik ahhoz a kiberorvosi kutatás-fejlesztési irányhoz, melyet stratégiai szinten hirdettem meg rektori programomban, és mely révén 2019 decemberében a Kutató Központi egyetem-szintű K+F pályázatot is elnyertük. A moduláris tömeg-lélegeztető rendszer célja, hogy krízishelyzetben nagyszámú, akár 5, 10, 50, esetleg még több, kritikus állapotú koronavírusos beteget egyszerre lehessen lélegeztetni – tábori körülmények között is –, egyúttal védve az egészségügyi dolgozókat, hiszen a betegek által kilélegzett fertőző levegőt a berendezés elvezeti a közös légtérből (és szűri is). Ezzel csökkenteni lehet az ápolószemélyzet megfertőződésének a kockázatát is. A rendszer további előnye, hogy ad-hoc jelleggel telepíthető kórházon kívüli környezetben, kórházi infrastruktúra nélkül is.

Március 16-án a rendszer első változata került kiépítésre és a hazai és nemzetközi térben hamar megfelelő fogadtatásra talált. Napról napra egyre több egyetem hallgatója (többek közt SE-EKK, DEI, PTE, BME, SZTE) és kutatója csatlakozott a projekthez. Március 20-án megépült a következő verzió, mely fejlettebb szenzorokat vont be a rendszerbe. Március 22-én az SE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika orvosai is bekapcsolódtak a fejlesztésbe. Két nappal később, március 24-én az elsődleges szabályzók is kifejlesztésre kerültek, melyeknek továbbfejlesztéséhez április 6-tól az Élettani Szabályozások Kutatóközpontjának kutatói is csatlakoztak. A fejlesztést, mint magyar innovatív szellemi terméket az ITM is fokozott figyelemmel kíséri.

Az open source eszközökkel történő fejlesztéssel elsősorban a kevésbé fejlett egészségügyi ellátórendszerrel rendelkező államokat célozzuk segíteni. A nemzetek feletti összefogás ma már Ruandától Kirgizisztánig, Algériától Argentínáig valósul meg, vannak érdeklődők és csatlakozók: kutatók, mérnökök, orvosok, közgazdászok, újságírók, fizikusok, matematikusok, jogászok és egyetemi hallgatók. Közös munkájuk eredményét mindannyian publikálják, és mindenki számára, aki a COVID-19 járvány megfékezésén fáradozik, térítésmentesen hozzáférhetővé teszik.

Rektorként büszke vagyok arra is, hogy a koronavírus elleni küzdelemben az Óbudai Egyetem nemcsak az alkalmazott kutatásokban van jelen, de az alapkutatási szinten is képviselteti magát. Dr. Ferenci Tamás az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának fiatal docense, az általam vezetett EKIK Élettani Szabályozások (Physcon) kutatócsoport tagja (nem mellékesen az első PhD-t szerző tanítványom) a járvány matematikai modellezésével foglalkozó – Magyarország miniszterelnöke által létrehozott – országos epidemiológiai munkacsoportban elévülhetetlen szerepet tölt be. Mindez rendkívül fontos a járványügyi vészhelyzet korlátozásainak a fenntartásához és az előrejelzések becsléséhez. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a kormányzati szinten bevezetett intézkedések hatásosak legyenek, és hogy hazánkban alacsonyabb fertőzöttség legyen a környező országokhoz képest. A Ferenci Tamás által készített és az EKIK Élettani Szabályozások Kutatóközpontjának honlapján (https://research.physcon.uni-obuda.hu/COVID19MagyarEpi/) mindenki által elérhető adatokon illusztrálásra kerül, mi az, amit matematikai eszközökkel most látni lehet a járvány lefutásából.


Szűkebb közösségünk minden szinten helytáll. De segítséget kapunk másoktól is. Az Óbudai Egyetem együttműködő partnere, a kínai Ningbo University of Technology közbenjárásával szájmaszkok érkeztek Egyetemünkre. Így nyert számunkra ismét értelmet „A bajban ismerszik meg a barát” közmondásunk.

A koronavírus-járvány idején Prof. Lyu Zhongda, a Ningbo University of Technology rektora, valamint Prof. Dr. Wang Bo, a Central and Eastern European Talent Initiative of Ningbo/Wenzhou/Xinchan vezetője felvette Egyetemünkkel a kapcsolatot, s elküldött egy COVID-19 Prevention and Treatment című kézikönyvet, amelyben a saját tapasztalataikat osztják meg a fertőzéssel összefüggésben a Zhejiang tartományban. Ezen kívül a Ningbo Municipal People's Government támogatásaként ajándék szájmaszkokat küldtek az Óbudai Egyetemre a fertőzés megelőzésére, amivel önzetlen, nagylelkű és segítőkész hozzáállásukról tettek tanúbizonyságot.


Tisztelt Óbudai Egyetemi Polgárok! Ezt a vírust továbbra is csak egyetemi, országos és nemzetközi összefogással tudjuk legyőzni. Továbbra is számítok az Óbudai Egyetem minden egyetemi polgárának fegyelmezett magatartására, lélekemelő hozzáállására a vészben. Köszönöm mindenkinek!

Frissítve: 2020.10.14.

Legfrissebb cikkek