Elhunyt Dr. Beke János

Az Óbudai Egyetem vezetése megrendülten tudatja, hogy hosszan tartó, súlyos betegség után március 24-én elhunyt Dr. Beke János (1938-2020) egyetemi tanár, a főiskolai képzés meghatározó személyisége, a Rejtő Kar volt kari főigazgatója, egyben az Egyetem egyik alapító tagja.

Dr. Beke János élete és munkássága szorosan összefonódott a könnyűiparral és a főiskolával. Tanári tevékenységét a Felsőfokú Könnyűipari Technikumban kezdte, melynek egyúttal alapító tagja is volt. Docensként 1963-ban megbízást kapott a Bőrtechnológiai Tanszék megszervezésére, a szak tanterveinek és tantárgyi programjainak kidolgozására. Az 1972-ben indult Könnyűipari Műszaki Főiskolán tanári kinevezést kapott, és a Bőrtechnológiai Tanszék vezetője lett. Több főiskolai jegyzetet írt a bőrfeldolgozás-technológiai szak hallgatói számára 1972 és 1980 között. A Műszaki Könyvkiadó 1978-ban nívódíjban részesítette a Bőrfeldolgozóipari kézikönyvet, melynek főszerkesztője és szerzője volt. 1991-től oktatási főigazgató-helyettesként irányította a főiskolai tantervek korszerűsítését, melynek eredményeképpen a tanterv - annak moduláris felépítésével - rugalmasabbá vált és jobban alkalmazkodott az ipar változó igényeihez. Mindemellett a korábbi 5 szak (bőr-, nyomda-, papír-, ruha-, textilipari), egyetlen könnyűipari mérnök szakká alakult át, változatosabb szakirányokkal.

Dr. Beke János aktívan közreműködött a Soproni Egyetemmel közösen létrehozott könnyűipari kiegészítő képzés tantervének és tantárgyi programjainak kialakításában. 1993-ban részt vett a Michelberger Pál által vezetett műszaki albizottság munkájában, melynek tagjai kidolgozták a „Felsőoktatás fejlesztése 2000-ig” című koncepciót. A tanár úr meghatározó szerepet vállalt az országosan is egyedülálló élsportoló tagozat beindításában is, mely 1992-től az aktív, kiemelkedő sporttehetségek továbbtanulását segítette. Dr. Beke János 1992-ben alapító tagja volt, 1996-ban ügyvezető elnöke lett a műszaki főiskolák társulásából létrejött Budapesti Politechnikumnak. Aktívan részt vett a FEFA - pályázatok kidolgozásában, a FEFA V. projekt vezetője volt. 1995-ben kezdeményezte, majd összefogta és irányította a főiskolai kreditrendszer kidolgozását, melyet a KMF a felsőoktatásban az elsők között, az 1998/1999-es tanévtől vezetett be. A 2000-ben integrációval létrejött Budapesti Műszaki Főiskolán a könnyűipari kar kari főigazgatója lett. 2002-ben felkérték a Nemzeti Szakképzési Intézet Könnyűipari Szakmacsoport Bizottsága elnöki feladatainak ellátására. A következő évtől (2003 után) a felsőbb vezetői megbízásoktól elköszönve a Bőrtechnológiai Intézeti Tanszéket majd az ebből alakult Bőripari Szakmai Központot igazgatta és folytatta oktatói munkáját.

Tevékenységét számos díjjal ismerték el: Kiváló Munkáért (1985), Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (1995), Főigazgatói Dicséret (1999) és BMF Emlékgyűrű (2003) kitüntetésekben részesült.

2007 decemberében nyugdíjba vonult, de óraadó tanárként és a Rejtő Sándor Pro Technológia Alapítvány a Könnyűiparért kuratóriumának elnökeként továbbra is kapcsolatban maradt az oktatással.

Emlékét megőrizzük!
Frissítve: 2020.10.14.

Legfrissebb cikkek